Spring til indhold
Horsens Gym & HF Illustration Inde

Horsens Gymnasium & HF bygger 6.300 nye kvadratmeter

Vinderen af udbuddet om at opføre den store tilbygning på det nye Horsens Gymnasium & HF på Studentervænget er nu fundet. Opgaven, der udføres som en totalentreprise, går til MT Højgaard med C.F. Møller Architects som arkitekter, og kontrakten med MT Højgaard blev underskrevet i dag fredag.

Det var et enigt bedømmelsesudvalg og to enige bestyrelser, der peger på projektet, som skal give plads til ca. 1.350 elever og 150 medarbejdere fra sommeren 2021, når byens to gymnasier – Horsens Gymnasium og Horsens Statsskole - endeligt skal samles på én adresse. Tilbygningen omfatter et nybyggeri på ca. 6.300 m 2 i to etager, og den kommende rektor for Horsens’ nye gymnasium er meget begejstret:

-Vi får et moderne læringsbyggeri med lyse og indbydende faglokaler, masser af lysindfald, plads til gruppearbejde, ”fagtorve” til de enkelte fag samt en samlingssal med 1.500 pladser. Samtidig er det et æstetisk flot byggeri, der supplerer de eksisterende bygningers ny-klassicistiske stil, og vi giver en smuk skole videre til de kommende generationer, siger Flemming Steen Jensen, som i dag er rektor for Horsens Statsskole.

Han tilføjer, at der i forhandlingerne med MT Højgaard og C.F. Møller Architects er blevet lyttet til input fra gymnasiets naboer, bl.a. når det gælder parkeringsstrukturen og bygningshøjden. Den nye fløj skal rumme undervisningslokaler til de samfunds- og naturvidenskabelige fag samt laboratorier. Med til projektet hører også en ekstra sportshal, og hele projektet skaber en sammenhængende enhed og et symmetrisk udtryk for hele gymnasiet.

-Vi får ekstra gårdhaver, vi bevarer idrætspladsen, og vi får en multibane og nye udearealer, som bliver en naturlig del af området og som også bliver åbent for naboerne. Desuden får vi en tydelig forbindelse til det nye campus-område ved banegården gennem Bygholm Park, så gymnasiet hænger godt sammen med studiemiljøet i Horsens, siger Henriette Andersen, der er konstitueret rektor på Horsens Gymnasium og kommende vicerektor på det nye gymnasium.

Også i bestyrelserne bag de to gymnasier er der stor tilfredshed.

-Med dette projekt får det nye gymnasium fra begyndelsen optimale og meget flotte rammer, hvor læringsmiljøet er prioriteret højt, og som ruster det almene gymnasium i Horsens særdeles godt også til de kommende generationer, siger de to bestyrelsesformænd, Helle Vestergaard fra Horsens Gymnasium og Ulrik Kragh fra Horsens Statsskole.

MT Højgaards afdelingsdirektør Anders Borg Salling ser frem til at komme i gang med opgaven:

-Både i MT Højgaard og C. F. Møller Architects har vi mærket det store engagement, som bygherrerne og indbyggerne i Horsens har omkring det kommende gymnasium og HF. Vi er sikre på, at vi kommer til at aflevere et arkitektonisk smukt og funktionelt byggeri, som elever og ansatte bliver glade for. Nu glæder vi os bare til at komme i gang og drage nytte af vores erfaringer fra andre skole- og uddannelsesbyggerier, siger han. Arkitekt og fagdommer i bedømmelsesudvalget Per Fischer siger om MT Højgaard og C.F. Møller Architects forslag til nybygning af Horsens Gymnasium & HF:

-Udbygningen skaber en bygningsmæssig helhed, som på respektfuld og harmonisk vis integrerer nyt og gammelt. Ud af den nye helhed kommer et nyt gymnasium, som både opfylder ønsket om en moderne institution, hvor faglighed understøttes af fagklynger med lokaler og læringsstationer, og samtidig fastholdes de klassiske rødder både i forhold til arkitektur og sammenhæng med uddannelsesbyen Horsens.

Nybyggeriet på Horsens Gymnasium & HF er budgetteret til 148 mill. kr. Næste skridt er projektering samt kommunal udarbejdelse af lokalplanen, og Flemming Steen Jensen håber, at spaden kan sættes i jorden i september 2020, så den nye fløj står klar til skolestart i august 2021.

Flemming Steen Jensen oplyser i øvrigt, at gymnasiet har inviteret naboer til et orienteringsmøde om byggeplanerne i begyndelsen af november. Her vil bl.a. en repræsentant for Horsens Kommune også være til stede.

Horsens Gym & HF Illustration 1
Horsens Gym & HF Illustration Ude
Horsens Gym & HF Illustration Inde