Dagligdag på skolen

Din skoledag består af fag og skema. Men du skal måske også have SU og noget at spise. Du skal have ekstra hjælp og betale til studieture. På denne side finder du en række informationer og praktiske oplysninger til brug for din hverdag.

Horsens Statsgymnasium Og Hf 1879

Lektiecafé

I gymnasiets lektiecafé kan du i dansk, sprogfag, samfundsfag og de naturvidenskabelige fag få god hjælp af faglærere til blandt andet dine skriftlige opgaver og projekter, og caféen tilbyder også kurser i fx syntaks- og kommaregler. Du finder mere information om tilbud og tidspunkter på de to afdelinger i Lectio.

Vejledere

Vi har på Horsens Gymnasium & HF både studievejledere, læsevejledere og matematikvejledere, som alle arbejder tæt sammen.

Du kan altid henvende dig til din studievejleder, hvis du har brug for råd og vejledning. Studievejlederen kan f.eks. hjælpe dig med:

  • Skolemæssige problemer
  • Hvad du skal lave efter studentereksamen
  • Eksamenstræning
  • Personlige, familiemæssige eller sociale problemer
  • Din økonomiske situation
  • Kontakt til psykolog, socialrådgiver eller en studievejleder ved en anden uddannelsesinstitution
  • Henvisning til læse-, tale- og hørepædagog

Du kan altid kontakte din studievejleder i vejlederens træffetid eller per mail, så du kan få et møde sat i stand. Du vil altid kunne få tilladelse til at forlade undervisningen for at tale med din studievejleder.

Vi har en flok dygtige vejledere på begge vores afdelinger:

bomærke_rgb_300819

Hvornår får du karakterer

Horsens Statsgymnasium Og Hf 1782

Kantine

Uden mad og drikke, duer helten ikke. Derfor har vi naturligvis både på både Højen og Studentervænget lækre kantiner, hvor du kan købe både sundt og sødt til fornuftige priser.

Du vil opleve, at kantinerne samtidigt fungerer som et hyggeligt samlingspunkt for fx det sociale liv i frikvartererne – og for både faglig fordybelse og fester efter skoletid.

Horsens Statsgymnasium Og Hf 1710

Åbningstider

Horsens Statsgymnasium Og Hf 1714

Egenbetaling

Undervisningsmateriale

For elever på Horsens Gymnasium & HF vil der være en mindre egenbetaling for undervisningsmidler.

Skolen stiller en række elektroniske tjenester og software til rådighed for eleverne, bl.a. online-ordbøger og matematikprogrammer. Selvom meget arbejde foregår på computeren, vil eleverne dog stadig modtage en del printet materiale fra lærerne. Desuden har eleverne mulighed for selv at printe på skolen.

For at kunne opretholde dette tilbud om printet materiale skal eleverne betale 300 kr. pr. år. Beløbet opkræves samlet via Safeticket, så cirka en måned efter skolestart betaler 1g’erne 900 kr. og 1. HF’erne 600 kr.

Endagsekskursioner

Skolen betaler transport, hvis et hold skal på endagsekskursion i Danmark. Hvis der i forbindelse med ekskursionen er udgifter til entré, skal eleven selv betale dette. Beløbet opkræves via Safeticket.

Ferieplan 2019-2020

Første skoledag efter sommerferien

Mandag den 12. august 2019

Efterårsferie
Lørdag den 12. oktober til søndag den 20. oktober 2019

Juleferie
Lørdag den 21. december 2019 til søndag den 5. januar 2020

Vinterferie
Lørdag den 8. februar til søndag den 16. februar 2020

Påskeferie
Lørdag den 4. april til mandag den 13. april 2020

Store Bededagsferie
Fredag den 8. maj til søndag den 10. maj 2020

Kristi Himmelfartsferie
Torsdag den 21. maj til søndag den 24. maj 2020

Pinseferie
Lørdag den 30. juni til mandag den 1. juni 2020

Grundlovsdag
Fredag den 5. juni 2020

Sommerferie
Lørdag den 27. juni 2020

Alle dage er inklusive.
Bemærk: Der gælder særlige forhold for afdeling Højen på 22.maj og grundlovsdag

Ferieplan 2020-21

Første skoledag efter sommerferien

Mandag den 10. august 2020

Efterårsferie

Lørdag den 10. oktober til søndag den 18. oktober 2020

Juleferie

Onsdag den 23. december 2020 til søndag den 3. januar 2021

Vinterferie

Lørdag den 13. februar til søndag den 21. februar 2021

Påskeferie

Lørdag den 27. marts til mandag den 5. april 2021

Store Bededagsferie

Fredag den 30. april til søndag den 2. maj 2021

Kristi Himmelfartsferie

Torsdag den 13. maj til søndag den 16. maj 2021

Pinseferie

Lørdag den 22. maj til mandag den 24. maj 2021

Sommerferie

Lørdag den 26. juni 2021

Alle dage er inklusive.

Horsens Statsgymnasium Og Hf 1253