Spring til indhold

Personale på Horsens Gymnasium & HF

Lærer

Anders Betzer Kristensen

historie, engelsk

Lærer

Anders Bøgh Pedersen

biologi, tysk

Lærer

Anders N. Poulsen

historie, oldtidskundskab, samfundsfag

Lærer

Anders S. Hollmann

matematik, filosofi, samfundsfag

Lærer & tillidsrepræsentant

Andreas Monrad Pedersen

historie, idræt

Lærer

Ane Lindholt Borberg

historie, religion

Lærer & læsevejleder

Anette Nielsen

spansk, engelsk

Lærer

Anja Øyan Munch

dansk, fransk

Lærer

Anna Maria Dyrvig

Dansk, musik

Lærer

Anne Majlund

Dansk, billedkunst, design

Lærer & studievejleder

Anne Toftild

tysk, psykologi

Lærer & læsevejleder

Anne-Mette Sillebjerg

spansk

Lærer

Anne-Sofie Paaske

tysk & historie

Lærer

Benedikte Thøgersen

idræt, biologi

Kantinepersonale

Bente Pedersen

Økonomimedarbejder

Betina Munk Tønnesen

Sekretær

Bettina Budde

Lærer

Bettina Dahl Laursen

matematik, oldtidskundskab

Lærer

Bettina Nørholt

biologi, bioteknologi, kemi

Lærer

Birgitte Veng

biologi, bioteknologi, kemi

Lærer

Bodil Marie Gade

dansk, fransk, retorik

Sekretær

Brita Møller Christophersen

Britt Delmak Morville

Lærer

Britt Morville

dramatik, psykologi

Uddannelseschef

Casper Bangsgaard Rask

historie, idræt

Lærer

Chris Herold Møller

dansk, samfundsfag

Lærer

Christian Giese

fysik, kemi

Lærer

Christian Horup Pedersen

engelsk, billedkunst
Christina Andersen

Lærer

Christina Elling Andersen

spansk, engelsk

Lærer & læsevejleder

Connie Kjeldbjerg

Dansk, samfundsfag

Lærer

David Diec

kinesisk, erhvervsøkonomi

Lærer

Dennis Bødker Nielsen

fransk, religion

Lærer

Ditte Nøjsen Fallesen

biologi, idræt

Lærer

Dorthe Holm Hansen

dansk, biologi

Lærer

Elisa Maria Lynggaard

dansk, historie, latin

Lærer

Elisabeth Kjærgaard Madsen

samfundsfag, psykologi
Else

IT-Tekniker

Else Dalum

Rektor

Flemming Steen Jensen

dansk, psykologi

Bogdepot

Gitte A. Christensen

Lærer & SPS koordinator

Gitte Toftebjerg Vase

psykologi

Lærer

Gorm D. Gjessing

idræt, historie

Uddannelseschef

Hans Henrik Danielsen

biologi, bioteknologi, historie

Ejendomsservice-assistent

Heine Gude Jensen

Lærer

Helge Dall

idræt, biologi

Lærer

Helle Bergstein

engelsk

Vicerektor

Henriette Andersen

dansk, historie

Servicetekniker

Henrik Hvilsted

Lærer

Henrik Rasmussen

samfundsfag

Kantinepersonale

Henrik Skytte Nielsen

Jacob Larsen

Lærer

Jacob Stagsted Larsen

italiensk, dansk, historie

Lærer

Jakob Holden Nielsen

fysik, matematik, astronomi

Lærer

Jakob Littau Mathiesen

historie, samfundsfag

Lærer

Jan Agentoft Nielsen

matematik, informatik

Lærer

Jan Sørensen

engelsk, historie

Sekretær

Jane Fåborg Kristensen

Lærer

Janne Michaela Brøndum Henriksen

tysk, idræt, sprogcoach

Lærer & studievejleder

Jannie Brasholt Skov

