Spring til indhold

Forretningsorden, mødereferater og resultatlønskontrakt

Bestyrelsesmøder - skoleåret 2022/2023

  • Mandag den 5. september 2022
  • Tirsdag den 6. december 2022
  • Onsdag den 1. februar 2023
  • Torsdag den 23. marts 2023
  • Tirsdag den 2. maj 2023

Bestyrelsesmedlemmer på Horsens Gymnasium & HF pr. 1/1-2022

Bestyrelsesformand - Repræsentant fra Hedensted kommune Leder BGI akademiet

Helle Vestergaard

Næstformand - Selvsupplering, Direktør Udvikling Vejen

Ulrik Kragh

Selvsupplering, Kommunikationschef på Regionshospitalet Horsens

Mette Vestergaard Rasmussen

Repræsentant fra grundskolerne, Skoleleder, Stensballeskolen

Anders Olesen

Lektor og repræsentant for Aarhus Universitet

Arne Kjær

Kulturkonsulent og repræsentant for Horsens kommune

Lisbeth Ivanhoe Andersen

Repræsentant fra videregående uddannelse – VIA Chef for Uddannelsesudvikling og projektstøtte, Campus Aarhus N

Birgitte Ashorn Quelle

Medarbejderrepræsentant

Rasmus Østergaard, lærer

Har stemmeret

Medarbejderrepræsentant

Andreas Monrad, lærer

Uden stemmeret

Elevrepræsentant

Jan Riemenschneider Herden, 3a

Har stemmeret

Elevrepræsentant

Maja Lucia Bekker, 2t

Uden stemmeret

Rektor

Flemming Steen Jensen

Vicerektor

Henriette Hartoft Andersen

bomærke_rgb_300819