Spring til indhold

Den almene studentereksamen

På STX er du med dit valg af studieretning og valgfag selv med til at designe din uddannelse, så du kan få mest muligt ud af dine tre år på Horsens Gymnasium & HF – og så du kan opnå adgang til den videregående uddannelse, du drømmer om. Du vil blive fagligt udfordret og personligt modnet i et stærkt fællesskab, hvor vi er ambitiøse med både det faglige og sociale miljø.

Film om brobygning på Horsens Gymnasium og HF

Grundforløb

De første tre måneder følger du et grundforløb, hvor du introduceres til en række forskellige fag. Gennem fagene og forskellige aktiviteter hjælper vi dig med at blive afklaret om dit endelige studieretningsforløb, som er sammensat af din studieretning, dine valgfag og obligatoriske fag.

Ud over fag som dansk, engelsk, samfundsfag og matematik har du også almen sprogforståelse (AP) og naturvidenskabeligt grundforløb (NV) – begge afsluttes med en intern prøve.

De første tre måneder har du følgende fag:

DanskAPIdrætEngelskSamfundsfagNVMatematik2. FremmedsprogKunstnerisk fag 

Læs mere i vores nye brochure her:

Studieretninger

På Horsens Gymnasium & HF tilbyder vi en bred vifte af studieretninger og valgfag inden for naturvidenskab, sprog, samfundsvidenskab, humanistiske og kunstneriske fag. Den enkelte studieretning har fokus på to eller tre fag, som målretter din uddannelse mod de områder, du har størst interesse for. Studieretningerne består af obligatoriske fag og valgfag.

Find den studieretning, som passer dig bedst – og er skræddersyet til dine fremtidsdrømme.

Studieretningsudbud 2021 - 24

Natur 2021-2024

Studieretning 1.a: Matematik A, Fysik A, Kemi B

Drømmer du om at fordybe dig i matematik og naturvidenskab? Det får du rig mulighed for på studieretningen her, der samtidig giver dig et rigtigt godt grundlag, hvis du gerne vil fortsætte på en naturvidenskabelig uddannelse.

Studieretningsfag

1. G2. G3. G
Matematik AMatematik AMatematik A
Fysik AFysik AFysik A
Kemi BKemi B

Obligatoriske fag

1. G2. G3. G
Dansk ADansk ADansk A
Historie AHistorie AHistorie A
Engelsk BEngelsk B
2. Fremmedsprog2. Fremmedsprog2. Fremmedsprog*
Biologi C
Naturgeografi C
Idræt CIdræt CIdræt C
Kunstnerisk fag C
Oldtidskunskab C
Religion C
Samfundsfag C

Valgfag

1. G2. G3. G
Frit valg**

*Hvis du har tysk B som dit 2.fremmedsprog, kan du afslutte 2.fremmedsprog i 2.g
**Hvis du har begyndersprog udgår frit valg.

Studieretning 1.b: Matematik A, Fysik B, Kemi B

Drømmer du om at fordybe dig i matematik og naturvidenskab? Det får du rig mulighed for på studieretningen her, der samtidig giver dig et rigtigt godt grundlag, hvis du gerne vil fortsætte på en naturvidenskabelig uddannelse.

Studieretningsfag

1. G2. G3. G
Matematik AMatematik AMatematik A
Fysik BFysik B
Kemi BKemi B

Obligatoriske fag

1. G2. G3. G
Dansk ADansk ADansk A
Historie AHistorie AHistorie A
Engelsk BEngelsk B
2. Fremmedsprog2. Fremmedsprog2. Fremmedsprog*
Biologi C
Naturgeografi C
Idræt CIdræt CIdræt C
Kunstnerisk fag C
Oldtidskunskab C
Religion C
Samfundsfag C

Valgfag

1. G2. G3. G
Frit valg
Valg A**

*Hvis du har tysk B som dit 2.fremmedsprog, kan du afslutte 2.fremmedsprog i 2.g
**Hvis du har begyndersprog, udgår Valg A.

Studieretning 2: Bioteknologi A, Matematik A, Fysik B

Interesserer du dig for biologiske og kemiske spørgsmål inden for det sundhedsvidenskabelige og naturvidenskabelige område? Og forestiller du dig at blive fx læge, sygeplejerske, farmaceut, miljøingeniør, biolog – eller måske at tage en uddannelse inden for fødevareteknologi eller lignende? Så er studieretningen her det oplagte valg for dig.

Sportscollege og visuelt gymnasium: Denne studieretning udbydes med sportscollege og visuelt gymnasium.

