Spring til indhold

Sæt dit talent i spil

– og dyk ned i dine interesser

På Horsens Gymnasium & HF får du masser af mulighed for at udvikle faglige interesser eller særlige talenter indenfor naturvidenskab, sprog eller kunst.

Vi tilbyder blandt andet:

Akademiet for talentfulde unge (ATU)

Akademiet for talentfulde unge 

ATU er for dig, som er fagligt stærkt, men savner udfordringer. På ATU mødes man cirka en gang om måneden med andre gymnasieelever fra Region Midtjylland. Her vil der være mulighed for forelæsninger, deltage i workshops og arbejde projektbaseret med nogle af landets førende professorer, forskere og virksomheder.

ATU foregår efter skoletiden og i weekender og strækker sig over 2 år. Læs mere om ATU her

Naturvidenskabelige konkurrencer

IDA Science Cup er en opfinderkonkurrence i biologi, kemi, fysik, teknologi og naturgeografi for gymnasieelever i 2. g i stx og htx.
Deltagerne skal udvikle innovative løsninger på problemer inden for de naturvidenskabelige fag. De arbejder i projektgrupper på 3-5 elever med et selvvalgt teknisk-/naturvidenskabeligt emne.

EUSO/DM i Science har til formål at få 1.g-elever til at deltage i den internationale scienceolympiade.
Gymnasiet (stx/htx) deltager med hold bestående af tre elever. Der konkurreres på kompetencer og eksperimentelle færdigheder inden for fagene biologi, fysik og kemi.

Olympiaden er målrettet de gymnasieelever, der endnu ikke er fyldt 17 år.

SubUniversity

SubUniversity er en mulighed for at få et kig ind i universitetsverdenen og møde det faglige og sociale liv på Aarhus Universitet.

SubUniversity er et tilbud til gymnasieskoler, der giver udvalgte gymnasieelever mulighed for at møde det faglige og sociale liv på Aarhus Universitet. Gymnasieeleverne inddeles i grupper efter faglig interesser og får tilknyttet to universitetsstuderende som mentorer. Gymnasieeleverne får derigennem mulighed for at opleve universitetet indefra sådan, at de bedre vil kunne træffe et studievalg og komme godt på vej til næste uddannelsestrin.

Læs mere om SubUniversity her.

Georg Mohr-konkurrencen

Georg Mohr-konkurrencen er en matematikkonkurrence for matematikinteresserede elever i gymnasiale uddannelser.

Georg Mohr-Konkurrencen er en matematikkonkurrence der henvender sig til matematikinteresserede elever i gymnasiale uddannelser. Den blev grundlagt i 1991 med følgende formålserklæring.

Formålet med Georg Mohr-Konkurrencen er at stimulere interessen for matematik ved at udfordre de dygtigste elever med opgaver der i sværhedsgrad ligger ud over det de møder i den daglige undervisning. Desuden fungerer konkurrencen som et led i udvælgelsen af deltagere til IMO, Den Internationale Matematikolympiade.

Læs mere her.

Den Internationale Biologiolympiade (IBO)

Den Internationale Biologiolympiade (IBO) er en konkurrence i teoretisk biologi og praktiske laboratorieøvelser for elever fra hele verden. Deltagerne er gymnasieelever med interesse for biologi og bioteknologi som ikke er fyldt 20 år inden den 1. juli det pågældende år, og som er vindere af deres nationale biologiolympiade.

Læs mere her.

DM i Science/Den Europæiske Science Olympiade

Den Europæiske Science Olympiade er for elever, der interesserer sig for biologi, fysik og kemi.

Gymnasiet (stx) deltager med et hold bestående af tre elever. Der konkurreres på kompetencer og eksperimentelle færdigheder inden for fagene biologi, fysik og kemi. Der tages udgangspunkt i læreplanerne på C-niveau, og der lægges vægt på holdenes evne til at samarbejde, anvende naturvidenskabelig tankegang og gennemføre eksperimenter.

Olympiaden er målrettet de gymnasieelever, der endnu ikke er fyldt 17 år.

Læs mere her.

Cambridge Certificate

Cambridge Certificate giver mulighed for at udvide dine engelskkundskaber med henblik på studie- og karriereophold i den engelsktalende verden. Cambridge Certificate er en internationalt anerkendt eksamen for alle, der ikke har engelsk som deres første sprog. Det giver adgangsmulighed til over 3.000 universiteter og højere læreanstalter i den engelsksprogede verden – og det giver fordele i kampen om attraktive udenlandske arbejdspladser. Indholdsmæssigt fokuserer Cambridge Certificate på en udvidet kommunikationsevne og sproglig kompetence. Kurset er således bredt sprogligt orienteret.

Goethe-certifikat

Goethe-certifikatet giver mulighed for at udvikle dine tyskkundskaber. Goethe-Instituttet er Forbundsrepublikken Tysklands kulturinstitut i udlandet. De fremmer kendskabet til det tyske sprog og plejer det internationale kulturelle samarbejde. Desuden udbyder Goethe-Instituttet tyskprøver på alle niveauer inden for Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog: fra A1 for begyndere til C2 for det højeste sproglige niveau.

Sportscollege

På Horsens Gymnasium & HF har du mulighed for at kombinere dit særlige talent for en sport med at gå i gymnasiet. Vi har sportscollege, hvor du har frilektioner til at deltage i træning.

Læs mere om sportscollege her.

Visuelt Gymnasium

På Horsens Gymnasium & HF har du mulighed for at kombinere dit særlige talent med at gå i gymnasiet.

Visuelt Gymnasium er en 3-årig grunduddannelse for elever, der gerne vil dygtiggøre sig inden for de kreative fag. Du har frilektioner til at deltage i undervisningen, som foregår på Billedskolen Horsens.

Som en del af Visuelt Gymnasium får du evner inden for grafisk design, animation, tegning, mode, arkitektur, illustration og produktdesign. Du lærer at udvikle ideer på nye måder og får opbygget en stærk portfolio, som du kan bruge på din videre rejse. Visuelt Gymnasium er helt unik for gymnasierne i Horsens og giver dig mulighed for at udvikle dine kreative kompetencer.

Alle STX studieretninger udbydes med visuelt gymnasium.

Læs mere om Visuelt Gymnasium her.

bomærke_rgb_300819

Skolens talentstrategi

Mere om talentstrategi

Læs skolens talentstrategi

bomærke_rgb_300819
Horsens Statsgymnasium Og Hf 1812
Horsens Statsgymnasium Og Hf 1816
Horsens Statsgymnasium Og Hf 2021

Lær mere om talent på Horsens Gymnasium & HF til åbent hus