Forretningsorden, mødereferater og resultatlønskontrakt

Forretningsorden

Resultatlønskontrakt for rektor

Bestyrelsesmøder - forår 2020

  • Tirsdag 24. marts kl. 16:00 – 18:30
  • Torsdag 28. maj kl. 16:00 – 18:30

Bestyrelsesmedlemmer på Horsens Gymnasium & HF pr. 1/1-2020

Bestyrelsesformand - Repræsentant fra Hedensted kommune Leder BGI akademiet

Helle Vestergaard

Næstformand - Repræsentant fra Horsens kommune Direktør, Udvikling Vejen

Ulrik Kragh

Rektor

Flemming Steen Jensen

Vicerektor

Henriette Hartoft Andersen

Selvsupplerende medlem Dekan Aarhus BSS, Aarhus Universitet

Thomas Pallesen

Repræsentant fra grundskolerne, Skoleleder, Stensballeskolen

Anders Olesen

Selvsupplerende medlem Konsulent, DSV Road A/S

Poul Nielsen

Repræsentant fra videregående uddannelse - AU Centerleder, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier

Arne Kjær

Repræsentant fra videregående uddannelse – VIA Chef for Uddannelsesudvikling og projektstøtte, Campus Aarhus N

Birgitte Ashorn Quelle

Medarbejderrepræsentant - med stemmeret

Connie Kjeldbjerg,lærer

Medarbejderrepræsentant - uden stemmeret

Andreas Monrad, lærer

Medarbejderrepræsentant - uden stemmeret

Jacob Larsen, lærer

Medarbejderrepræsentant - uden stemmeret

Rasmus Østergaard, lærer

Elevrepræsentant

Aleksander Stokholm 1b

Uden stemmeret

Elevrepræsentant

Ronja Bøgh 2y

Elevrepræsentant

Caroline Parsberg Dorow Kipp 2m

Uden stemmeret

Elevrepresentant

Anne Horn Stengaard Mortensen 1y

Uden stemmeret
bomærke_rgb_300819