Studieretningsfag

1. G2. G3. G
Bioteknologi ABioteknologi ABioteknologi A
Matematik AMatematik AMatematik A
Fysik BFysik B

Obligatoriske fag

1. G2. G3. G
Dansk ADansk ADansk A
Historie AHistorie AHistorie A
Engelsk BEngelsk B
2. Fremmedsprog2. Fremmedsprog2. fremmedsprog*
Idræt CIdræt CIdræt C
Kunstnerisk fag C
Oldtidskundskab C
Religion C
Samfundsfag C

Valgfag

1. G2. G3. G
Valg C
Frit valg*

*Hvis du har tysk B som dit 2.fremmedsprog, kan du afslutte 2.fremmedsprog i 2.g
**Hvis du har begyndersprog udgår Frit valg

Studieretning 3: Geovidenskab A, Matematik A, Kemi B

Brænder du for naturressourcer, klima, energi, bæredygtighed og udnyttelse af jordens ressourcer? Og har du lyst til at anvende fysik, naturgeografi og kemi til forsøg i både felt- og laboratoriearbejde? Det får du rig mulighed for på studieretningen her, der også giver dig et godt grundlag for både naturvidenskabelige og samfundsfaglige uddannelser på universitetet.

Studieretningsfag

1. G2. G3. G
Geovidenskab AGeovidenskab AGeovidenskab A
Matematik AMatematik AMatematik A
Kemi BKemi B

Obligatoriske fag

1. G2. G3. G
Dansk ADansk ADansk A
Historie AHistorie AHistorie A
Engelsk BEngelsk B
2. Fremmedsprog2. Fremmedsprog2. fremmedsprog*
Idræt CIdræt CIdræt C
Kunstnerisk fag C
Oldtidskundskab C
Religion C
Samfundsfag C

Valgfag

1. G2. G3. G
Valg C
Frit valg**

*Hvis du har tysk B som dit 2.fremmedsprog, kan du afslutte 2.fremmedsprog i 2.g
*Hvis du har begyndersprog udgår Frit valg

Studieretning 4: Biologi A, Kemi B

Er du nysgerrig på kroppens funktioner og sundhed – og på naturen og samspillet med omgivelserne? Og drømmer du om at arbejde med mennesker, sundhed og miljø? Det kommer du til på studieretningen her, som giver dig et indblik i, hvordan kendskab til naturen kan anvendes inden for biologi og kemi i samspil med matematik.

Studieretningsfag

1. G2. G3. G
Biologi ABiologi ABiologi A
Kemi BKemi B

Obligatoriske fag

1. G2. G3. G
Dansk ADansk ADansk A
Historie AHistorie AHistorie A
Engelsk BEngelsk B
Matematik BMatematik B
Fysik C
2. Fremmedsprog2. Fremmedsprog2. fremmedsprog*
Idræt CIdræt CIdræt C
Kunstnerisk fag C
Oldtidskundskab C
Religion C
Samfundsfag C

Valgfag

1. G2. G3. G
Valg C eller B
Valg A**
Frit valg*Hvis du har tysk B som dit 2.fremmedsprog, kan du afslutte 2.fremmedsprog i 2.g
**Hvis du har begyndersprog udgår Valg A

Nysgerrig på naturvidenskab?

Samfund 2021-2024

Studieretning 5: Samfundsfag A, Engelsk A

Drømmer du om at kombinere din interesse for kultur- og samfundsforhold med engelsk sprog og litteratur? Det får du mulighed for på denne studieretning, som giver dig indblik i samfundets indretning og mulighed for fordybelse i engelsk sprog og kultur. Du får indsigt i de forhold, der påvirker menneskers liv og udvikling – individuelt, nationalt og globalt.

Sportscollege og visuelt gymnasium: Denne studieretning udbydes med sportscollege og visuelt gymnasium.

Studieretningsfag

1. G2. G3. G
Samfundsfag ASamfundsfag ASamfundsfag A
Engelsk AEngelsk AEngelsk A

Obligatoriske fag

1. G2. G3. G
Dansk ADansk ADansk A
Historie AHistorie AHistorie A
Matematik BMatematik B
Biologi C
Fysik C
Naturgeografi C
2. Fremmedsprog2. Fremmedsprog2. Fremmedsprog*
Idræt CIdræt CIdræt C
Kunstnerisk fag C
Oldtidskunskab C
Religion C

Valgfag

1. G2. G3. G
Valg C eller B
Biologi B, fysik B eller naturgeografi B
Frit valg***Hvis du har tysk B som dit 2.fremmedsprog, kan du afslutte 2.fremmedsprog i 2.g
**Hvis du har begyndersprog udgår Frit valg.

