Spring til indhold

Studievejledere og læsevejledere

Studievejledere

Find din studievejleder og book en tid

Om studievejledningen

På skolen har vi 8 studievejledere. Din klasse har tilknyttet en studievejleder, og du kan her bestille en tid hos din studievejleder.
Du kan tale med din studievejleder om alt, hvad der har med din skolegang at gøre - studievejlederne har fokus på at støtte din skolegang.

Studievejlederne bor ved kantinen - kontorerne i forlængelse af Madhimlen.

Hvis du ønsker information om optagelse på skolen skal du henvende dig på e-email: mail@horsens-gym.dk

Studievejledningen kan hjælpe dig med bl.a.:

 • Praktiske ting så som SU, skolefonden mv
 • Struktur og overblik i din dagligdag
 • Planer og aftaler, der sikrer din gennemførsel
 • Samtaler om trivsel
 • Videregivelse af vigtige informationer fra dig til dine lærere eller klasse
 • Samtale om personlige og private forhold

Find din studievejleder

I oversigten nedenfor kan du finde din studievejleder. Du skal kende din studievejleder for at booke tid.

Annette: AHA
Anne: ATO
Jannie Brasholt: JBS
Jannie Nagbøl: JNJ
John: JPP
Lotte: LVM
Marianne: MMI
Simon: SBU

HF klasseStudie-vejlederLedelses-ansvarlig
1pSBUCBR
1qAHACBR
1rMMICBR
2pAHACBR
2qMMICBR
2rJNJCBR

GFklasseStudie-vejlederLedelses-ansvarlig
1aATOAKH
1bJPPAKH
1cATOAKH
1dMMIAKH
1eJNJAKH
1fJBSAKH
1lJBSHHA/THL
1mLVMTHL
1sJNJHHA
1tJNJHHD
1vJPPHHD
1xJBSHHD
1yJBSHHD
1zJNJHHD

2.g klasseStudie-vejlederLedelses-ansvarlig
2aATOAKH
2bJPPAKH
2cMMIAKH
2dMMIAKH
2eMMIAKH
2fMMIAKH
2mLVMTHL
2sATOHHA
2tSBUHHD
2uJNJHHD
2vLVMHHD
2xLVMHHD
2yMMIHHD
2zLVMHHD

3.g klasseStudie-vejlederLedelses-ansvarlig
3aSBUHHA
3bJPPAKH
3cATOHHA
3dMMIAKH
3eJNJAKH
3fMMIAKH
3mLVMTHL
3sJNJHHA
3tATOHHD
3uJPPHHD
3vSBUAKH
3xLVMHHD
3yAHAHHD
3zLVMHHD

Læsevejledere

Læsevejledningen er et tilbud til alle elever på skolen. Du er velkommen hos os på alle tidspunkter af dit skoleforløb.

Vi hjælper elever med forskellige behov, for eksempel:

 • Elever, der har vanskeligheder af en sådan karakter, at der kan bevilges it-hjælpemidler. Her hjælper vi med it-instruktion og studiestøtte. It-hjælpemidlerne bevilges af SU-styrelsen på baggrund af test og skriftlig udredning af støttebehov, og de leveres af firmaet Wizkids (AppWriter) (se mere på https://www.spsu.dk/for-elever-og-studerende)
 • Elever, der ønsker at benytte sig af skolens gratis tilbud om AppWriter-cloud eller download af AppWriter til egen computer.
 • Elever, der har brug for læsekurser for at kunne bruge hensigtsmæssige læsestrategier.
 • Elever, der har brug for hjælp til stavning og/eller grammatik.
 • Elever, der har brug for støtte i forhold til skriftlige opgaver.

Alle skolens elever i 1g og 1hf screenes for læse- skrivevanskeligheder i starten af skoleåret, og læsevejlederne kontakter elever, der ser ud til at have behov for hjælp. Men det er vigtigt, at du også selv er opmærksom på at henvende dig til os, hvis du ved eller tror, du har behov for støtte.

Hvis det står i din uddannelsesplan, at du har behov for støtte, henvender vi os til dig med et tilbud om en samtale umiddelbart efter skolestart, så du kan få evt. hjælpemidler så tidligt som muligt.

Hvis du gerne vil kontakte os, før du starter, kan du gøre det via skolens kontor eller via vores e-mail.

NB: Det er frivilligt, om man ønsker læsevejledningens støtte, og det er eleven, der er ekspert i, hvilke vanskeligheder, vedkommende har. Derfor tilrettelægges form og indhold altid i samarbejde med eleven. En stor del af undervisningen i læsevejledningen foregår som eneundervisning. Den foregår i videst muligt omfang før klokken 15.

Velkommen til vores studievejledere

Studievejleder

Anne Toftild

Studievejleder

Annette Haugbølle

Studievejleder

Jannie Brasholt Skov

Jannie Nagbøl Jespersen

Studievejleder

Jannie Nagbøl Jespersen

Studievejleder

John Pedersen

Studievejleder

Lotte Vestergaard Melchiorsen

Studievejleder

Marianne Mielke

Studievejleder

Simon Buchhave

Læsevejleder

Anette Nielsen

Læsevejleder

Anne-Mette Silleberg

Læsevejleder

Connie Kjeldbjerg

Læsevejleder

Sanne Bergdahl Johansen

bomærke_rgb_300819