Dagligdag på skolen

Din skoledag består af fag og skema. Men du skal måske også have SU og noget at spise. Du skal have ekstra hjælp og betale til studieture. På denne side finder du en række informationer og praktiske oplysninger til brug for din hverdag.

Horsens Statsgymnasium Og Hf 1879

Lektiecafé

I gymnasiets lektiecafé kan du i dansk, sprogfag, samfundsfag og de naturvidenskabelige fag få god hjælp af faglærere til blandt andet dine skriftlige opgaver og projekter, og caféen tilbyder også kurser i fx syntaks- og kommaregler. Du finder mere information om tilbud og tidspunkter på de to afdelinger i Lectio.

Vejledere

Vi har på Horsens Gymnasium & HF både studievejledere, læsevejledere og matematikvejledere, som alle arbejder tæt sammen.

Du kan altid henvende dig til din studievejleder, hvis du har brug for råd og vejledning. Studievejlederen kan f.eks. hjælpe dig med:

  • Skolemæssige problemer
  • Hvad du skal lave efter studentereksamen
  • Eksamenstræning
  • Personlige, familiemæssige eller sociale problemer
  • Din økonomiske situation
  • Kontakt til psykolog, socialrådgiver eller en studievejleder ved en anden uddannelsesinstitution
  • Henvisning til læse-, tale- og hørepædagog

Du kan altid kontakte din studievejleder i vejlederens træffetid eller per mail, så du kan få et møde sat i stand. Du vil altid kunne få tilladelse til at forlade undervisningen for at tale med din studievejleder.

Vi har en flok dygtige vejledere på begge vores afdelinger:

Hvornår får du karakterer

Horsens Statsgymnasium Og Hf 1782

Kantine

Uden mad og drikke, duer helten ikke. Derfor har vi naturligvis både på både Højen og Studentervænget lækre kantiner, hvor du kan købe både sundt og sødt til fornuftige priser.

Du vil opleve, at kantinerne samtidigt fungerer som et hyggeligt samlingspunkt for fx det sociale liv i frikvartererne – og for både faglig fordybelse og fester efter skoletid.

Horsens Statsgymnasium Og Hf 1710

Åbningstider