Dagligdag på skolen

Horsens Statsgymnasium Og Hf 1879

Elevråd

Organisering

Vores elevråd består af elevrepræsentanter for alle klasser. Hver adresse er organiseret med hver deres elevråd, og på tværs af adresserne har vi et elevråds-sammenlægningsudvalg bestående af del-formænd fra hver adresse og fire ekstra medlemmer.

Indhold

  • Elevrådet drøfter væsentlige forhold for skolen og kommer med input til organisering og læring.
  • Elevrådet varetager konkrete opgaver, som betyder noget for elevernes dagligdag.
  • Elevrådet står for en del arrangementer og aktiviteter for alle skolens elever.
bomærke_rgb_300819

Kantine

Uden mad og drikke, duer helten ikke. Derfor har vi naturligvis både på både Højen og Studentervænget lækre kantiner, hvor du kan købe både sundt og sødt til fornuftige priser.

Du vil opleve, at kantinerne samtidigt fungerer som et hyggeligt samlingspunkt for fx det sociale liv i frikvartererne – og for både faglig fordybelse og fester efter skoletid.