Spring til indhold

Forretningsorden, mødereferater og resultatlønskontrakt

Bestyrelsesmøder - skoleåret 2023/2024

  • Mandag den 4. september 2023
  • Mandag den 11. december 2023
  • Torsdag den 8. februar 2024
  • Onsdag den 20. marts 2024
  • Torsdag den 2. maj 2024

Bestyrelsesmedlemmer på Horsens Gymnasium & HF pr. 1/1-2022

Bestyrelsesformand - Repræsentant fra Hedensted kommune Leder BGI akademiet

Helle Vestergaard

Næstformand - Selvsupplering, Direktør BJ-Agro

Ulrik Kragh

Selvsupplering, Kommunikationschef på Regionshospitalet Horsens

Mette Vestergaard Rasmussen

Repræsentant fra grundskolerne, Skoleleder, Stensballeskolen

Anders Olesen

Lektor og repræsentant for Aarhus Universitet

Arne Kjær

Kulturkonsulent og repræsentant for Horsens kommune

Lisbeth Ivanhoe Andersen

Repræsentant fra videregående uddannelse – VIA Chef for Uddannelsesudvikling og projektstøtte, Campus Aarhus N

Birgitte Ashorn Quelle

Medarbejderrepræsentant

Rasmus Østergaard, lærer

Har stemmeret

Medarbejderrepræsentant

Andreas Monrad, lærer

Uden stemmeret

Elevrepræsentant

Maja Lucia Bekker, 3t

Stemmeret

Elevrepræsentant

Josefine Karlsmose Pedersen, 2v

Uden stemmeret

Rektor

Flemming Steen Jensen

Vicerektor

Henriette Hartoft Andersen

bomærke_rgb_300819