Spring til indhold

Studievejledere og læsevejledere

Studievejledere

Find din studievejleder og book en tid

Om studievejledningen

På skolen har vi 7 studievejledere. Din klasse har tilknyttet en studievejleder, og du kan her bestille en tid hos din studievejleder.
Du kan tale med din studievejleder om alt, hvad der har med din skolegang at gøre - studievejlederne har fokus på at støtte din skolegang.

Studievejlederne bor på niveau 1 - gå mod bogkælderen og drej til højre.

Hvis du ønsker information om optagelse på skolen skal du henvende dig på e-email: mail@horsens-gym.dk

Studievejledningen kan hjælpe dig med bl.a.:

 • Praktiske ting så som SU, skolefonden mv
 • Struktur og overblik i din dagligdag
 • Planer og aftaler, der sikrer din gennemførsel
 • Samtaler om trivsel
 • Videregivelse af vigtige informationer fra dig til dine lærere eller klasse
 • Samtale om personlige og private forhold

Find din studievejleder

I oversigten nedenfor kan du finde din studievejleder. Du skal kende din studievejleder for at booke tid.

Anne: ATO
Jannie Brasholt: JBS
Jannie Nagbøl: JNJ
John: JPP
Lotte: LVM
Marianne: MMI
Simon: SBU

HF klasseStudie-vejlederLedelses-ansvarlig
1oJNJCBR
1pLVMCBR
1qMMICBR
1rJPPCBR
2pLVMCBR
2qMMICBR
2rSBUCBR

1.g klasse

Studie-vejlederLedelses-ansvarlig
GF 1MMIHHA
GF 2MMIHHA
GF 3LVMHHA
GF 4LVMHHA
GF 5JNJHHA
GF 6ATOHHA
GF 7ATOHHA
GF 8JPPTHL
GF 9JPPTHL
GF 10SBUTHL
GF 11SBUTHL
GF 12JBSTHL
GF 13JBSTHL
GF 14JPPTHL

2.g klasseStudie-vejlederLedelses-ansvarlig
2aMMIHHA
2bMMIHHA
2cMMIHHA
2dJNJHHD
2eJNJHHD
2fJBSHHD
2lSBUHHA
2mLVMTHL
2sJNJHHA
2tLVMHHD
2vJPPHHD
2xATOHHD
2yJPPHHD
2zATOHHD

3.g klasseStudie-vejlederLedelses-ansvarlig
3a

ATO

THL
3bJPPTHL
3cATOTHL
3dMMICBR
3eJNJCBR
3fJBSCBR
3lJBSTHL
3mLVMTHL
3sJNJHHA
3tJNJHHD
3vJPPHHD
3xJBSHHD
3yJBSHHD
3zJNJHHD

Læsevejledere

Læsevejledningen er et tilbud til alle elever på skolen. Du er velkommen hos os på alle tidspunkter af dit skoleforløb.

Vi hjælper elever med forskellige behov, for eksempel:

 • Elever, der har vanskeligheder af en sådan karakter, at der kan bevilges it-hjælpemidler. Her hjælper vi med it-instruktion og studiestøtte. It-hjælpemidlerne bevilges af SU-styrelsen på baggrund af test og skriftlig udredning af støttebehov, og de leveres af firmaet Vitec-MV (se mere på https://www.spsu.dk/for-elever-og-studerende)
 • Elever, der ønsker at benytte sig af skolens gratis tilbud om AppWriter-cloud eller download af AppWriter til egen computer.
 • Elever, der har brug for læsekurser for at kunne bruge hensigtsmæssige læsestrategier.
 • Elever, der har brug for hjælp til stavning og/eller grammatik.
 • Elever, der har brug for støtte i forhold til skriftlige opgaver.

Alle skolens elever i 1g og 1hf screenes for læse- skrivevanskeligheder i starten af skoleåret, og læsevejlederne kontakter elever, der ser ud til at have behov for hjælp. Men det er vigtigt, at du også selv er opmærksom på at henvende dig til os, hvis du ved eller tror, du har behov for støtte.

Hvis det står i din uddannelsesplan, at du har behov for støtte, henvender vi os til dig med et tilbud om en samtale umiddelbart efter skolestart, så du kan få evt. hjælpemidler så tidligt som muligt.

Hvis du gerne vil kontakte os, før du starter, kan du gøre det via skolens kontor eller via vores e-mail.

NB: Det er frivilligt, om man ønsker læsevejledningens støtte, og det er eleven, der er ekspert i, hvilke vanskeligheder, vedkommende har. Derfor tilrettelægges form og indhold altid i samarbejde med eleven. En stor del af undervisningen i læsevejledningen foregår som eneundervisning. Den foregår i videst muligt omfang før klokken 15.

Velkommen til vores studie - og læsevejledere

Anne Toftild

Jannie Brasholt Skov

Jannie Nagbøl Jespersen

Jannie Nagbøl Jespersen

John Pedersen

Lotte Vestergaard Melchiorsen

Marianne Mielke

Simon Buchhave

Anette Nielsen

Anne-Mette Silleberg

Connie Kjeldbjerg

Sanne Bergdahl Johansen

bomærke_rgb_300819