Et fyrtårn med moderne kant

– og stærke rødder

Horsens Gymnasium & HF trækker på en lang skolehistorie. Vi har stærke traditioner, stor viden og bred erfaring, og som et af landets nyeste og største gymnasier er vi byens nye fyrtårn – med fokus på faglighed og almendannelse. Hos os kan du både tage en STX- og HF-eksamen, som begge forbereder dig til en videregående uddannelse.

Mangfoldigheden er en af skolens styrker. Mangfoldighed i faglighed, fag og fællesskaber – og mangfoldighed i elever og typer. Et eksempel er vores mange talentprogrammer, hvor du fx kan deltage i Akademiet for Talentfulde Unge (DTU), SubUniversity og DM i Science eller erhverve et Cambridge- eller Goethe-certifikat.

Du vil opleve et innovativt studiemiljø med moderne kant, hvor du ikke bare bliver udfordret fagligt, men også modnet personligt. Vi er nemlig lige så ambitiøse med det sociale som det faglige liv på skolen. Her skal din hverdag være både seriøs og sjov.

Tidligere elever

At skolen har dybe rødder og stærke traditioner afspejler sig også i forholdet til vores tidligere elever, som vi altid er glade for at se på Horsens Gymnasium & HF. Derfor holder vi også fest for vores gamle elever på begge afdelinger.

Afdeling Højen

Horsens Statsgymnasium Og Hf 1672
Horsens Statsgymnasium Og Hf 1924

Afdeling Studentervænget

Vi afholder traditionen tro fest for gamle elever fra Horsens Statsskole. Næste fest afholdes lørdag den 14. november 2020 kl. 20.00-00.00. Der er gratis adgang, og der sælges øl, vin, Breezers og vand. Kom tilbage og mød gamle venner og måske en lærer?

Horsens Statsgymnasium Og Hf 7101 (1)

Vi har stærke faglige og sociale fællesskaber med masser af aktiviteter, traditioner og fester

Nyt navn og adresser

Den 14. januar 2020 er Horsens Gymnasium Højen og Horsens Statsskole Studentervænget fusioneret under navnet Horsens Gymnasium & HF.

Indtil den fysiske sammenlægning er en realitet, forbliver de to gymnasier på de eksisterende adresser og med de nuværende telefonnumre og mailadresser:

Afdeling Højen

Højen 1
8700 Horsens

76 26 15 00
mail@adm.horsensgym.dk

Afdeling Studentervænget

Studentervænget 2
8700 Horsens

75 62 90 33
hs@hs-gym.dk

Vi forventer, at skolens telefonnumre og mailadresser ændres i løbet af 2020. Nærmere herom senere. Horsens Gymnasium & HF får adresse på Studentervænget 2 i løbet af sommeren 2021.

Nyt institutionsnummer

Som alle offentlige institutioner modtager Horsens Gymnasium & HF kun elektroniske fakturaer, og I bedes derfor tilrette navn og numre i jeres systemer:

  • Navn: Horsens Gymnasium & HF
  • Hovedadresse: Studentervænget 2, 8700 Horsens
  • Institutionsnummer: 281397
  • CVR: 29551022
  • EAN: 5798000556225
Horsens Statsgymnasium Og Hf 6978