Studieretning 6: Samfundsfag A, Matematik A

Interesserer du dig for både samfundets indretning og matematik – og følger du gerne med i den aktuelle økonomiske og politiske udvikling? Med studieretningen her får du indblik i samfundets indretning og samtidig mulighed for at fortolke de samfundsfaglige data på et højere niveau.

Studieretningsfag

1. G2. G3. G
Samfundsfag ASamfundsfag ASamfundsfag A
Matematik AMatematik AMatematik A

Obligatoriske fag

1. G2. G3. G
Dansk ADansk ADansk A
Historie AHistorie AHistorie A
Engelsk BEngelsk B
Biologi C
Fysik C
Naturgeografi C
2. Fremmedsprog2. Fremmedsprog2. Fremmedsprog*
Idræt CIdræt CIdræt C
Kunstnerisk fag C
Oldtidskunskab C
Religion C

Valgfag

1. G2. G3. G
Valg C eller B
Biologi B, fysik B eller naturgeografi B
Frit valg***Hvis du har tysk B som dit 2.fremmedsprog, kan du afslutte 2.fremmedsprog i 2.g
**Hvis du har begyndersprog udgår Frit valg

Studieretning 7: Samfundsfag A, Tysk A

Har du lyst til at blive dygtigere og fordybe dig i det tyske sprog? Er du nysgerrig på forskellige kulturer, og vil du gerne have en dybere indsigt i samfundsforhold – i både et nutidigt og et historisk perspektiv? Så er denne studieretning det rigtige valg for dig.

Studieretningsfag

1. G2. G3. G
Samfundsfag ASamfundsfag ASamfundsfag A
Tysk ATysk ATysk A

Obligatoriske fag

1. G2. G3. G
Dansk ADansk ADansk A
Historie AHistorie AHistorie A
Engelsk BEngelsk B
Matematik BMatematik B
Biologi C
Fysik C
Naturgeografi C
Idræt CIdræt CIdræt C
Kunstnerisk fag C
Oldtidskunskab C
Religion C

Valgfag

1. G2. G3. G
Valg C eller B
Biologi B, fysik B eller naturgeografi B
Frit valgNysgerrig på samfundsfag?

Sprog 2021-2024

Studieretning 7: Spansk A, Engelsk A, Tysk B

Brænder du for sprog, kommunikation, kultur og litteratur? Og drømmer du om at få tid til at fordybe dig i flere sprog og kulturer samtidigt. Så er studieretningen her det oplagte valg for dig, og den giver dig samtidig et rigtigt godt grundlag for at læse videre på en sproglig uddannelse.

Studieretningsfag

1. G2. G3. G
Spansk ASpansk ASpansk A
Engelsk AEngelsk AEngelsk A
Tysk BTysk B

Obligatoriske fag

1. G2. G3. G
Dansk ADansk ADansk A
Historie AHistorie AHistorie A
Biologi C
Fysik C
Naturgeografi C
Matematik C
Idræt CIdræt CIdræt C
Kunstnerisk fag C
Oldtidskunskab C
Religion C
Samfundsfag C

Valgfag

1. G2. G3. G
Valg C eller B
Opgradering til B eller A
Opgradering til B eller A/ valg C'

*Vælges et C-niveau i 2.g, skal valgfaget i 3.g være B eller A.
Bemærk at latin C kan erstatte naturgeografi C, hvis det skemamæssigt er muligt.

Studieretning 8: Spansk A, Engelsk A, Fransk A

Brænder du for sprog, kommunikation, kultur og litteratur? Og drømmer du om at få tid til at fordybe dig i flere sprog og kulturer samtidigt. Så er studieretningen her det oplagte valg for dig, og den giver dig samtidig et rigtigt godt grundlag for at læse videre på en sproglig uddannelse.

Studieretningsfag

1. G2. G3. G
Spansk ASpansk ASpansk A
Engelsk AEngelsk AEngelsk A
Fransk AFransk AFransk A

Obligatoriske fag

1. G2. G3. G
Dansk ADansk ADansk A
Historie AHistorie AHistorie A
Biologi C
Fysik C
Naturgeografi C
Matematik C
Idræt CIdræt CIdræt C
Kunstnerisk fag C
Oldtidskunskab C
Religion C
Samfundsfag C

Valgfag

1. G2. G3. G
Valg C/B
Opgradering til B eller A/ valg C*

Bemærk at latin C kan erstatte naturgeografi C, hvis det skemamæssigt er muligt.
* Vælger du et C-fag i 2.g skal du vælge B eller A i 3.g

Studieretning 9: Spansk A, Engelsk A, Italiensk A

Brænder du for sprog, kommunikation, kultur og litteratur? Og drømmer du om at få tid til at fordybe dig i flere sprog og kulturer samtidigt. Så er studieretningen her det oplagte valg for dig, og den giver dig samtidig et rigtigt godt grundlag for at læse videre på en sproglig uddannelse.

