Spring til indhold
Planater Test 200819 Udentekst

vi gør din verden større

En tid fuld af værdi

Vores mål er at gøre dine år på Horsens Gymnasium & HF til en tid fuld af værdi – og værdier – som kan være med til at åbne en verden af muligheder for dig.

En skole med visioner

Vigtige visioner på Horsens Gymnasium & HF

Vi arbejder med visioner - som alle handler om at lave den bedste skole, der er optaget af sine elever og sin omverden

Essensen

Grundfortælling

På Horsens Gymnasium & HF tilbyder vi et levende studiemiljø, der spænder vidt. Både hvad faglighed, fællesskab og fysiske rammer angår. Vi forener moderne faciliteter og stor erfaring med nydesignede læringsmiljøer og stærke traditioner. Vi danner faglige netværk - og mennesker.

Mangfoldighed og samarbejde

Du vil opleve, at samarbejde er en grundlæggende del af hverdagen på Horsens Gymnasium & HF. Vi samarbejder om at blive dygtigere. Vi samarbejder om at trives. Og vi samarbejder med andre institutioner og erhvervsliv om at sætte vores viden i spil.

Samtidig giver vi dig plads til at være den, du er – og møde andre, der er anderledes. For som en stor skole har vi alle muligheder for at give rum til hinanden og mødes om det, der interesserer os.

Mangfoldighed Og Samarbejde

Fællesskab og nærhed

Du vil mærke nærhed som basis for både frihed og ansvar. Nærhed i din klasse, på tværs af klasser og årgange og i fx musicalen, elevrådet eller festforeningen. Og ikke mindst i relationen mellem dig og dine lærere.

Hos os er du en del af et stærkt og spændende uddannelsesmiljø, hvor du kan være lige den du er i et mangfoldigt fællesskab, hvor du altid finder nogle at dele interesser og oplevelser med.

Fællesskab Og Nærhed

Faglighed og dannelse

Vi fokuserer på at give dig udsyn, indsigt og dannelse. Sprogundervisning, fysiktimer og fede fester: Det hele handler om at give dig faglig viden og personlig udvikling – at styrke dig i at tænke med og tænke selv. Hos os lærer du at tænke kritisk. Tænke på kanten. Tænke innovativt.

Frem for præstationer sætte vi læring i centrum, så du kan blive klogere – på fag og på verden. Og vi har fokus på de gode relationer og klare rammer, vi ser som centrale for et godt læringsmiljø.

Faglighed Og Dannelse

Kreativitet og nysgerrighed

Du bliver en del af et fællesskab, hvor vi er nysgerrige på viden, verden og mennesker. Hvor naturvidenskab og kreativitet følges ad. Du kan sagtens nørde matematik den ene time og øve musical den næste. Eller fordybe dig i kemilaboratoriet mandag og have billedkunst tirsdag.

Vi har plads til, at du kan spænde vidt i både tanker og udfoldelse. Det er det almene gymnasiums styrke: At vi mødes på kryds og tværs og lærer det ukendte at kende. At alle møder alt – og får gjort deres verden lidt større.

Kreativitet Og Nysgerrighed
Mangfoldighed

Grundfortælling

Et fyrtårn med moderne kant - og stærke rødder

Horsens Gymnasium & HF er en fusion af Horsens Statsskole og Horsens Gymnasium. Derfor trækker vi på en lang skolehistorie, stærke traditioner, stor viden og bred erfaring, men sikrer dig samtidig et innovativt studiemiljø med moderne kant. Sammen styrker vi mulighederne og mangfoldigheden.

Som et af landets nyeste og største gymnasier er vi byens nye fyrtårn. Hos os kan du både tage en STX- og HF-eksamen, og begge forbereder dig til en videregående uddannelse. Vi tilbyder en bred vifte af studieretninger og fagpakker inden for naturvidenskab, sprog, samfundsvidenskab, humanistiske og kunstneriske fag. Vi åbner for verden med nysgerrighed og kreativitet.

Mulighederne er mange. Det samme er antallet af valgfag. Og du bliver ikke bare udfordret fagligt, men også modnet personligt. Vi er nemlig lige så ambitiøse med det sociale som det faglige liv på skolen. Her skal din hverdag være både seriøs og sjov.

Horsens Statsgymnasium Og Hf 1444

Mere end én i mængden

Vi er nysgerrige på viden. Vi er nysgerrige på verden. Vi er nysgerrige på mennesker. Og på Horsens Gymnasium & HF indgår du i et stort fællesskab af afslappet alvor – hvor alle kan være dem, de er.

Derfor vil du møde studiekammerater, som kan inspirere og udvikle dig, fordi de er forskellige fra dig selv. Men du vil også møde mange, der matcher dig og dine interesser. Det skaber tryghed og tillid. Og giver dig nærhed i fællesskabet.

Hos os følges naturvidenskab og kreativitet ad. Sammen bryder vi grænser og går nye veje, så du kan sagtens nørde matematik den ene time og øve musical den næste. Eller fordybe dig i kemilaboratoriet mandag og have billedkunst tirsdag. Vi har plads til, at du kan spænde vidt i både tanker og udfoldelse.

Horsens Gymnasium & HF
- et centrum for oplyst fællesskab

Midt i atrium står Platon og Sokrates og skuer ud over skolen, hvor kombinationen af oprindelige og moderne bygninger skaber optimale rammer for oplysning og fællesskab: Et gymnasium med højt til loftet og plads til dialog, debat og diversitet. Et centrum med plads til skolens mange elever – som udgør omdrejningspunktet for et af landets største gymnasier.

Stor er også bredden i vores engagerede lærerstab. Her finder du mange forskellige faglige profiler. Desuden har vi alt fra nydesignede læringsmiljøer til avancerede laboratoriefaciliteter og ligger smukt og centralt placeret. Tæt på natur, banegård og Bygholm Park - en ny bydel, hvor et stærkt ungdoms- og studiemiljø er under udvikling.

Horsens Gymnasium & HF tilbyder et inspirerende og trygt miljø med fokus på fællesskab og stærke relationer - og vi glæder os til at byde dig velkommen i flokken.

Horsens Statsgymnasium Og Hf 1365
Horsens Statsgymnasium Og Hf 1466
Horsens Statsgymnasium Og Hf 1944