Spring til indhold

Din skole fra A-Å

Din skoledag består af fag og skema. Men du skal måske også have SU og noget at spise. Du skal have ekstra hjælp og betale til studieture. På denne side finder du en række informationer og praktiske oplysninger til brug for din hverdag.

Horsens Statsgymnasium Og Hf 1879

Din skole fra A-Å

Herunder kan du få informationer om meget af det, du har brug for omkring din skolegang. Alt fra afleveringer til åbningstider.

Mangler du informationer om noget, så kontakt din årgangsleder eller din repræsentant i elevrådet.

A

Afleveringer

Opgavebeskrivelser på afleveringer på 5 fordybelsestimer eller mere lægges ind minimum 14 dage før, mindre afleveringer minimum en uge før. I fag med hyppige afleveringer kan fristen i dialog med eleverne sættes til en uge før afleveringsfrist.

Afleveringsfristen må sættes til senest kl. 22. Det gælder både almindelige afleveringer og større skriftlige opgaver.

Opgavebelastningen for den enkelte elev følger følgende rettesnor, hvor det dog gælder, at opgavebelastningen gerne skal være mindre i perioder med belastning fra større opgaver:

 • 9-12 fordybelsestimer om ugen i 1g
 • 10-15 fordybelsestimer om ugen i 2g og 3g
 • 6-8 fordybelsestimer om ugen i 1hf
 • 9-12 fordybelsestimer om ugen i 2hf

Eleverne skal kunne bruge feedback fra den ene opgave til arbejdet med den næste opgave. Derfor skal en opgave gives tilbage senest 14 dage efter aflevering, og før den næste opgave skal afleveres. Fag med hyppige afleveringer kan i en vis grad fravige dette.

Aflysninger

Skemaet er dynamisk, og der vil løbende forekomme ændringer.

Aflysninger sker i så god tid som muligt, men ved pludselig opstået sygdom kan en blok aflyses med kort varsel. Eleverne får besked via skemaet i Lectio.

Arbejd selv

I tilfælde af sygdom, pludseligt opståede forhindringer eller lærerfravær i anden forbindelse, er der mulighed for at lade eleverne arbejde selv. En arbejd-selv lektion skal i omfang og indhold stå i et rimeligt forhold til almindelig undervisning, ellers aflyses lektionen.

B

Bibliotek

Skolen har et tæt samarbejde med Horsens Bibliotek. I perioder med større skriftlige opgaver tager vi enten til biblioteket, eller bibliotekets personale kommer ud på skolen. De vejleder i informationssøgning og kildekritik og står i disse perioder til øget rådighed for jer.

Bogdepot

Det er her du låner og afleverer, bøger der bruges i undervisningen. Bogdepotet har åbent alle skoledage fra kl. 8.00-12.00.

C

Computerer og telefoner i undervisningen

Undervisningen begynder med computere lukkede og mobiler pakket væk/ i mobilhoteller. Det er læreren, der i den enkelte blok definerer brug af computer og telefoner, og lærerens anvisninger skal følges.

E

Egenbetaling

Undervisningsmateriale

For elever på Horsens Gymnasium & HF vil der være en mindre egenbetaling for undervisningsmidler.

Skolen stiller en række elektroniske tjenester og software til rådighed for eleverne, bl.a. online-ordbøger og matematikprogrammer. Selvom meget arbejde foregår på computeren, vil eleverne dog stadig modtage en del printet materiale fra lærerne. Desuden har eleverne mulighed for selv at printe på skolen.

For at kunne opretholde dette tilbud om printet materiale skal eleverne betale 300 kr. pr. år. Beløbet opkræves samlet via Safeticket, så cirka en måned efter skolestart betaler 1g’erne 900 kr. og 1. HF’erne 600 kr.

Endagsekskursioner

Skolen betaler transport, hvis et hold skal på endagsekskursion i Danmark. Hvis der i forbindelse med ekskursionen er udgifter til entré, skal eleven selv betale dette. Beløbet opkræves via Safeticket.

Læs mere om betaling til studieture under 'udgifter'.

