Spring til indhold

Personale på Horsens Gymnasium & HF

Lærer

Anders Betzer Kristensen

historie, engelsk

Lærer

Anders Bøgh Pedersen

biologi, tysk

Lærer

Anders N. Poulsen

historie, oldtidskundskab, samfundsfag

Lærer

Anders S. Madsen

matematik, filosofi, samfundsfag

Lærer & tillidsrepræsentant

Andreas Monrad Pedersen

historie, idræt

Lærer

Ane Lindholt Borberg

historie, religion

Lærer & læsevejleder

Anette Nielsen

spansk, engelsk

Lærer

Anja Øyan Munch

dansk, fransk

Uddannelsesleder

Anna Kathrine Høg Eriksen

samfundsfag, religion

Vikar

Anna Maria Dyrvig

Dansk, musik

Lærer

Anne Majlund

Dansk, billedkunst, design

Lærer & studievejleder

Anne Toftild

tysk, psykologi

Lærer & læsevejleder

Anne-Mette Sillebjerg

spansk

Lærer

Anne-Sofie Paaske

tysk & historie

Lærer

Bent Suder

dansk, idræt

Sekretær

Bettina Budde

Lærer

Bettina Dahl Laursen

matematik, oldtidskundskab

Lærer

Bettina Nørholt

biologi, bioteknologi, kemi

Lærer

Birgitte Veng

biologi, bioteknologi, kemi

Lærer

Bodil Marie Gade

dansk, fransk, retorik

Sekretær

Brita Møller Christophersen

Britt Delmak Morville

Lærer

Britt Morville

dramatik, psykologi

Uddannelsesleder

Casper Bangsgaard Rask

historie, idræt

Lærer

Chris Herold Møller

dansk, samfundsfag

Lærer

Christian Giese

fysik, kemi

Lærer

Christian Horup Pedersen

engelsk, billedkunst
Christina Andersen

Lærer

Christina Elling Andersen

spansk, engelsk

Lærer & læsevejleder

Connie Kjeldbjerg

Dansk, samfundsfag

Lærer

David Diec

kinesisk, erhvervsøkonomi

Lærer

Dennis Bødker Nielsen

fransk, religion

Lærer

Ditte Nøjsen Fallesen

biologi, idræt

Lærer

Dorthe Holm Hansen

dansk, biologi

Lærer

Elisa Maria Lynggaard

dansk, historie, latin
Else

IT-Tekniker

Else Dalum

Rektor

Flemming Steen Jensen

dansk, psykologi

Bogdepot

Gitte A. Christensen

Lærer

Gitte Toftebjerg Vase

psykologi

Lærer

Gorm D. Gjessing

idræt, historie

Uddannelsesleder

Hans Henrik Danielsen

biologi, bioteknologi, historie

Ejendomsservice-assistent

Heine Gude Jensen

Lærer

Helge Dall

idræt, biologi

Lærer

Helle Bergstein

engelsk

Vicerektor

Henriette Andersen

dansk, historie

Lærer

Henrik Rasmussen

samfundsfag
Jacob Larsen

Lærer

Jacob Stagsted Larsen

italiensk, dansk, historie

Lærer

Jakob Holden Nielsen

fysik, matematik, astronomi

Lærer

Jakob Littau Mathiesen

historie, samfundsfag

Lærer

Jan Agentoft Nielsen

matematik, informatik

Lærer

Jan Sørensen

engelsk, historie

Sekretær

Jane Fåborg Kristensen

Lærer

Janne Michaela Brøndum Henriksen

tysk, idræt

Lærer & studievejleder

Jannie Brasholt Skov

historie, oldtidskundskab

Lærer & studievejleder

Jannie Nagbøl Jespersen

dansk, engelsk

Ejendomsservice-assistent

Jens Olsen

Ejendomsservice-assistent

Jesper Enemærke

Jesper Haarup Borchmann

Lærer

Jesper Haarup Borchmann

engelsk, mediefag
Jette Pihlman

Kantinepersonale

Jette Pihlman

Lærer & studievejleder

John Pedersen

historie, samfundsfag

Lærer

Jonas Günsel

kemi, fysik

Lærer

Jonna Benner Lundgaard

idræt, samfundsfag
Jytte A. Jørgensen

Lærer

Jytte Jørgensen

historie, samfundsfag

Lærer

Jørgen Døssing Jepsen

dansk, engelsk

Lærer

Jørn Thestrup Schmidt

fysik, matematik

Lærer

Karsten Thomsen

biologi, naturgeografi

Lærer

Kirstine Gade

samfundsfag, spansk

Lærer

Klaus Lykke Dagø

matematik, fysik

Lærer

Kristina Q. Pedersen

Fransk, historie

Lærer

Lars D. Hansen

engelsk, samfundsfag, mediefag

Lærer

Lars Moeslund

biologi, bioteknologi, kemi

Lærer

Laura Garne Kjeldsen

historie, religion

Lærer

Lene Ross Petersen

matematik, erhvervsøkonomi

Lærer

Lene Schou

dansk, religion
Lise Christiansen

Økonomichef

Lise Christiansen

Sekretær

Lise Konge Caspersen