Studieretningsfag

1. G2. G3. G
Spansk ASpansk ASpansk A
Engelsk AEngelsk AEngelsk A
Italiensk AItaliensk AItaliensk A

Obligatoriske fag

1. G2. G3. G
Dansk ADansk ADansk A
Historie AHistorie AHistorie A
Biologi C
Fysik C
Naturgeografi C
Matematik C
Idræt CIdræt CIdræt C
Kunstnerisk fag C
Oldtidskunskab C
Religion C
Samfundsfag C

Valgfag

1. G2. G3. G
Valg C eller B
Opgradering til valg B eller A/ valg C*.

* Vælger du et C-fag i 2.g skal du vælge B eller A i 3.g
Bemærk at latin C kan erstatte naturgeografi C, hvis det skemamæssigt er muligt.

Studieretning 10: Spansk A, Engelsk A, Kinesisk A

Brænder du for sprog, kommunikation, kultur og litteratur? Og drømmer du om at få tid til at fordybe dig i flere sprog og kulturer samtidigt. Så er studieretningen her det oplagte valg for dig, og den giver dig samtidig et rigtigt godt grundlag for at læse videre på en sproglig uddannelse.

Studieretningsfag

1. G2. G3. G
Spansk ASpansk ASpansk A
Engelsk AEngelsk AEngelsk A
Kinesisk AKinesisk AKinesisk A

Obligatoriske fag

1. G2. G3. G
Dansk ADansk ADansk A
Historie AHistorie AHistorie A
Biologi C
Fysik C
Naturgeografi C
Matematik C
Idræt CIdræt CIdræt C
Kunstnerisk fag C
Oldtidskunskab C
Religion C
Samfundsfag C

Valgfag

1. G2. G3. G
Valg C eller B
Opgradering til valg B eller A/ valg C*

* Vælger du et C-fag i 2.g skal du vælge B eller A i 3.g
Bemærk at latin C kan erstatte naturgeografi C, hvis det skemamæssigt er muligt.

Studieretning 11: Spansk A, Engelsk A, latinsk C

Brænder du for sprog, kommunikation, kultur og litteratur? Og drømmer du om at få tid til at fordybe dig i flere sprog og kulturer samtidigt. Så er studieretningen her det oplagte valg for dig, og den giver dig samtidig et rigtigt godt grundlag for at læse videre på en sproglig uddannelse.

Studieretningsfag

1. G2. G3. G
Spansk ASpansk ASpansk A
Engelsk AEngelsk AEngelsk A
Latin C

Obligatoriske fag

1. G2. G3. G
Dansk ADansk ADansk A
Historie AHistorie AHistorie A
Biologi C
Fysik C
Naturgeografi C
Matematik B
Idræt CIdræt CIdræt C
Kunstnerisk fag C
Oldtidskunskab C
Religion C
Samfundsfag C

Valgfag

1. G2. G3. G
Valg C eller B
Opgradering til valg B eller A/ valg C*.

* Vælger du et C-fag i 2.g skal du vælge B eller A i 3.g
Bemærk at latin C kan erstatte naturgeografi C, hvis det skemamæssigt er muligt.

Studieretning 12: Tysk A, Engelsk A, Samfundsfag B

Har du lyst til at arbejde i dybden med sprog? Og er du nysgerrig på, hvordan historie, kultur og sprog er med til at forme dig? Med denne studieretning får du to sprog på højeste niveau, som kombineret med samfundsfag giver dig mulighed for at arbejde med de to sprogområders samfundsforhold og udvikling.

Studieretningsfag

1. G2. G3. G
Tysk ATysk ATysk A
Engelsk AEngelsk AEngelsk A
Samfundsfag BSamfundsfag B

Obligatoriske fag

1. G2. G3. G
Dansk ADansk ADansk A
Historie AHistorie AHistorie A
Matematik BMatematik B
Biologi C
Fysik C
Naturgeografi C
Idræt CIdræt CIdræt C
Kunstnerisk fag C
Oldtidskunskab C
Religion C

Valgfag

1. G2. G3. G
ValgC
Valg C eller B
Biologi B, fysik B eller naturgeografi B

Studieretning 13: Fransk A, Engelsk A, Samfundsfag B

Har du lyst til at arbejde i dybden med sprog? Og er du nysgerrig på, hvordan historie, kultur og sprog er med til at forme dig? Med denne studieretning får du to sprog på højeste niveau, som kombineret med samfundsfag giver dig mulighed for at arbejde med de to sprogområders samfundsforhold og udvikling.