Eksamen

Læs om eksamen her

Elevudvalg

Vores elevudvalg er afgørende for os alle. Elevudvalgene arbejder for elevernes trivsel og for at give vigtige input til den hverdag, I møder.

Elevrådet: Arrangerer aktiviteter, sparrer med skolens ledelse, er medaktører på ETU, foretager vigtige evalueringer

Festudvalget: Laver et kæmpe arbejde for at skabe de gode fester

Cafeudvalget: Arrangerer hyggelige fredagscafeer, hvor du kan møde din klasse og andre elever i hyggelige omgivelser

F

Ferie

Se skolens ferieplan her

Fravær

Lærerne registrerer fravær ved timens start. Kommer du for sent til timen, giver det 50% fravær. Al fravær registreres. Fravær, der skyldes andre aktiviteter i forbindelse med skolen - fx ekskursioner, elevråd og studievejledning - godskrives efterfølgende.

Du skal altid skrive fraværsårsager i Lectio.

Fravær håndteres efter individuelle skøn. Læs om sanktioner i skolens studieordensregler.

K

Karaktergivning

1.g får standpunktskarakterer først gang i februar.

I 2.g og 3.g ligger standpunktskarakterer i november og februar.
Årskarakterer gives i maj.

Efter karaktergivning holder lærerne statusmøder, hvor elever, der har fået under 3 i gennemsnit for årets karakterer drøftes. I gennemsnittet indgår både årskarakterer, prøvekarakterer og eksamenskarakterer. Drøftelserne kan føre til anbefalinger om at gå om eller gå ud. Desuden indgår drøftelser om, hvordan eleven bedst hjælpes videre.
Elever, der har under 2 i gennemsnit kan skrives ud af skolen.

Kantine

Uden mad og drikke, duer helten ikke. Derfor har vi naturligvis en lækker kantine, hvor du kan købe både sundt og sødt til fornuftige priser.

Du vil opleve, at kantinen samtidigt fungerer som et hyggeligt samlingspunkt for fx det sociale liv i frikvartererne – og for både faglig fordybelse og fester efter skoletid.

Kommunikation

Elever og lærere forventes at tjekke Lectio og Teams dagligt i hverdagene. Alle kan forvente svar inden for to dage. Svaret kan også være, at beskeden er modtaget med en angivelse af, hvornår der foreligger et egentligt svar. I forbindelse med vejledningsperioder kan du forvente svar fra vejledere på samme dag på hverdage.

L

Lektier

Lektier skal være givet senest to hverdage kl. 16.00 før den næste blok. 

Hvis der er kortere end to dage mellem to blokke, skal lektien gives senest kl. 16.00 på dagen for den senest afholdte blok.

Det tilstræbes, at eleverne har max 2 timers dag-til-dag lektier, hvilket betyder, at lektier til en blok svarer til ca. 20-30 minutters forberedelse. Hvis lektien er markant længere, er læreren i dialog med holdet. 

Lektiecafé

I gymnasiets lektiecafé kan du i dansk, sprogfag, samfundsfag og de naturvidenskabelige fag få god hjælp af faglærere til blandt andet dine skriftlige opgaver og projekter, og caféen tilbyder også kurser i fx syntaks- og kommaregler. Du finder mere information om tilbud og tidspunkter i Lectio.

S

Studieordensregler

Læs skolens studieordensregler her.


Studietur

I løbet af din skoletid kommer du på forskellige ture med din klasse. Fremover gælder følgende rejseprogram:

STX: I 1g skal du på en dannelsestur i maj måned. I 2g skal du på en udlandsrejse til et sted i Europa. Enkelte klasser skal til et land uden for Europa. I 3g skal du til enten København eller Bruxelles alt efter studieretning. Har du et 2.fremmedsprog i 3.g skal du på en rejse med dit sproghold i efteråret i 3g.

HF: Du skal først på en hyttetur med din nye klasse. I 1hf skal du desuden til København. I 2hf skal du på studietur til en destination i Europa.

Læs mere om udgifter til studieture under 'Udgifter'. 

