Spring til indhold

Fag og profiler

Læs om vores studieretningsområder og bliv klogere på vores kunstneriske fag. Du kan også læse om samarbejde med sportscollege og med visuelt gymnasium.

Velkommen til vores fag og vores faglige profiler!

Horsens Statsgymnasium Og Hf 1253

Naturvidenskab på
Horsens Gymnasium & HF

Naturvidenskab = din fremtid?

De naturvidenskabelige studieretninger med henholdsvis biologi, bioteknologi, fysik, geovidenskab og kemi er til dig, der interesserer dig for at forstå verden omkring dig. Både de helt store sammenhænge og de mikroskopiske små. Matematik A eller B indgår i alle studieretningerne. 

Der er stor efterspørgsel på studenter med en naturvidenskabelig viden og disse studieretninger åbner for lange naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og tekniske uddannelser på universiteterne og i erhvervslivet, samt inden for sundhedssektoren. 
Vores gymnasium er certificeret i 'Science og talenter' - fordi vi sikrer, at alle talentfulde unge bliver udfordret på et passende højt niveau og bliver inspireret til fremtidig valg af uddannelse og karriere i naturvidenskab.

På Horsens Gymnasium & HF har vi fag til dig, som ønsker at gøre en forskel her i verden. Dig, som vil opfinde løsninger på morgendagens udfordringer. Redde liv. Redde Planeten.

Men du får mere end det. Du får en fremtidssikret ungdomsuddannelse, som klæder dig på til at tænke kritisk, selvstændigt og innovativt. Fordi du får det store billede. Fordi du får plads til at være nysgerrig. Gymnasieskolen er klassisk dannelse. Vi kobler naturvidenskab og kreativitet, bryder grænser og går nye veje.

Du kommer til at bevæge dig rundt blandt kolber og kitler i avancerede laboratorier og ude i felten. Med fokus på fremtiden. Men verden blev ikke bygget i morgen. Du vælger en studieretning, som passer til dine drømme, og gymnasieskolens øvrige fag sikrer dig et historisk, kulturelt og kunstnerisk perspektiv, som verden ikke kan være foruden. Det er dybde og bredde. Det er klasse.

Studieretningen med bioteknologi kan du kombinere med sportscollege og visuelt gymnasium.

Horsens Statsgymnasium Og Hf 1247
bomærke_rgb_300819
Horsens Statsgymnasium Og Hf 1405

Samfundsfag på
Horsens Gymnasium & HF

Samfundet ind i skolen

Samfundsfag er med til at gøre din verden større. Du får indsigt og udsyn om alt det, der er væsentligt omkring os lige nu. Vi arbejder med at inddrage omverdenen og drage ud i vores omgivelser. Samfundsfag giver dig vigtig viden og forståelse, så du kan blive en engageret borger i vores samfund. For os handler om faglighed og om dannelse. 

Gennem samfundsfag får du nogle væsentlige kompetencer, som du kan bruge til dit videre studier: Du bliver god til at overskue store mængder stof, til at tænke i komplekse sammenhænge og til at bruge din faglighed til at være kritisk. Nysgerrighed en vigtig værdi på Horsens Gymnasium & HF. 

Drømmer du om at læse statskundskab, jura, journalist, lærer; drømmer du om et job i diplomatiet, i store virksomheder, for staten, i internationale organisationer eller lignende, så er samfundsfag en vej for dig at gå. 

Samfundsfag arbejder rigtigt godt sammen med mange af gymnasiets andre fag. Sammen med historie kan vi forstå baggrunden for Kinas opstigen i verdensordenen, med engelsk kan vi bedre forstå hvorfor Trump kommer til magten, og dansk giver billeder på de komplekse sociale sammenhænge. Med biologi kan vi arbejde med klimaspørgsmål og matematik giver os mulighed for at lave vigtige beregninger på den statistik, der omgiver os.

