Spring til indhold

En festlig dimission under nye former

I år holdt vi dimission klassevis med forældre og klassens lærere som deltagere. Men der var både musik, rektors eller vicerektors tale, elevtale og festlig stemning.

Måske kan vi også lære nyt af Corona ved at gøre tingene på en lidt anden måde.

Tillykke til alle vores studenter.

Læs rektors tale her