Spring til indhold

Studievejledere

Find din studievejleder og book en tid

Om studievejledningen

På skolen har vi 7 studievejledere. Din klasse har tilknyttet en studievejleder, og du kan her bestille en tid hos din studievejleder.
Du kan tale med din studievejleder om alt, hvad der har med din skolegang at gøre - studievejlederne har fokus på at støtte din skolegang.

Studievejlederne bor på niveau 1 - gå mod bogkælderen og drej til højre.

Hvis du ønsker information om optagelse på skolen skal du henvende dig på e-email: mail@horsens-gym.dk

Studievejledningen kan hjælpe dig med bl.a.:

 • Praktiske ting så som SU, skolefonden mv
 • Struktur og overblik i din dagligdag
 • Planer og aftaler, der sikrer din gennemførsel
 • Samtaler om trivsel
 • Videregivelse af vigtige informationer fra dig til dine lærere eller klasse
 • Samtale om personlige og private forhold

Find din studievejleder

I oversigten nedenfor kan du finde din studievejleder. Du skal kende din studievejleder for at booke tid.

Anne: ATO
Jannie Brasholt: JBS
Jannie Nagbøl: JNJ
John: JPP
Lotte: LVM
Marianne: MMI
Simon: SBU

HF klasseStudie-vejlederLedelses-ansvarlig
1oJNJCBR
1pLVMCBR
1qMMICBR
1rJPPCBR
2pLVMCBR
2qMMICBR
2rSBUCBR

1.g klasse

Studie-vejlederLedelses-ansvarlig
1aLVMTHL
1bSBUHHA
1cATOHHD
1dJBSMVE
1eJPPMVE
1fJPPMVE
1lSBUHHA
1mLVMTHL
1sMMIHHA
1tMMITHL
1xJBSHHD
1yATOHHD
1zJPPHHD

2.g klasseStudie-vejlederLedelses-ansvarlig
2aMMITHL
2bMMIHHA
2cMMIHHD
2dJNJMVE
2eJNJMVE
2fJBSMVE
2lSBUHHA
2mLVMTHL
2sJNJHHA
2tLVMHHD
2vJPPHHD
2xATOHHD
2yJPPHHD
2zATOHHD

3.g klasseStudie-vejlederLedelses-ansvarlig
3a

ATO

THL
3bJPPHHA
3cATOHHD
3dMMIMVE
3eJNJMVE
3fJBSMVE
3lJBSHHA
3mLVMTHL
3sJNJHHA
3tJNJHHD
3vJPPHHD
3xJBSHHD
3yJBSHHD
3zJNJHHD

Læsevejledere

Læsevejledningen er et tilbud til alle elever på skolen. Du er velkommen hos os på alle tidspunkter af dit skoleforløb.

Vi hjælper elever med forskellige behov, for eksempel:

 • Elever, der har vanskeligheder af en sådan karakter, at der kan bevilges it-hjælpemidler. Her hjælper vi med it-instruktion og studiestøtte. It-hjælpemidlerne bevilges af SU-styrelsen på baggrund af test og skriftlig udredning af støttebehov, og de leveres af firmaet Vitec-MV (se mere på https://www.spsu.dk/for-elever-og-studerende)
 • Elever, der ønsker at benytte sig af skolens gratis tilbud om AppWriter-cloud eller download af AppWriter til egen computer.
 • Elever, der har brug for læsekurser for at kunne bruge hensigtsmæssige læsestrategier.
 • Elever, der har brug for hjælp til stavning og/eller grammatik.
 • Elever, der har brug for støtte i forhold til skriftlige opgaver.

Alle skolens elever i 1g og 1hf screenes for læse- skrivevanskeligheder i starten af skoleåret, og læsevejlederne kontakter elever, der ser ud til at have behov for hjælp. Men det er vigtigt, at du også selv er opmærksom på at henvende dig til os, hvis du ved eller tror, du har behov for støtte.

Hvis det står i din uddannelsesplan, at du har behov for støtte, henvender vi os til dig med et tilbud om en samtale umiddelbart efter skolestart, så du kan få evt. hjælpemidler så tidligt som muligt.

Hvis du gerne vil kontakte os, før du starter, kan du gøre det via skolens kontor eller via vores e-mail.

NB: Det er frivilligt, om man ønsker læsevejledningens støtte, og det er eleven, der er ekspert i, hvilke vanskeligheder, vedkommende har. Derfor tilrettelægges form og indhold altid i samarbejde med eleven. En stor del af undervisningen i læsevejledningen foregår som eneundervisning. Den foregår i videst muligt omfang før klokken 15.

Matematikvejledere

Find din matematikvejleder og book en tid

Om matematikvejledningen

I matematikvejledningen hjælper vi elever, der har svært ved matematik. Dels ved holdundervisning på vores xmat-hold og dels ved individuel vejledning.

Hvis du har brug for hjælp til at forstå et eller flere emner, så kontakt en af vejlederne eller book en tid. Bemærk, at tiderne ikke skal bruges til hjælp til afleveringer.

Matematikvejledningen ligger på vejledergangen mellem A-bygningen og hovedbygningen.

bomærke_rgb_300819

Velkommen til vores studie-, læse- og matematikvejledere

Studievejleder

Anne Toftild

Studievejleder

Jannie Brasholt Skov

Jannie Nagbøl Jespersen

Studievejleder

Jannie Nagbøl Jespersen

Studievejleder

John Pedersen

Studievejleder

Lotte Vestergaard Melchiorsen

Studievejleder

Marianne Mielke

Studievejleder

Simon Buchhave

Læsevejleder

Anette Nielsen

Læsevejleder

Anne-Mette Silleberg

Læsevejleder

Connie Kjeldbjerg

Læsevejleder

Sanne Bergdahl Johansen

Matematikvejleder

Jan Agentoft Nielsen

Matematikvejleder

Signe Stougaard

Matematikvejleder

Louise Pold Kruse

bomærke_rgb_300819