Alle i gymnasiet møder samfundsfag på C-niveau, men du kan derudover vælge det på A-niveau sammen med enten engelsk, matematik eller tysk, og du kan vælge det på B-niveau i en studieretning med engelsk og tysk – eller som et valgfag. Og så møder du samfundsfag når vi fx arrangerer valg-cafeer og lignende ved store begivenheder. 

Samfundsfag - engelsk-studieretningen kan du kombinere med sportscollege og visuelt gymnasium.

bomærke_rgb_300819
Horsens Statsgymnasium Og Hf 1356

Sprog på
Horsens Gymnasium & HF

Sprog og verden

Sprog er en unik kompetence i en globaliseret verden, hvor vi møder hinanden på kryds og tværs – på udvekslingsophold og studieophold, på interrailrejser, skiture og storbyferier, i virksomheder til konferencer og forretningsmøder og inden for alle typer af internationale organisationer.

Drømmer du om at arbejde inden for internationale organisationer som fx FN, EU, NATO, Læger uden Grænser eller Greenpeace, eller drømmer du om at arbejde i internationale virksomheder som fx Maersk, Novo Nordisk, Lego, Facebook eller Apple er det en unik kompetence at være dygtig til sprog og at beherske flere sprog end engelsk.

Det er du sikret, hvis du vælger en af vores sproglige studieretninger, hvor du kan kombinere engelsk og spansk med enten tysk, fransk, italiensk eller kinesisk, eller du kan vælge en retning, hvor du kombinerer engelsk og tysk med samfundsfag.

Sprog og interesse for andre mennesker, folkeslag, kulturer og samfundsforhold hører sammen, og derfor er de sproglige studieretninger en sikker vej ind i alle typer af uddannelser og jobs inden for kommunikation, økonomi, handel, diplomati, internationalt arbejde i organisationer og græsrodsbevægelser eller internationale virksomheder. Kun fantasien sætter grænser.

Internationalt udsyn - vi gør din verden større

Sprog og internationalt arbejde bygger bro mellem mennesker og kulturer, indsigt og udsyn. Derfor står sprog og internationalt udsyn stærkt på Horsens Gymnasium & HF, hvilket bl.a. betyder, at vi: 

  • Gennemfører en sprog- og karrieredag i grundforløbet, hvor vi får besøg af tidligere elever, der arbejder med sprog på mange planer.
  • Udbyder 5 stærke sproglige studieretninger.
  • Tilbyder et udvidet rejseprogram i de sproglige studieretninger.
  • Hvert år byder udvekslingselever fra hele verden velkommen på skolen.
  • Tilbyder kurser/sprogcertifikater til interesserede elever i engelsk (Cambridge) og tysk (Goethe). 
  • Tilbyder deltagelse i sprogkonkurrencer – fx Dyrk Sproget eller ILcompetition, som er den største sprogkonkurrence i Skandinavien indenfor sprogene tysk, fransk, spansk og engelsk.
  • Er krediteret til og deltager i EU´s Erasmus+-projekter med samarbejder med en række gymnasier i Europa, fx Belgien, Frankrig, Irland, Norge, Polen, Spanien og Tyskland.
  • På udvalgte engelskhold tilbyder samarbejde med elever og lærere på Howard Community College i Washington, USA.
  • Deltager i udviklingsprojekter støttet af Region Midtjylland, bl.a. om virtuel undervisning i moderne fremmedsprog og virtuel undervisning på tværs af forskellige europæiske lande i 2. fremmedsprog.

Viden om og beherskelse af flere sprog udvikler din faglighed og dannelse og gør dig nysgerrig andre mennesker og kulturer, ja, gør din verden større.

bomærke_rgb_300819
Horsens Statsgymnasium Og Hf 1645

Musik på
Horsens Gymnasium & HF

Musik - for os alle

Musik er med til at gøre din verden større. Hvis du vælger musik i gymnasiet, får du indsigt i meget forskellig musik fx 80’er pop, 70’er rock, bebop-jazz, Mozart-symfonier, Bach-fugaer, operaer, filmmusik og meget mere. I musiktimerne arbejder vi både meget praktisk og meget teoretisk, så du skal vælge musik, hvis du godt lide at synge, at spille og gerne vil lære noder og har lyst til at lære mere om musik, du ikke nødvendigvis kender i forvejen. Udover du møder en masse musik i musiktimerne, besøger vi også koncertsteder, hvor vi sammen hører musik spillet af professionelle musikere - fx på Kulisselageret i Horsens, i Musikhuset i Aarhus, en jazzklub i København eller i en flot, gammel koncertsal i Wien. 

