Spring til indhold

Horsens Gymnasium og HF har fået godkendt et nyt klimaprojekt, støttet af EU

I 2020 - 22 deltager Horsens Gymnasium og HF igen i et 2-årigt EU-støttet projekt om miljø- og klimaudfordringerne i Europa. I projektet samarbejder skolen med Belgien, Norge og Spanien.

Som I de tidligere projekter har alle skolens elever mulighed for at deltage. I løbet af de to år, projektet varer, er der møder på skolen ca. 2 gange om måneden. Der afholdes 4 internationale møder, og 6 af de deltagende elever skal med til hvert møde i de 3 deltagerlande. Under møderne indlogeres eleverne normalt privat, hvorved de får mulighed for at møde andre meget forskellige kulturer. De deltagende elever har også mulighed for at være vært for en elev fra et af de deltagende lande under besøget i Danmark.

Vi har haft tradition for igennem de sidste 30 år at deltage i sådanne EU - projekter, som har til formål,  at eleverne lærer at arbejde sammen internationalt om et aktuelt tema, at udvikle elevernes selvstændighed, at styrke kendskabet til andre kulturer, og endelig at få mulighed for at kommunikere på fremmedsprog og forbedre deres sprogkundskaber. Hovedsproget er engelsk, men man får også mulighed for at træne sit andet fremmedsprog.

Hvis du er interesseret i at deltage i projektet, kan du henvende dig til Michala Schaffalitzky, MSM@horsens-gym.dk eller Steen Laursen, SKL@horsens-gym.dk.

(Billederne er fra er fra det sidste projekt, under et møde i Verden i Tyskland)