Spring til indhold

Elevråd

Alle kan blive medlem af skolens elevråd. Det er et elevråd for alle, der gerne vil være med til at skabe den skole, man gerne vil have. 
Elevrådet har fokus på at lave forskellige aktiviteter for skolens elever - fx juleklip, valentinshjerter og temadage - og på at give eleverne en tydelig stemme i forhold til undervisning og skolens strategi.
Elevrådet er den direkte kanal mellem eleverne og skolens personale og ledelse.

Elevrådets opbygning

Elevrådet har tre formænd. Formandsskabet for skolens elevråd i 2022-23 er: Astrid 2t, Maja Lucia 2t og Casper 3m.

Elevrådet har medlemmer i skolens Undervisningsudvalg og Elevaktivitetsudvalg.
Derudover skaber elevrådet selv sine udvalg og arbejdsgrupper efter det enkelte elevråds ønske.

Elevrådets kontaktperson til skolens ledelse er Anna Kathrine Høg Eriksen.

bomærke_rgb_300819