Spring til indhold

Eksamen

Her vil du kunne finde information om eksamen og årsprøver, der kan gøre dig klogere på eksamener og eksamenstiden.

Hvis du ikke fandt, hvad du ledte efter, kan du altid kontakte en studievejleder eller din lærer.

Eksamens-
links

Du kan læse fagenes læreplaner her
Du kan finde studieplaner for dine klasse her
Du kan få hjælp i skolens skriveguide her
Du kan finde IT-vejledninger her

Eksamens-
dokumenter

Information om skriftlig eksamen og årsprøver og mundtlig eksamen, herunder om snyd findes her
Dokument med links til de steder du må tilgå, kan hentes her, du kan evt. selv tilføje flere links.
Vejledning til netprøver findes her

Du kan læse om ExamCookie her

Vejledning til installation af ExamCookie på Mac her

Horsens Statsgymnasium Og Hf 1296

Censorer

Velkommen som censor på Horsens Gymnasium & HF.

Her kan du finde nogle nyttige informationer, når du skal være censor på Horsens Gymnasium & HF.

Adressen er Studentervænget (tidligere Horsens Statsskole), der ligger på Studentervænget 2. Vær opmærksom på, at maps kan vise til en forkert adresse - skolens tidligere adresse på Højen 1.

For censorer i SRP: Læs om skolens rammer for metode og basal videnskabsteori i SRP.

Hvis du ønsker at klage

Som elev har man ret til at klage over den karakter man får til eksamen, både mundtlige og skiftlige karakterer. Som bekendt er afslutningen på skoleåret speciel på mange måder. De afsluttende standpunktskarakterer fungerer både som standpunkt, men de ophøjes også til eksamenskarakterer i fag eller dele af fag, hvori prøverne er blevet aflyst.

Er du uforstående over for din karakter, skal du i første omgang kontakte din lærere og få en uddybning af karakteren. Vurderer du herefter, at der er grund til at klage over karakteren, skal du udfærdige en skriftlig begrundelse, som skal sendes til rektor.

Fristen er 14 dage fra den dag karakteren offentliggøres.