Du kan også få masser af musik på Horsens Gymnasium & HF, selvom du ikke vælger musik som fag. Vi laver store musicals, hvor alle skolens elever kan melde sig, og vi har Lydstuen, hvor du kan optræde med dit band, stille op med din guitar og synge en sang eller opføre din nyeste komposition på computeren. Vi har frivillig morgensang, hvor både elever og lærere kan komme og synge morgensang sammen med en musiklærer i et frikvarter. Vi har Big Band, der øver hver uge, og som optræder ved festlige begivenheder som skolefest og forårskoncert. I forbindelse med skolens nye byggeri får vi desuden nye, lækre musiklokaler, hvor du også kan komme og øve efter skoletid. 

Kort sagt - på Horsens Gymnasium & HF er der musik for alle. 

Horsens Statsgymnasium Og Hf 1517

Valg af kunstnerisk fag

Billedkunst C

I billedkunst C får du lov til at fordybe dig i kunstens farverige univers. Vi bevæger os gennem århundredernes stilarter, og studerer både maleri, skulptur og arkitektur i mange forskellige sammenhænge. Sideløbende får du mulighed for at udvikle dine kreative evner, når vi udbygger vores forståelse af kunstteorien med praktiske øvelser og projekter. Her bliver du trænet i en række discipliner, som forbedrer din indsigt og dygtighed i mange grundlæggende områder, om det så er tegneøvelser i perspektiv, skyggelægning eller menneskets proportioner, formgivning i forskellige materialer eller detaljerede arkitekturmodeller. 

Udgangspunktet for vores analytiske arbejde er baseret på undervisning i billedkunstværkstedet, hvor vi nærstuderer berømte værker på projektor, på skolens egen imponerende kunstsamling – og ikke mindst på museumsbesøg, hvor vi oplever både ældre kunst og det allermest aktuelle. 

Det faglige område spænder enormt bredt, og dækker den visuelle side af menneskets kulturelle frembringelser, lige fra symboler i ældgamle ægyptiske gravkamre til popkulturelle referencer i street art. Billedkunst giver således et godt indblik i kulturhistorie, og støtter forståelsen i mange andre kulturfag. Arbejdsformerne er varierede, og tilbyder med det visuelle fokus en pause fra det meget teksttunge arbejde i andre fag.  

Undervisningen kulminerer i et ambitiøst individuelt kunstprojekt, hvor der er meget frie rammer for at arbejde med netop det, du er optaget af. Her får du sparring fra underviseren, og mulighed for at trække på al din viden og tekniske kunnen for at skabe et helt unikt og personligt værk. 

Hvis du har en interesse for billeder, kunst og visuel kommunikation, og hvis du kan lide at arbejde kreativt, så er billedkunst C det oplagte valg. 

Musical 2019 20 Den Nye Historie

Drama C

Dramatik er et kunstnerisk skabende fag, hvor du arbejder med at lave teater og at forstå teater. På Horsens Gymnasium og HF prioriterer vi det praktisk skabende arbejde højt, det vil sige at vi har masser af dramaøvelser på gulvet og skaber små og store forestillinger.

Dramatik er et fag, hvor hele mennesket er i spil, forstået på den måde, at i dramatik skal du ikke bare bruge en faglig teoretisk forståelse, du skal også bruge din krop og dine følelser i det skabende arbejdet. Faget er på den måde levende og engageret og personligt udfordrende. 

Det kræver ikke nogen forudsætninger at vælge dramatik i gymnasiet, der er plads til alle, og vi arbejder med at skabe stor tryghed på holdet, så alle har lyst til at deltage aktivt. På den måde er fællesskabet er en stor del af dramatikfaget. 