historie, oldtidskundskab

Lærer & studievejleder

Jannie Nagbøl Jespersen

dansk, engelsk

Ejendomsservice-assistent

Jens Olsen

Lærer

Jeppe Bøgild

matematik, idræt

Lærer

Jeppe Nielsen

dansk, mediefag

Kantinepersonale

Jesper A. Østergaard

Ejendomsservice-assistent

Jesper Enemærke

Lærer

Jesper Holm Andreasen

samfundsfag, historie
Jesper Haarup Borchmann

Lærer

Jesper Haarup Borchmann

engelsk, mediefag

Lærer & studievejleder

John Pedersen

historie, samfundsfag

Lærer

Jonas Bengtson

engelsk

Lærer

Jonas Günsel

kemi, fysik

Lærer

Jonna Benner Lundgaard

idræt, samfundsfag
Jytte A. Jørgensen

Lærer

Jytte Jørgensen

historie, samfundsfag

Lærer

Jørgen Døssing Jepsen

dansk, engelsk

Lærer

Jørn Thestrup Schmidt

fysik, matematik

Lærer

Karsten Thomsen

biologi, naturgeografi

Lærer

Kasper Westergaard Knudsen

spansk, engelsk

Kantinepersonale

Kirstine Andersen

Lærer

Kirstine Gade

samfundsfag, spansk

Lærer

Kirstine Hell Hansen

fransk, engelsk, billedkunst

Lærer

Klaus Lykke Dagø

matematik, fysik

Lærer

Kristina Q. Pedersen

Fransk, historie

Lærer

Kristoffer Schumacher Rønn

dansk

Lærer

Lars D. Hansen

engelsk, samfundsfag, mediefag

Lærer

Lars Moeslund

biologi, bioteknologi, kemi

Lærer

Laura Garne Kjeldsen

historie, religion

Lærer

Lene Ross Petersen

matematik, erhvervsøkonomi

Lærer

Lene Schou

dansk, religion
Lise Christiansen

Økonomichef

Lise Christiansen

Sekretær

Lise Konge Caspersen

Bogdepot

Liza Svensson

Lærer & studievejleder

Lotte Vestegaard Melchiorsen

mediefag, musik

Lærer & matematikvejleder

Louise Pold Kruse

kemi, matematik

Lærer

Mai Møldrup-Dall

Biologi, bioteknologi, kemi

Lærer

Maj M. Kjærgaard

biologi, naturgeografi

Lærer

Marc Bangert

samfundsfag

Lærer

Maria B. Mikkelsen

dansk, oldtidskundskab

lærer

Maria Grangaard Nyby

samfundsfag, historie

Bogdepot

Marianne Berendsen

Lærer & studievejleder

Marianne Mielke

dansk

Lærer

Marie Kragballe

biologi, bioteknologi, kemi

Lærer

Marie Svendensen

dansk, psykologi

Lærer

Martin Mikkelsen

dansk, samfundsfag

Lærer

Martin Vang Lystbæk

naturgeografi, geovidenskab, idræt

Lærer

Mats Kamp Jørgensen

engelsk, mediefag

Lærer

Mette Mølgaard Pedersen

historie, engelsk

Lærer

Mia Nøjgaard Mikha

engelsk, latin

Lærer

Michael E. Bessert

fysik, kemi

Kantinepersonale

Mie B. Lauridsen

Lærer

Mikkel Sohn

engelsk, historie

Lærer

Morten Hagen

Fysik og matematik

Lærer

Morten Husted

musik, samfundsfag

Lærer

Morten Kaj Jul Degnebolig

biologi, matematik

Lærer

Nicolai Kleist Duus

Idræt, naturgeografi

Lærer

Nina Elgaard Kristensen

idræt, matematik

Lærer

Ole Christiansen

dansk, matematik

Sekretær

Pernille Fassing

Lærer

Peter Leineweber

matematik, biologi

Lærer

Poul Dejgaard

musik, matematik

Lærer

Poul Frølich Møller