Lærer & studievejleder

Lotte Vestegaard Melchiorsen

mediefag, musik

Lærer & matematikvejleder

Louise Pold Kruse

kemi, matematik

Lærer

Mai Møldrup-Dall

Biologi, bioteknologi, kemi

Lærer

Maj M. Kjærgaard

biologi, naturgeografi

Lærer

Maria B. Mikkelsen

dansk, oldtidskundskab

lærer

Maria Grangaard Nyby

samfundsfag, historie

Bogdepot

Marianne Berendsen

Lærer & studievejleder

Marianne Mielke

dansk

Lærer

Marie Kragballe

biologi, bioteknologi, kemi

Vikar

Marie Svendensen

dansk, psykologi

Vikar

Mats Kamp Jørgensen

engelsk, mediefag

Lærer

Mette Mølgaard Pedersen

historie, engelsk

Lærer

Mia Nøjgaard Mikha

engelsk, latin

Lærer

Michael E. Bessert

fysik, kemi

Lærer

Michala Schaffalitzky de Muckadell

fransk, spansk

Lærer

Mikkel Sohn

engelsk, historie

Lærer

Morten Hagen

Fysik og matematik

Lærer

Morten Husted

musik, samfundsfag

Vikar

Morten Kaj Jul Degnebolig

biologi, matematik

Lærer

Nicolai Kleist Duus

Idræt, naturgeografi

Lærer

Nina Elgaard Kristensen

idræt, matematik

Lærer

Ole Christiansen

dansk, matematik

Sekretær

Pernille Fassing

Lærer

Peter Leineweber

matematik, biologi

Lærer

Poul Dejgaard

musik, matematik

Lærer

Poul Frølich Møller

historie, samfundsfag

Lærer

Rasmus Østergaard

biologi, bioteknologi, kemi

Lærer

Rita Eriksen

psykologi

Lærer

Ryan Bendesen

fysik, matematik

Lærer & læsevejleder

Sanne B. Johansen

engelsk, tysk

Lærer & matematikvejleder

Signe Stougaard

dansk, matematik

Lærer & studievejleder

Simon Buchhave

engelsk, idræt, innovation

Lærer

Simon Skov Skjoldborg

billedkunst, engelsk

Lærer

Steen Laursen

engelsk, tysk

Teknisk service leder

Steen Pedersen

Lærer

Stefanie von der Recke

tysk, historie

Lærer & matematikvejleder

Steffen Videbæk Fredsgaard

fysik, matematik, geovidenskab

Lærer

Stig Burmester

billedkunst, tysk

Lærer

Stine Hjorth Rasmussen

dansk

Lærer

Sune Liisberg

dansk, tysk, filosofi

Lærer

Søren Martin

historie, idræt

Lærer

Tanya Blach Eskildsen

kemi, naturgeografi, geovidenskab

Lærer

Thao Cao

fysik, kemi, informatik

Uddannelsesleder

Thomas Lindved

musik, matematik
Tina Sonne Jensen

Lærer

Tina Sonne Jensen

biologi, bioteknologi, kemi

Lærer

Tine Lund Klejs

dansk, engelsk

Lærer

Tove Trankjær

dansk, idræt

Lærer

Ulrik Jentzsch Nørreris

matematik

Vikar

Ulrik Mahler

idræt, samfundsfag

Lærer

Vagn Juhl-Larsen

biologi, naturgeografi

Lærer

Vibeke Benner

samfundsfag, idræt
Vivi N. Sørensen

Bogholder

Vivi Nørgaard Sørensen

Lærer

Youssef Minawi

fysik, matematik

Ledelsens arbejdsopgaver

Flemming Steen Jensen

Rektor

Økonomisk og pædagogisk ledelse
Overordnet personaleledelse og organisationsstrategi
Arbejdstidsaftale og løn
Ansættelse og afskedigelse
Bestyrelsen og eksternt samarbejde

Henriette Hartoft Andersen

Vicerektor

Sproglige studieretninger
Sekretariatsleder
Arbejdstidsaftale, løn og timefagfordeling
STX-organisering
Internationalisering og udvikling

Hans Henrik Danielsen

Uddannelsesleder

Naturvidenskabelige studieretninger
Mundtlig eksamen
Arbejdsmiljø
Lektiecafé
Uddannelsesmesse

Thomas Lindved

Uddannelsesleder

Kunstneriske studieretninger
Skema, studieretningsudbud og holdoprettelse
Rejser og ekskursioner
Optagelsesprøver
Sportscollege, Teamdanmark, Visuelt gymnasium
IT

Anna Kathrine Høg Eriksen

Uddannelsesleder

Samfundsfaglige studieretninger
Pædagogik og udvikling
Evaluering og kvalitet
STX-organisering
Elevråd

Casper Rask

Uddannelsesleder

HF-organisering
Skriftlig eksamen
Intro, fester, cafeer
Udvekslingselever
Brobygning

Lise Christiansen

Økonomichef

Budget og regnskab
Løn og lønadministration
Bygninger og fysiske arbejdsmiljø
Kontrakter,  ansættelse og HR
Rengøring, kantine, servicefunktion