Spring til indhold

Eksamen

Her vil du kunne finde information om eksamen og årsprøver, der kan gøre dig klogere på eksamener og eksamenstiden.

Hvis du ikke fandt, hvad du ledte efter, kan du altid kontakte en studievejleder eller din lærer.

Eksamens-
links

Du kan læse fagenes læreplaner her
Du kan finde studieplaner for dine klasse her
Du kan få hjælp i skolens skriveguide her
Du kan finde IT-vejledninger her

Eksamens-
dokumenter

Information om skriftlig eksamen og årsprøver og mundtlig eksamen, herunder om snyd findes her
Dokument med links til de steder du må tilgå, kan hentes her, du kan evt. selv tilføje flere links.
Vejledning til netprøver findes her

Du skal under eksamen bruge UNI-login eller MIT-ID, så det er vigtigt at det virker for dig. Koden til dit UNI-login har IKKE noget med Lectio koden at gøre. UNI-login kode skal skiftes hver 3.mdr. derfor er det vigtigt at tjekke det, du kan inden eksamen bruge dit MIT-id til at lave en ny kode.

For at sikre lige vilkår i bedømmelserne bliver alles eksamener monitoret med Examcookie. Du kan læse om ExamCookie her

Vejledning til installation af ExamCookie her

Hvis du har en MAC er det vigtigt at du siger ja til skærmoptagelse, følg denne vejledning: her

Hvis excamcookie spørger om lov til noget, så skal der svares ja.

Horsens Statsgymnasium Og Hf 1296

Censorer

Velkommen som censor på Horsens Gymnasium & HF.

Her kan du finde nogle nyttige informationer, når du skal være censor på Horsens Gymnasium & HF.

Adressen er Studentervænget (tidligere Horsens Statsskole), der ligger på Studentervænget 2. Vær opmærksom på, at maps kan vise til en forkert adresse - skolens tidligere adresse på Højen 1.

For censorer i SRP: Læs om skolens rammer for metode og basal videnskabsteori i SRP.

Hvis du ønsker at klage

Hvis du ønsker at klage over en af dine afsluttende årskarakterer/standpunktskarakterer eller eksamenskarakterer, skal du henvende dig til rektor Flemming Steen Jensen, der kan vejlede dig i, hvordan du klager.

En formel klage skal være skriftlig og sendes til rektor.

Klagefristen er altid to uger, fra du har fået din karakter.

KLAGENS INDHOLD

Klagen skal så præcist som muligt beskrive, hvad det er du klager over, og hvorfor du mener, at din klage skal imødekommes. Du kan ikke sammenligne din karakter/præstation med andre elever eller henvise til, hvad du plejer at få i karakter. Du kan heller ikke inddrage andres vurdering af din opgave/karakter.

Din klage skal beskrive netop din præstation, og hvorfor du mener, at du er fejlbedømt. I den forbindelse er det vigtigt, at du henviser til de relevante faglige mål, og beskriver hvorfor og hvordan du mener, at de er opfyldt.

Er ovenstående ikke opfyldt har skolen pligt til at afvise klagen som åbenbar grundløs.

KLAGE OVER PRØVER

§48.Klage indgives individuelt og skal nøje angive de faktiske omstændigheder, som efter klagerens mening bør begrunde en imødekommende afgørelse. Klagen kan vedrøre:

1) eksaminationsgrundlaget, herunder prøvespørgsmål, opgaver og lignende, samt dets forhold til uddannelsens mål og krav

2) prøveforløbet eller

3) bedømmelsen

HVAD BESKRIVER EN STANDPUNKTSKARAKTER/ÅRSKARAKTER

Standpunktskarakterer udtrykker efter reglerne for de treårige og toårige gymnasiale uddannelser graden af den enkelte elevs opfyldelse af målene for faglig viden, indsigt og metode i den pågældende læreplan og i forhold til det tidspunkt, hvor karakteren gives. Det vil sige, at en afsluttende standpunktskarakter skal udtrykke underviserens faglige skøn i forhold til den enkelte elevs opfyldelse af disse kriterier ved afslutningen af undervisningen i faget.

Klager over årskarakter: Undervisningsministeriets klagevejledning her.

HVAD BESKRIVER EN EKSAMENSKARAKTER

Kapitel 7 Bedømmelse

  • 32.Grundlaget for bedømmelsen er eksaminandens individuelle præstation, herunder individuelle dele af et gruppefremstillet produkt, medmindre andet er bestemt af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Link til Eksamensbekendtgørelsen.

PROCESSEN

Processen for klager over skriftlige og mundtlige eksamenskarakter: Læs Undervisningsministeriets klagevejledning her

Klagen sendes til rektor Flemming Steen Jensen på FSJ@horsens-gym.dk