Studieretningsfag

1. G2. G3. G
Engelsk AEngelsk AEngelsk A
Fransk AFransk AFransk A
Samfundsfag BSamfundsfag B

Obligatoriske fag

1. G2. G3. G
Dansk ADansk ADansk A
Historie AHistorie AHistorie A
Matematik BMatematik B
Biologi C
Fysik C
Naturgeografi C
Idræt CIdræt CIdræt C
Kunstnerisk fag C
Oldtidskunskab C
Religion C

Valgfag

1. G2. G3. G
ValgC
Valg C eller B
Biologi B, fysik B eller naturgeografi B

Nysgerrig på sprog?

Kunst 2021-2024

Studieretning 14: Musik A, Engelsk A

Er du vild med musik? Kan du lide at spille og synge, og vil du samtidigt gerne fordybe dig i engelsk sprog og kultur? Med denne studieretning bliver du klogere på alt fra Mozart og rock til jazz, musikteori og symfoniorkestre, og du kommer til at arbejde sammen med andre elever, der ligesom dig interesserer sig for musik og engelsk. Du har begge fag i 3 år.

Studieretningsfag

1. G2. G3. G
Musik AMusik AMusik A
Engelsk AEngelsk AEngelsk A

Obligatoriske fag

1. G2. G3. G
Dansk ADansk ADansk A
Historie AHistorie AHistorie A
Matematik BMatematik B
Naturgeografi C
Biologi C
Fysik C
2. Fremmedsprog2. Fremmedsprog2. Fremmedsprog*
Idræt CIdræt CIdræt C
Kunstnerisk fag C
Oldtidskunskab C
Religion C
Samfundsfag C

Valgfag

1. G2. G3. G
Valg C eller B
Biologi B, fysik B eller naturvidenskab B
Frit valg**

*Hvis du har tysk B som dit 2.fremmedsprog, kan du afslutte 2.fremmedsprog i 2.g
**Hvis du vælger begyndersprog, udgår Frit valg.

Studieretning 15: Musik A, Matematik A

Er du vild med musik? Kan du lide at spille og synge? Og at arbejde med mønstre, logisk tankegang, abstrakt symbolsprog, matematiske sætninger, og hvordan de bevises? Med denne studieretning bliver du klogere på alt fra Mozart og rock til jazz, musikteori og symfoniorkestre, og du kommer til at arbejde sammen med andre elever, der interesserer sig for musik og matematik. Du har begge fag i 3 år.

Studieretningsfag

1. G2. G3. G
Musik AMusik AMusik A
Matematik AMatematik AMatematik A

Obligatoriske fag

1. G2. G3. G
Dansk ADansk ADansk A
Historie AHistorie AHistorie A
Engelsk BEngelsk B
Naturgeografi C
Biologi C
Fysik C
2. Fremmedsprog2. Fremmedsprog2. Fremmedsprog*
Idræt CIdræt CIdræt C
Kunstnerisk fag C
Oldtidskunskab C
Religion C
Samfundsfag C

Valgfag

1. G2. G3. G
Valg C eller B
Biologi B, fysik B eller naturgeografi B
Frit valg**

*Hvis du har tysk B som dit 2.fremmedsprog, kan du afslutte 2.fremmedsprog i 2.g
*Hvis du vælger begyndersprog, udgår Frit valg.Studieretningsudbud 2022-25

Natur 2022-2025

Studieretning 1.a: Matematik A, Fysik A, Kemi B

Drømmer du om at fordybe dig i matematik og naturvidenskab? Det får du rig mulighed for på studieretningen her, der samtidig giver dig et rigtigt godt grundlag, hvis du gerne vil fortsætte på en naturvidenskabelig uddannelse.

Studieretningsfag

1. G2. G3. G
Matematik AMatematik AMatematik A
Fysik AFysik AFysik A
Kemi BKemi B

Obligatoriske fag

1. G2. G3. G
Dansk ADansk ADansk A
Historie AHistorie AHistorie A
Engelsk BEngelsk B
2. Fremmedsprog2. Fremmedsprog2. Fremmedsprog*
Biologi C
Naturgeografi C
Idræt CIdræt CIdræt C
Kunstnerisk fag C
Oldtidskunskab C
Religion C
Samfundsfag C

Valgfag

1. G2. G3. G
Frit valg**

*Hvis du har tysk B som dit 2.fremmedsprog, kan du afslutte 2.fremmedsprog i 2.g
**Hvis du har begyndersprog udgår frit valg.

