Et fyrtårn med moderne kant

– og stærke rødder

Horsens Gymnasium & HF trækker på en lang skolehistorie. Vi har stærke traditioner, stor viden og bred erfaring, og som et af landets nyeste og største gymnasier er vi byens nye fyrtårn – med fokus på faglighed og almendannelse. Hos os kan du både tage en STX- og HF-eksamen, som begge forbereder dig til en videregående uddannelse.

Mangfoldigheden er en af skolens styrker. Mangfoldighed i faglighed, fag og fællesskaber – og mangfoldighed i elever og typer. Et eksempel er vores mange talentprogrammer, hvor du fx kan deltage i Akademiet for Talentfulde Unge (DTU), SubUniversity og DM i Science eller erhverve et Cambridge- eller Goethe-certifikat.

Du vil opleve et innovativt studiemiljø med moderne kant, hvor du ikke bare bliver udfordret fagligt, men også modnet personligt. Vi er nemlig lige så ambitiøse med det sociale som det faglige liv på skolen. Her skal din hverdag være både seriøs og sjov.

Tidligere elever

At skolen har dybe rødder og stærke traditioner afspejler sig også i forholdet til vores tidligere elever, som vi altid er glade for at se på Horsens Gymnasium & HF. Derfor holder vi også fest for vores gamle elever på begge afdelinger.

Afdeling Højen

Horsens Statsgymnasium Og Hf 1672
Horsens Statsgymnasium Og Hf 1924

Afdeling Studentervænget

Vi afholder traditionen tro fest for gamle elever fra Horsens Statsskole. Næste fest afholdes lørdag den xx november 2020 kl. 20.00-00.00. Der er gratis adgang, og der sælges øl, vin, Breezers og vand. Kom tilbage og mød gamle venner og måske en lærer?

Horsens Statsgymnasium Og Hf 7101 (1)

Vi har stærke faglige og sociale fællesskaber med masser af aktiviteter, traditioner og fester