På C niveauet starter vi med at alle får en grundlæggende forståelse for dramatik og skuespillerens arbejde. I løbet af året tilegner vi os viden og teori om skuespilteknik, teaterhistorie, analyse af dramatiske tekster, vi tager sammen i teateret og vi arbejder med at lave små selvstændige iscenesættelser, og skoleåret afsluttes med at man i grupper selv laver en teaterforestilling.

Mediefag C

Mediefag C er et etårigt kunstnerisk fag, hvor vi beskæftiger os med levende billeder. I løbet af året ser og analyserer vi særligt spillefilm og tv, men det kan også være eksempelvis kortfilm, dokumentarer, virale film, reklamer og nyheder. Sideløbende producerer vi også selv forskellige typer af medieproduktioner.

I den første periode får du kendskab til filmiske virkemidler og grundlæggende dramaturgiske principper og fortællerforhold, og du lærer at anvende optage- og redigeringsudstyr. Vi øver løbende vores kunstneriske evner gennem små praktiske øvelser med kameraet og redigeringsprogrammer. Derudover laver vi to forholdsvis store produktioner i produktionsgrupper i løbet af året; et pilotprojekt og et eksamensprojekt. Desuden har vi typisk to mere teoretiske forløb, hvor vi går i dybden med enten en genre, et tema, en instruktør eller forskellen mellem fiktion og fakta. 

Du forventes ikke at have udstyr, da skolen både har kamera- og lydudstyr, samt redigeringsprogrammet Final Cut Pro X. Det forventes heller ikke at du har prøvet at filme og redigere før, men blot at du har en interesse for filmmediet, er Netflix seer, eller nyder at gå i biografen.

Horsens Statsgymnasium Og Hf 1582

Musik C

Musik C er et etårigt kunstnerisk fag, hvor du får rig mulighed for at spille og synge. I løbet af året spiller og synger vi cirka halvdelen af tiden. Dansk- og engelsksproget musik dominerer repertoiret, som du, dine holdkammerater og din lærer udvælger i fællesskab. Derudover arbejder vi med musikteori, så du kommer til at lære at læse noder, og musikanalyse, så du kommer til at lære at forstå, hvordan forskellige former for musik er opbygget.

I starten af skoleåret får du kendskab til grundlæggende musikteori, og du prøver at spille på et eller flere instrumenter samt at bruge din sangstemme. Sang og sammenspil indgår løbende i undervisningen. Senere begynder vi at arbejde med musikhistorie og musikanalyse. Her lærer du om musikkens byggesten fx form, groove og harmonik. I foråret øver vi et nummer op til forårskoncerten, hvor alle skolens musikhold skal optræde. Dvs. du kommer til at stå på en scene sammen med dit hold, hvor I optræder for et publikum. Det giver kriller i maven, og så bliver det altid en fed oplevelse! Derudover arbejder vi med et særligt studeret område, som også danner grundlag for eksamenen. Det kan fx være en musikgenre, et årti eller en bestemt kunstner. Hvis musikholdet skal til eksamen, så skal I også opføre et sammenspilsnummer.

Du forventes ikke at have instrumenter derhjemme eller at have nodekendskab på forhånd. Skolen stiller instrumenter og mikrofoner til rådighed, og det med noderne lærer du efterhånden. Hvis du er interesseret i musik, er interesseret i at arbejde med musikken både teoretisk og praktisk og er villig til at udfordre dig selv og prøve kræfter med at spille og synge, så er musik på C-niveau et oplagt valg for dig! Hvis du i forvejen spiller og synger en masse, så er det bare et ekstra plus.

Horsens Statsgymnasium Og Hf 1630
bomærke_rgb_300819

Sportscollege og visuelt gymnasium

Ønsker du at gå på sportscollege Horsens eller visuelt gymnasium, mens du går på Horsens Gymnasium & HF, skal du vælge studieretning 2 med bioteknologi eller studieretning 5 med samfundsfag og engelsk.