Studieretning 1.b: Matematik A, Fysik B, Kemi B

Drømmer du om at fordybe dig i matematik og naturvidenskab? Det får du rig mulighed for på studieretningen her, der samtidig giver dig et rigtigt godt grundlag, hvis du gerne vil fortsætte på en naturvidenskabelig uddannelse.

Studieretningsfag

1. G2. G3. G
Matematik AMatematik AMatematik A
Fysik BFysik B
Kemi BKemi B

Obligatoriske fag

1. G2. G3. G
Dansk ADansk ADansk A
Historie AHistorie AHistorie A
Engelsk BEngelsk B
2. Fremmedsprog2. Fremmedsprog2. Fremmedsprog*
Biologi C
Naturgeografi C
Idræt CIdræt CIdræt C
Kunstnerisk fag C
Oldtidskunskab C
Religion C
Samfundsfag C

Valgfag

1. G2. G3. G
Frit valg
Valg A**

*Hvis du har tysk B som dit 2.fremmedsprog, kan du afslutte 2.fremmedsprog i 2.g
**Hvis du har begyndersprog, udgår Valg A.

Studieretning 2: Bioteknologi A, Matematik A, Fysik B

Interesserer du dig for biologiske og kemiske spørgsmål inden for det sundhedsvidenskabelige og naturvidenskabelige område? Og forestiller du dig at blive fx læge, sygeplejerske, farmaceut, miljøingeniør, biolog – eller måske at tage en uddannelse inden for fødevareteknologi eller lignende? Så er studieretningen her det oplagte valg for dig.

Sportscollege og visuelt gymnasium: Denne studieretning udbydes med sportscollege og visuelt gymnasium.

Studieretningsfag

1. G2. G3. G
Bioteknologi ABioteknologi ABioteknologi A
Matematik AMatematik AMatematik A
Fysik BFysik B

Obligatoriske fag

1. G2. G3. G
Dansk ADansk ADansk A
Historie AHistorie AHistorie A
Engelsk BEngelsk B
2. Fremmedsprog2. Fremmedsprog2. fremmedsprog*
Idræt CIdræt CIdræt C
Kunstnerisk fag C
Oldtidskundskab C
Religion C
Samfundsfag C

Valgfag

1. G2. G3. G
Valg C
Frit valg*

*Hvis du har tysk B som dit 2.fremmedsprog, kan du afslutte 2.fremmedsprog i 2.g
**Hvis du har begyndersprog udgår Frit valg

Studieretning 3: Geovidenskab A, Matematik A, Kemi B

Brænder du for naturressourcer, klima, energi, bæredygtighed og udnyttelse af jordens ressourcer? Og har du lyst til at anvende fysik, naturgeografi og kemi til forsøg i både felt- og laboratoriearbejde? Det får du rig mulighed for på studieretningen her, der også giver dig et godt grundlag for både naturvidenskabelige og samfundsfaglige uddannelser på universitetet.

Studieretningsfag

1. G2. G3. G
Geovidenskab AGeovidenskab AGeovidenskab A
Matematik AMatematik AMatematik A
Kemi BKemi B

Obligatoriske fag

1. G2. G3. G
Dansk ADansk ADansk A
Historie AHistorie AHistorie A
Engelsk BEngelsk B
2. Fremmedsprog2. Fremmedsprog2. fremmedsprog*
Idræt CIdræt CIdræt C
Kunstnerisk fag C
Oldtidskundskab C
Religion C
Samfundsfag C

Valgfag

1. G2. G3. G
Valg C
Frit valg**

*Hvis du har tysk B som dit 2.fremmedsprog, kan du afslutte 2.fremmedsprog i 2.g
*Hvis du har begyndersprog udgår Frit valg

Studieretning 4: Biologi A, Kemi B

Er du nysgerrig på kroppens funktioner og sundhed – og på naturen og samspillet med omgivelserne? Og drømmer du om at arbejde med mennesker, sundhed og miljø? Det kommer du til på studieretningen her, som giver dig et indblik i, hvordan kendskab til naturen kan anvendes inden for biologi og kemi i samspil med matematik.

Studieretningsfag

1. G2. G3. G
Biologi ABiologi ABiologi A
Kemi BKemi B

Obligatoriske fag

1. G2. G3. G
Dansk ADansk ADansk A
Historie AHistorie AHistorie A
Engelsk BEngelsk B
Matematik BMatematik B
Fysik C
2. Fremmedsprog2. Fremmedsprog2. fremmedsprog*
Idræt CIdræt CIdræt C
Kunstnerisk fag C
Oldtidskundskab C
Religion C
Samfundsfag C

Valgfag

1. G2. G3. G
Valg C eller B
Valg A**
Frit valg*Hvis du har tysk B som dit 2.fremmedsprog, kan du afslutte 2.fremmedsprog i 2.g
**Hvis du har begyndersprog udgår Valg A

Nysgerrig på naturvidenskab?

bomærke_rgb_300819

Samfund 2022-2025

Studieretning 5: Samfundsfag A, Engelsk A

Drømmer du om at kombinere din interesse for kultur- og samfundsforhold med engelsk sprog og litteratur? Det får du mulighed for på denne studieretning, som giver dig indblik i samfundets indretning og mulighed for fordybelse i engelsk sprog og kultur. Du får indsigt i de forhold, der påvirker menneskers liv og udvikling – individuelt, nationalt og globalt.

