Spring til indhold

Brobygning

– kom og prøv kræfter med gymnasielivet

Brobygning giver dig som elev i 8., 9. og 10. klasse mulighed for at komme ud og prøve kræfter med livet på et gymnasium. Du vil opleve, hvordan livet som gymnasieelev på Horsens Gymnasium & HF ser ud – uanset om du er interesseret i STX eller HF.

Du kommer til at indgå i undervisningssituationer med lærere og gymnasieelever, så du får prøvet kræfter med vores faglige miljø. Samtidig vil du i frikvartererne opleve skolens sociale liv og se, hvordan eleverne omgås – og du vil mærke den særlige stemning, som kendetegner vores skole.

Vi giver dig et indblik i, hvad en gymnasial uddannelse indebærer, og hvordan det er at være elev på Horsens Gymnasium & HF – så du har et godt grundlag for at træffe dit uddannelsesvalg.

HF på Horsens Gymnasium og HF

Brobygning/ introduktionskursus 8.klasse

Introduktionsdagene giver dig mulighed for at gå på Horsens Gymnasium & HF i to dage. Programmet er normalt tilrettelagt med både undervisning i gymnasiets fag, observation hos nogle af vores klasser, møde med nogle af skolens elever og orientering fra en studievejleder.

Forløbet varer 2 dage og begynder begge dage kl. 8.00 og slutter kl. 13.20.
Du skal møde ind i skolens Aula, som du finder i den gamle hovedbygning, hovedindgangen er gennem skolegården.

Læs mere her om dit forløb på Horsens Gymnasium & HF.

Brobygning i 9. klasse

Brobygning i 9. klasse på Horsens Gymnasium & HF vil give dig mulighed for at være elev på en skole, der både har HF- og STX-uddannelsen. Du vil blive undervist af skolens lærere på et særligt brobygningshold, hvor du vil blive præsenteret for forskellige af skolens fag, som bl.a. kunne være: dansk, engelsk, matematik og samfundsfag.

Du vil møde en studievejleder, der vil informere om selve uddannelsen, og møde nogle af skolens elever, der kan fortælle om dagligdagen på Horsens Gymnasium & HF.

Forløbet varer 2 dage enten tirsdag-onsdag eller torsdag-fredag.

Mødetid: Kl. 8:00 i aulaen, der ligger ovenfor trappen ved hovedindgangen. Her vil du blive modtaget af en af skolens studievejledere. Du får fri kl. 13:20 hver dag. 

Frikvarterer: Vi har et større frikvarter på 20 minutter mellem 1. og 2. blok fra kl. 9:30 – 9:50. Spisefrikvarteret ligger fra kl. 11:20 – 11:50 mellem 2. og 3. blok. Du kan tage madpakke med, og/eller du kan købe mad, frugt og diverse vand i skolens kantine.

Medbring: Husk at medbringe papir, skriveredskaber og din computer.

Skema: Du vil få udleveret et skema den første dag.

Du kan få meget mere at vide om Horsens Gymnasium & HF her på vores hjemmeside og ved at kontakte skolen på

tlf. 76 26 15 00 eller skrive en mail til uddannelsesleder Casper Bangsgaard Rask cbr@horsens-gym.dk.

Brobygning 10. klasse

Formålet med at komme i brobygning i 10. klasse på Horsens Gymnasium & HF er at give dig et indtryk af, hvordan det er at være elev på en skole, der både har HF- og STX-uddannelsen. Forløbet vil præsentere forskellige fag fra uddannelserne. Du vil blive undervist af skolens lærere på et særligt brobygningshold. Du vil møde en studievejleder, der vil fortælle om de to uddannelser, og du vil møde nogle af skolens elever, der kan fortælle om hverdagen på Horsens Gymnasium & HF.

Forløbet varer 2 eller 3 dage. Alle dage begynder kl. 8.00 og slutter kl. 13.20.

Læs om dit forløb i brobygning på Horsens Gymnasium & HF her.

GymCrawl (Step 10)

Vi tilbyder to forskellige GymCrawl-forløb med fokus på henholdsvis STX- og HF-uddannelsen. Det er vigtigt, at du gør op med dig selv, hvilken ungdomsuddannelse du er interesseret i, så du kommer på det rette forløb.

Forløbet varer to dage fra 8.00 - 13.20

Læs mere om GymCrawl på Horsens Gymnasium & HF.

bomærke_rgb_300819
bomærke_rgb_300819