Spring til indhold

Benyt vores observatorie

Observatoriet holder åbent hus på en række datoer fra efterår til forår med fri og gratis adgang for alle.

Disse aftener suppleres med specialtilrettelagte bestillingsaftener for grupper: spejdere, skoleklasser med forældre, personaleforeninger, etc. og ofte kommer gæsterne langvejs fra! Der er altid åbent, uanset vejret.
Gennem de seneste 17 år har der i gennemsnit været 577 besøgende pr. sæson fordelt over 26 arrangementer i snit pr. år.

Kontaktperson er astronomilærer Jakob Holden, som kan kontaktes på jhn@horsens-gym.dk

Observatoriet på Horsens Gymnasium & HF

Taurus observatoriet er placeret på taget af Horsens Gymnasium & HF, Studentervænget 2, 8700 Horsens.

Det er muligt at komme og se observatoriet, når der er Åbent Observatorium arrangementer.

Åbent Observatorium starter kl.19:00 med et kort foredrag om den aktuelle nattehimmel og et udvalgt astronomisk emne, hvorefter vi går op i kuplen og ser på nattehimlen.

Datoer for Åbent Observatorie:

Onsdag d. 10.01.24

Jupiter

Torsdag d. 18.01.24

Se på stjernerne (mest for børn)

Mandag d. 22.01.24

Månen

Onsdag d. 31.01.24

Se på stjernerne (mest for børn)

Torsdag d. 08.02.24

Stjerner og Stjernetåger

Tirsdag d. 22.02.24

Solsystemet

Torsdag d. 29.02.24

Se på stjernerne (mest for børn)

bomærke_rgb_300819

Om Taurus Observatoriet

Taurus Observatoriet er udstyret med en CPC 800 fra Celestron, altså et 8 tommer Schmidt-Cassegrain
teleskop, der er monteret i en fast, stabil opstilling ovenpå en metertyk betonsøjle i en alt-azimut opstilling.
Kikkerten kan manipuleres med en håndkontrol med display og tastatur og GOTO computerstyring med automatisk slewing til 40.000 objekter i håndkontrollens database, eller den kan styres fra en PC.
Teleskopet er placeret under en metalkuppel, hvor motorerne, der styrer åbningslemmen og drejningen af
kuplen, kan betjenes via trykknapper fra den platform, som observationerne foregår fra. Kikkerten – samt en
del ekstra udstyr som f.eks et 60 mm Lunt protuberansteleskop, en computer og et kamera – er i 2008 efter
ansøgning doneret af Energi Horsens Fonden.

Historie
Observatoriet er en del af Horsens Gymnasium & HF, men med hjælp fra Horsens Astronomiske Forening har offentligheden adgang til observatoriet.
Observatoriets historie tager sin begyndelse midt i 1930’erne, hvor Møller Nikolajsen, Sirius Observatoriet
i Vejle (se KVANT nr. 3, okt. 2012), havde en lille kikkert til salg. Lektor Orla Rasmussen forhandlede
uden resultat om et køb af denne. I stedet lykkedes det ham at få 12 Horsensborgere til hver at donere 500 kr., så der var midler til køb af en 13 cm refraktor hos en optiker Musholdt på Købmagergade i København.
I 1940 blev daværende Horsens Statsskoles nye bygninger på Studentervænget indviet. På taget skulle der være plads til observationer, og der blev opsat et rækværk, som i første omgang blev til glæde for tyskerne, for kort tid efter indvielsen blev skolen besat. Tyskerne rykkede dog snart ud igen, og kikkerten blev stillet på en repos på skolen, hvor den stod indtil august 1943. På det tidspunkt overtog tyskerne igen skolens bygninger – først midlertidigt, men fra juletid endeligt. Kikkerten blev gemt under taget på byens daværende statsfængsel, medens skolen holdt til i bygninger inde i byen.
Efter krigen kom kikkerten tilbage til skolen, men grundet pengemangel blev den stående på reposen indtil
1969, hvor kuppelbygningen på skolens tag blev rejst.
Kuplen blev hjemskaffet fra Canada, og i øvrigt gik den først afsendte kuppel ned med skibet og en ny måtte
sendes.
Desværre måtte vi sige farvel til refraktoren i 1995, idet der var trængt fugt ind mellem objektivets samleog
spredelinse. Objektivets mål var ikke standard, og frem for særfremstilling var det billigere at anskaffe en
8” SC, som også var mere publikumsvenlig – og allerede på det tidspunkt blomstrede Åbent Observatoriumordningen.
Denne kikkert blev så i 2008 erstattet af den nuværende.