Sportscollege og visuelt gymnasium: Denne studieretning udbydes med sportscollege og visuelt gymnasium.

Studieretningsfag

1. G2. G3. G
Samfundsfag ASamfundsfag ASamfundsfag A
Engelsk AEngelsk AEngelsk A

Obligatoriske fag

1. G2. G3. G
Dansk ADansk ADansk A
Historie AHistorie AHistorie A
Matematik BMatematik B
Biologi C
Fysik C
Naturgeografi C
2. Fremmedsprog2. Fremmedsprog2. Fremmedsprog*
Idræt CIdræt CIdræt C
Kunstnerisk fag C
Oldtidskunskab C
Religion C

Valgfag

1. G2. G3. G
Valg C eller B
Biologi B, fysik B eller naturgeografi B
Frit valg***Hvis du har tysk B som dit 2.fremmedsprog, kan du afslutte 2.fremmedsprog i 2.g
**Hvis du har begyndersprog udgår Frit valg.

Studieretning 6: Samfundsfag A, Matematik A

Interesserer du dig for både samfundets indretning og matematik – og følger du gerne med i den aktuelle økonomiske og politiske udvikling? Med studieretningen her får du indblik i samfundets indretning og samtidig mulighed for at fortolke de samfundsfaglige data på et højere niveau.

Studieretningsfag

1. G2. G3. G
Samfundsfag ASamfundsfag ASamfundsfag A
Matematik AMatematik AMatematik A

Obligatoriske fag

1. G2. G3. G
Dansk ADansk ADansk A
Historie AHistorie AHistorie A
Engelsk BEngelsk B
Biologi C
Fysik C
Naturgeografi C
2. Fremmedsprog2. Fremmedsprog2. Fremmedsprog*
Idræt CIdræt CIdræt C
Kunstnerisk fag C
Oldtidskunskab C
Religion C

Valgfag

1. G2. G3. G
Valg C eller B
Biologi B, fysik B eller naturgeografi B
Frit valg***Hvis du har tysk B som dit 2.fremmedsprog, kan du afslutte 2.fremmedsprog i 2.g
**Hvis du har begyndersprog udgår Frit valg

Nysgerrig på samfundsfag?

bomærke_rgb_300819

Sprog 2022-2025

Studieretning 7: Spansk A, Engelsk A, Tysk B

Brænder du for sprog, kommunikation, kultur og litteratur? Og drømmer du om at få tid til at fordybe dig i flere sprog og kulturer samtidigt. Så er studieretningen her det oplagte valg for dig, og den giver dig samtidig et rigtigt godt grundlag for at læse videre på en sproglig uddannelse.

Studieretningsfag

1. G2. G3. G
Spansk ASpansk ASpansk A
Engelsk AEngelsk AEngelsk A
Tysk BTysk B

Obligatoriske fag

1. G2. G3. G
Dansk ADansk ADansk A
Historie AHistorie AHistorie A
Biologi C
Fysik C
Naturgeografi C
Matematik C
Idræt CIdræt CIdræt C
Kunstnerisk fag C
Oldtidskunskab C
Religion C
Samfundsfag C

Valgfag

1. G2. G3. G
Valg C eller B
Opgradering til B eller A
Opgradering til B eller A/ valg C'

*Vælges et C-niveau i 2.g, skal valgfaget i 3.g være B eller A.
Bemærk at latin C kan erstatte naturgeografi C, hvis det skemamæssigt er muligt.

Studieretning 8: Spansk A, Engelsk A, Fransk A

Brænder du for sprog, kommunikation, kultur og litteratur? Og drømmer du om at få tid til at fordybe dig i flere sprog og kulturer samtidigt. Så er studieretningen her det oplagte valg for dig, og den giver dig samtidig et rigtigt godt grundlag for at læse videre på en sproglig uddannelse.

