Spring til indhold

Brobygning

– kom og prøv kræfter med gymnasielivet

Brobygning giver dig som elev i 8., 9. og 10. klasse mulighed for at komme ud og prøve kræfter med livet på et gymnasium. Du vil opleve, hvordan livet som gymnasieelev på Horsens Gymnasium & HF ser ud – uanset om du er interesseret i STX eller HF.

Du kommer til at indgå i undervisningssituationer med lærere og gymnasieelever, så du får prøvet kræfter med vores faglige miljø. Samtidig vil du i frikvartererne opleve skolens sociale liv og se, hvordan eleverne omgås – og du vil mærke den særlige stemning, som kendetegner vores skole.

Vi giver dig et indblik i, hvad en gymnasial uddannelse indebærer, og hvordan det er at være elev på Horsens Gymnasium & HF – så du har et godt grundlag for at træffe dit uddannelsesvalg.

HF på Horsens Gymnasium og HF

Brobygning/ introduktionskursus 8.klasse

Introduktionsdagene giver dig mulighed for at gå på Horsens Gymnasium & HF i to dage. Programmet er normalt tilrettelagt med både undervisning i gymnasiets fag, observation hos nogle af vores klasser, møde med nogle af skolens elever og orientering fra en studievejleder.

Forløbet varer 2 dage og begynder begge dage kl. 8.00 og slutter kl. 13.20.
Du skal møde ind i skolens Aula, som du finder i den gamle hovedbygning, hovedindgangen er gennem skolegården.

Læs mere her om dit forløb på Horsens Gymnasium & HF.

Brobygning i 9. klasse

Brobygning i 9. klasse på Horsens Gymnasium & HF vil give dig mulighed for at være elev på en skole, der både har HF- og STX-uddannelsen. Du vil blive undervist af skolens lærere på et særligt brobygningshold, hvor du vil blive præsenteret for forskellige af skolens fag, som bl.a. kunne være: dansk, engelsk, matematik og samfundsfag.

Du vil møde en studievejleder, der vil informere om selve uddannelsen, og møde nogle af skolens elever, der kan fortælle om dagligdagen på Horsens Gymnasium & HF.

Forløbet varer 2 dage enten tirsdag-onsdag eller torsdag-fredag.

Mødetid: Kl. 8:00 i aulaen, der ligger ovenfor trappen ved hovedindgangen. Her vil du blive modtaget af en af skolens studievejledere. Du får fri kl. 13:20 hver dag. 

Du skal til en hver tid kunne fremvise et gyldigt coronapas samt bære mundbind på skolen, når du ikke modtager undervisning.

Frikvarterer: Vi har et større frikvarter på 20 minutter mellem 1. og 2. blok fra kl. 9:30 – 9:50. Spisefrikvarteret ligger fra kl. 11:20 – 11:50 mellem 2. og 3. blok.

I frikvartererne skal du blive i klasseværelset. Pga. coronarestriktioner må du desværre ikke gå rundt på skolen. Derfor har du heller ikke mulighed for at handle i kantinen, så du skal selv medbringe madpakke og drikkevarer. 

Medbring: Gyldigt coronapas, mundbind, madpakke, papir, skriveredskaber og din computer.

Skema: Du vil få udleveret et skema den første dag.

Du kan få meget mere at vide om Horsens Gymnasium & HF her på vores hjemmeside og:
- ved at kontakte skolen på tlf. 76 26 15 00

Brobygning 10.klasse

Du vil komme på et særligt brobygningshold på Horsens Gymnasium & HF, hvor du skal have undervisning i nogle af gymnasiets fag, du observerer undervisning og du møder nuværende elever og studievejledere.

Forløbet varer 2 eller 3 dage. Alle dage begynder kl. 8.00 og slutter kl. 13.20.

Læs om dit forløb i brobygning på Horsens Gymnasium & HF her.

GymCrawl (Step 10)

Vi tilbyder to forskellige GymCrawl-forløb med fokus på henholdsvis STX- og HF-uddannelsen. Det er vigtigt, at du gør op med dig selv, hvilken ungdomsuddannelse du er interesseret i, så du kommer på det rette forløb.

Forløbet varer to dage fra 8.00 - 13.20

Læs mere om GymCrawl på Horsens Gymnasium & HF.

bomærke_rgb_300819
bomærke_rgb_300819