historie, samfundsfag

Lærer

Rasmus Callsen

spansk

Lærer

Rasmus Østergaard

biologi, bioteknologi, kemi

Lærer

Rita Eriksen

psykologi

Lærer

Ryan Bendesen

fysik, matematik

Lærer & læsevejleder

Sanne B. Johansen

engelsk, tysk

Lærer & matematikvejleder

Signe Stougaard

dansk, matematik

Lærer & studievejleder

Simon Buchhave

engelsk, idræt, innovation

Lærer

Simon Skov Skjoldborg

billedkunst, engelsk

Lærer

Steen Laursen

engelsk, tysk

Teknisk serviceleder

Steen Pedersen

Lærer

Stefanie von der Recke

tysk, historie

Lærer

Stig Burmester

billedkunst, tysk

Lærer

Stine Harder Larsen

engelsk, religion, latin

Lærer

Stine Hjorth Rasmussen

dansk

Lærer

Sune Liisberg

dansk, tysk, filosofi

Lærer

Søren Martin

historie, idræt

Lærer

Tanya Blach Eskildsen

kemi, naturgeografi, geovidenskab

Lærer

Thao Cao

fysik, kemi, informatik

Uddannelseschef

Thomas Lindved

musik, matematik
Tina Sonne Jensen

Lærer

Tina Sonne Jensen

biologi, bioteknologi, kemi

Lærer

Tine Lund Klejs

dansk, engelsk

Ejendomsservice-assistent

Tom Nielsen

Lærer

Tove Trankjær

dansk, idræt

Lærer

Ulrik Jentzsch Nørreris

matematik

Lærer

Ulrik Mahler

idræt, samfundsfag

Lærer

Vagn Juhl-Larsen

biologi, naturgeografi

Lærer

Vibeke Benner

samfundsfag, idræt
Vivi N. Sørensen

Økonomimedarbejder

Vivi Nørgaard Sørensen

Lærer

Youssef Minawi

fysik, matematik

Ledelsens arbejdsopgaver

Flemming Steen Jensen

Rektor

Økonomisk og pædagogisk ledelse
Overordnet personaleledelse og organisationsstrategi
Arbejdstidsaftale og løn
Ansættelse og afskedigelse
Bestyrelsen og eksternt samarbejde
Elevråd

Henriette Hartoft Andersen

Vicerektor

Sproglige studieretninger
Samfundsfaglige studieretninger
Sekretariatsleder
Arbejdstidsaftale, løn og timefagfordeling
STX-organisering
Internationalisering og udvikling
Udvekslingselever
Pædagogisk udvikling
Evaluering og kvalitet
STX-organisering
Kompetenceudvikling

Hans Henrik Danielsen

Uddannelseschef

Naturvidenskabelige studieretninger
Samfundsfaglige studieretninger
Mundtlig eksamen
Trivsel og arbejdsmiljø
Lektiecafé

Thomas Lindved

Uddannelseschef

Kunstneriske studieretninger
Samfundsfaglige studieretninger
Skema, studieretningsudbud og holdoprettelse
Rejser og ekskursioner
Optagelsesprøver
Sportscollege, Team Danmark, Visuelt gymnasium
IT og IT-didaktik

XX

Uddannelseschef

Casper Rask

Uddannelseschef

HF-organisering
Samfundsfaglige studieretninger
Skriftlig eksamen
Intro, fester, cafeer
Markedsføring
Studievejledning
Brobygning
Kommunikation/hjemmeside
Uddannelsesmesse

Lise Christiansen

Økonomichef

Budget og regnskab
Løn og lønadministration
Ledelse af økonomi, bogdepot og bygningsservice
Bygninger og indretning
Indkøb og udbud
Kontrakter, ansættelse, timefagfordeling og HR
Rengøring, kantine, servicefunktion