Spring til indhold

Brobygning

– kom og prøv kræfter med gymnasielivet

Brobygning giver dig som elev i 8., 9. og 10. klasse mulighed for at komme ud og prøve kræfter med livet på et gymnasium. Du vil opleve, hvordan livet som gymnasieelev på Horsens Gymnasium & HF ser ud – uanset om du er interesseret i STX eller HF.

Du kommer til at indgå i undervisningssituationer med lærere og gymnasieelever, så du får prøvet kræfter med vores faglige miljø. Samtidig vil du i frikvartererne opleve skolens sociale liv og se, hvordan eleverne omgås – og du vil mærke den særlige stemning, som kendetegner vores skole.

Vi giver dig et indblik i, hvad en gymnasial uddannelse indebærer, og hvordan det er at være elev på Horsens Gymnasium & HF – så du har et godt grundlag for at træffe dit uddannelsesvalg.

HF på Horsens Gymnasium og HF

Brobygning/ introduktionskursus 8.klasse

Introduktionsdagene giver dig mulighed for at gå på Horsens Gymnasium & HF i to dage. Du vil blive undervist af skolens lærere på et særligt brobygningshold. Programmet er normalt tilrettelagt med  undervisning i både fag du kender som fx dansk, historie og matematik, men også nye fag som fx spansk, fransk eller mediefag. Du vil komme ud og observere timer hos nogle af vores klasser, mødes med nogle af skolens elever og få orientering og Gymnasiet, STX og HF- uddannelsen fra en studievejleder.

Forløbet varer 2 dage og begynder begge dage kl. 8.00 og slutter kl. 13.20.
Du skal møde i skolens Aula, som du finder i den gamle hovedbygning. Hovedindgangen er gennem skolegården. I aulaen vil du kl.8.00 blive budt velkommen af en af skolens studievejledere.

Læs mere her om dit forløb på Horsens Gymnasium & HF.

Brobygning i 9. klasse

Brobygning i 9.klasse giver dig mulighed for at gå på Horsens Gymnasium & HF i to dage. Du vil blive undervist af skolens lærere på et særligt brobygningshold. Programmet er normalt tilrettelagt med undervisning i både fag du kender som fx dansk, engelsk, historie, biologi og matematik, men også nye fag som bioteknologi eller mediefag. Du vil komme ud og observere timer hos nogle af vores klasser, mødes med nogle af skolens elever og få orientering om Horsens Gymnasium & HF og vores STX og HF- uddannelse fra en studievejleder.

Forløbet varer 2 dage og begynder begge dage kl. 8.00 og slutter kl. 13.20.
Du skal møde i skolens Aula, som du finder i den gamle hovedbygning. Hovedindgangen er gennem skolegården. I aulaen vil du kl.8.00 blive budt velkommen af en af skolens studievejledere.

Læs mere her om dit forløb på Horsens Gymnasium & HF.

Brobygning 10. klasse

Brobygning i 10.klasse giver dig mulighed for at gå på Horsens Gymnasium & HF i enten to eller tre dages forløb. Du vil blive undervist af skolens lærere på et særligt brobygningshold. Programmet er normalt tilrettelagt med undervisning i både fag du kender som fx dansk, engelsk, historie, biologi og matematik, men også nye fag som bioteknologi eller mediefag. Du vil komme ud og observere timer hos nogle af vores klasser, mødes med nogle af skolens elever og få en generel orientering om STX og HF- uddannelsen fra en studievejleder.

Forløbet begynder kl. 8.00 og slutter kl. 13.20 alle dage.
Du skal møde i skolens Aula, som du finder i den gamle hovedbygning, hovedindgangen er gennem skolegården. I aulaen vil du kl.8.00 blive budt velkommen af en af skolens studievejledere.

Læs om dit forløb i brobygning på Horsens Gymnasium & HF her.

GymCrawl (Step 10)

Formålet med at komme i brobygning på Horsens Gymnasium & HF er at give dig et indtryk af, hvordan det er at være elev på STX.

Du vil blive undervist af skolens lærere på et særligt brobygningshold, og du vil blive præsenteret for både fag du kender, udvalgte studieretningsfag og som oftest også et kreativt fag. En af skolens studievejledere vil gennemgå opbygningen af STX og kort fortælle om HF.

Du vil møde elever, der vil fortælle om hverdagen på Horsens Gymnasium & HF og deres egne overvejelser om studievalg og om hverdagen som gymnasieelev.

STX på Horsens Gymnasium & HF vil omfatte andre fag, end hvis du vælger at læse HF på Horsens Gymnasium & HF, men omgivelserne og atmosfæren vil være den samme, og skolens mange tilbud er for alle elever, uanset om man læser STX eller HF.

Vi forventer, at du kommer med motivation og engagement, og vi kan samarbejde med dig om en afklaring af din fremtid. På din dag hos os skal du medbringe papir, skriveredskaber og din computer.

Du skal møde i aulaen kl. 8.00, der ligger ovenfor trappen ved hovedindgangen. Her vil du blive modtaget af en skolens studievejledere.

bomærke_rgb_300819
bomærke_rgb_300819