SU

Du kan søge SU, når du fylder 18. Du ansøger via su.dk, under minSU. Har du spørgsmål, kan du henvende dig i skolens administration.

U

Udgifter

I løbet af din skoletid er der nogle udgifter til din uddannelse.
Under 'egenbetaling' kan du læse om beløb for undervisningsmateriale.
Derudover skal du betale til studieture:

STX:
Den samlede pris til studieture, hvor du er på minimum én tur hvert skoleår er på 7.000 kr.
Dertil kommer en sprogrejse i 3.g, hvis du har 2.fremmedsprog i 3 år. Udgiften er 3.000 kr. Enkelte klasser tager på en udvidet studietur uden for Europa i 2.g. Her er ekstra udgiften på 4.000 kr.

HF: 
På HF er den samlede pris til studietur og hyttetur på ca 4.600 kr.

Dertil kan komme udgifter til fx entré i forbindelse med ekskursioner.

V

Virtuel undervisning

Der er forskel på arbejd selv og virtuel undervisning. Virtuel undervisning indebærer, at læreren er i kontakt med eleverne i undervisningen. Der skal tjekkes ind fælles og lektionen sættes i gang. Det vil sige, at undervisningen er synkron. Den virtuelle undervisning skal i omfang og indhold stå i et rimeligt forhold til almindelig undervisning.

Du skal have kamera på, når du taler i fælleskanalen og arbejder i gruppekanalerne.

Vejledning og ekstra hjælp

Vi har på Horsens Gymnasium & HF både studievejledere, læsevejledere og matematikvejledere, som alle arbejder tæt sammen.

Du kan altid henvende dig til din studievejleder, hvis du har brug for råd og vejledning. Studievejlederen kan f.eks. hjælpe dig med:

 • Skolemæssige problemer
 • Hvad du skal lave efter studentereksamen
 • Eksamenstræning
 • Personlige, familiemæssige eller sociale problemer
 • Din økonomiske situation
 • Kontakt til psykolog, socialrådgiver eller en studievejleder ved en anden uddannelsesinstitution
 • Henvisning til læse-, tale- og hørepædagog

Læs mere om vores vejledere her.

Å

Åbningstider

Kontorets åbningstider er:

Mandag - torsdag: 7.30 - 15.00

Fredag: 7.30 - 14.00

Horsens Statsgymnasium Og Hf 1714

Ferieplan 2023 - 24

Første skoledag efter sommerferien
Onsdag den 9. august 2023

Efterårsferie
Lørdag den 14. oktober til søndag den 22. oktober 2023

Juleferie
Fredag den 22. december 2023 til tirsdag den 2. januar 2024

Vinterferie
Lørdag den 10. februar til søndag den 18. februar 2024

Påskeferie
Lørdag den 23. marts til mandag den 1. april 2024

Kristi Himmelfartsferie
Torsdag den 9. maj til søndag den 12. maj 2024

Pinseferie 
Lørdag den 18. maj til mandag den 20. maj 2024

Grundlovsdag 
Onsdag den 5. juni 2024

Sommerferie
Lørdag den 29. juni 2024

Alle dage er inklusive.

Sidste eksamensdag
Onsdag den 26. juni 2024

Dimission
Fredag den 28. juni 2024

Ferieplan 2024-25

Første skoledag efter sommerferien
Mandag den 12. august 2024

Efterårsferie
Lørdag den 12. oktober til søndag den 20. oktober 2024

Juleferie
Lørdag den 21. december 2024 til søndag den 5. januar 2025

Vinterferie
Lørdag den 8. februar til søndag den 16. februar 2025

Påskeferie
Lørdag den 12. april til mandag den 21. april 2025

Kristi Himmelfartsferie
Torsdag den 29. maj til søndag den 1. juni 2025

Grundlovsdag
Torsdag den 5. juni 2025

Pinseferie
Lørdag den 7. juni til mandag den 9. juni 2025

Sommerferie
Lørdag den 28. juni 2025

Alle dage er inklusive.

Sidste eksamensdag
Onsdag den 25. juni 2025

Dimission
Fredag den 27. juni 2025