Spring til indhold

Godt at vide som forældre

Det handler om samarbejde

På Horsens Gymnasium & HF er vores mål at understøtte den enkelte elev i at opnå de bedst mulige resultater – både fagligt og personligt. Derfor bestræber vi os på at have et stærkt samarbejde mellem elever, lærere og ledelse, som kan sikre trivsel og læring for alle vores elever. Samtidig opfordrer vi alle forældre til at blive en aktiv del af den unges gymnasietid – og samarbejdet med gymnasiet.

Vi glæder os til samarbejdet og håber, at både I og jeres unge får nogle dejlige og lærerige år på Horsens Gymnasium & HF.

Kontakt mellem skole og forældre

Når din søn eller datter begynder i 1.g eller 1.h, inviterer Horsens Gymnasium & HF dig til en forældreaften. I det daglige bestræber vi os på at tale direkte med eleverne om deres skolegang, karakterer, trivsel og andre forhold, der relaterer sig til deres skolegang. Vi kan dog kontakte jer som forældre, hvis der er en særlig grund.

Vi forventer, at I hjemme tager relevante og vigtige snakke om skolegang og hverdag, ligesom vi opfordrer jer til sammen med jeres datter eller søn at logge ind på Lectio og tale om skole, lektier, fravær og karakterer. Vær opmærksom på, at forældre ikke får et selvstændigt login, og I kan derfor kun tilgå informationerne i Lectio gennem jeres unges login.

I forbindelse med karaktergivning opfordrer vi jer til at tale med jeres søn eller datter om deres karakterer. For det er vigtigt, at I hjemme taler om, hvad der går godt, og hvad der går mindre godt. Efter karaktergivning har vi på skolen karaktermøder, hvor lærere, studievejledere og årgangsleder taler om de elever, vi har særligt fokus på. Er din unge under 18 år, vil du efter karaktermødet få besked, hvis vi vurderer, at der er grund til bekymring.

Skolens fraværsansvarlige følger de enkelte elevers fravær og sikrer, at der bliver fulgt op på fravær. Så længe din unge er under 18 år, vil du modtage en meddelelse, hvis dit barn får et varsel.

Når din unge er over 18 år, må vi ikke udlevere personoplysninger, medmindre vi får tilsagn fra eleven. Vi opfordrer ofte vores elever til at involvere forældre og til at invitere forældre med til møder på skolen for at skabe et samarbejde omkring elevens skolegang og trivsel.

Hvad tilbyder Horsens Gymnasium & HF?

Vi tilbyder både STX, den treårige almene gymnasieuddannelse, og HF, en toårig almen gymnasieuddannelse. Begge giver adgang til videregående uddannelser.

På Horsens Gymnasium & HF oplever eleverne en stærk faglighed og et inkluderende fællesskab. Vi har gode faciliteter og sikrer din unge en varieret undervisning, der varetages af vores team af kompetente og engagerede lærere.

Målet er at gøre skolen til et sted, hvor eleverne kan udvikle sig og blive klar til de udfordringer, som livet og den videre uddannelse stiller. Vi sigter derfor efter at skabe et levende og mangfoldigt studiemiljø på Horsens Gymnasium & HF, hvor eleverne ud over uddannelse får nye oplevelser og venner. Det gør vi fx ved at sikre stærke elevorganisationer og en bred vifte af både faglige og sociale tilbud efter skole.

Har du brug for et hurtigt
overblik over skolens ferieplan?

Læs om vores pædagogiske udgangspunkt og hvordan, vi tænker læring og almendannelse

Du kan læse om de forventede udgifter i løbet af uddannelsen på Horsens Gymnasium & HF

Hvad forventer vi af eleverne?

At tage en studentereksamen kræver motivation, selvstændighed og vilje til at yde en arbejdsindsats. Det er derfor vigtigt, at skolens kommende elever har gode forudsætninger med sig fra folkeskolen – de skal være modne og fagligt velforberedte til at gå på gymnasiet. Samtidig skal de have lyst til at udvikle sig fagligt og personligt.

Vi forventer, at eleverne deltager aktivt i deres uddannelse. Der er mødepligt, og eleverne skal forberede sig til og deltage i timerne, ligesom de skal lave skriftlige afleveringer. Det er med andre ord et fuldtidsarbejde at gå på gymnasiet – og der er kun i begrænset omfang plads til erhvervsarbejde ved siden af skolen.

Horsens Statsgymnasium Og Hf 7001

Støtte og vejledning

Foruden almindelig undervisning tilbyder vi gennem hele gymnasietiden rådgivning og vejledning. To gange ugentligt er vores lektiecafé åben, hvor lærere hjælper med opgaver og lektier. Desuden har hver klasse tilknyttet en studievejleder, som kan støtte den enkelte elev i at kunne overskue og organisere sin hverdag, og som kan hjælpe elever med sociale og personlige udfordringer.

For elever med læse- eller skrivevanskeligheder har skolen fire læsevejledere, der kan hjælpe, rådgive og undervise, ligesom vi har to matematikvejledere for elever med særlige udfordringer i matematik.

Desuden er skolens ledelse altid tilgængelig for eleverne – for spørgsmål og samtale om skolegangen.

To gange ugentligt er vores lektiecafé åben,
hvor lærere hjælper med opgaver og lektier

Horsens Statsgymnasium Og Hf 1582

faglig fordybelse og fede sociale
oplevelser efter skoletid

Vi sigter efter at skabe et levende og mangfoldigt
studiemiljø på Horsens Gymnasium & HF

bomærke_rgb_300819