Studieretningsfag

1. G2. G3. G
Spansk ASpansk ASpansk A
Engelsk AEngelsk AEngelsk A
Fransk AFransk AFransk A

Obligatoriske fag

1. G2. G3. G
Dansk ADansk ADansk A
Historie AHistorie AHistorie A
Biologi C
Fysik C
Naturgeografi C
Matematik C
Idræt CIdræt CIdræt C
Kunstnerisk fag C
Oldtidskunskab C
Religion C
Samfundsfag C

Valgfag

1. G2. G3. G
Valg C/B
Opgradering til B eller A/ valg C*

Bemærk at latin C kan erstatte naturgeografi C, hvis det skemamæssigt er muligt.
* Vælger du et C-fag i 2.g skal du vælge B eller A i 3.g

Studieretning 9: Spansk A, Engelsk A, Italiensk A

Brænder du for sprog, kommunikation, kultur og litteratur? Og drømmer du om at få tid til at fordybe dig i flere sprog og kulturer samtidigt. Så er studieretningen her det oplagte valg for dig, og den giver dig samtidig et rigtigt godt grundlag for at læse videre på en sproglig uddannelse.

Studieretningsfag

1. G2. G3. G
Spansk ASpansk ASpansk A
Engelsk AEngelsk AEngelsk A
Italiensk AItaliensk AItaliensk A

Obligatoriske fag

1. G2. G3. G
Dansk ADansk ADansk A
Historie AHistorie AHistorie A
Biologi C
Fysik C
Naturgeografi C
Matematik C
Idræt CIdræt CIdræt C
Kunstnerisk fag C
Oldtidskunskab C
Religion C
Samfundsfag C

Valgfag

1. G2. G3. G
Valg C eller B
Opgradering til valg B eller A/ valg C*.

* Vælger du et C-fag i 2.g skal du vælge B eller A i 3.g
Bemærk at latin C kan erstatte naturgeografi C, hvis det skemamæssigt er muligt.

Studieretning 10: Spansk A, Engelsk A, Kinesisk A

Brænder du for sprog, kommunikation, kultur og litteratur? Og drømmer du om at få tid til at fordybe dig i flere sprog og kulturer samtidigt. Så er studieretningen her det oplagte valg for dig, og den giver dig samtidig et rigtigt godt grundlag for at læse videre på en sproglig uddannelse.

Studieretningsfag

1. G2. G3. G
Spansk ASpansk ASpansk A
Engelsk AEngelsk AEngelsk A
Kinesisk AKinesisk AKinesisk A

Obligatoriske fag

1. G2. G3. G
Dansk ADansk ADansk A
Historie AHistorie AHistorie A
Biologi C
Fysik C
Naturgeografi C
Matematik C
Idræt CIdræt CIdræt C
Kunstnerisk fag C
Oldtidskunskab C
Religion C
Samfundsfag C

Valgfag

1. G2. G3. G
Valg C eller B
Opgradering til valg B eller A/ valg C*

* Vælger du et C-fag i 2.g skal du vælge B eller A i 3.g
Bemærk at latin C kan erstatte naturgeografi C, hvis det skemamæssigt er muligt.

Studieretning 11: Spansk A, Engelsk A, Latin C

Brænder du for sprog, kommunikation, kultur og litteratur? Og drømmer du om at få tid til at fordybe dig i flere sprog og kulturer samtidigt. Så er studieretningen her det oplagte valg for dig, og den giver dig samtidig et rigtigt godt grundlag for at læse videre på en sproglig uddannelse.

Studieretningsfag

1. G2. G3. G
Spansk ASpansk ASpansk A
Engelsk AEngelsk AEngelsk A
Latin C

Obligatoriske fag

1. G2. G3. G
Dansk ADansk ADansk A
Historie AHistorie AHistorie A
Matematik BMatematik B
Biologi C
Fysik C
Naturgeografi C
Idræt CIdræt CIdræt C
Kunstnerisk fag C
Oldtidskunskab C
Religion C
Samfundsfag C

Valgfag

1. G2. G3. G
Valg C eller B
Opgradering til valg B eller A
Valg C eller B*

* Vælges et C-niveau i 2.g, skal valgfaget i 3.g være B eller A.

Studieretning 12: Fransk A, Engelsk A, Samfundsfag B

Har du lyst til at arbejde i dybden med sprog? Og er du nysgerrig på, hvordan historie, kultur og sprog er med til at forme dig? Med denne studieretning får du to sprog på højeste niveau, som kombineret med samfundsfag giver dig mulighed for at arbejde med de to sprogområders samfundsforhold og udvikling.

Studieretningsfag

1. G2. G3. G
Fransk AFransk AFransk A
Engelsk AEngelsk AEngelsk A
Samfundsfag BSamfundsfag B

Obligatoriske fag

1. G2. G3. G
Dansk ADansk ADansk A
Historie AHistorie AHistorie A
Matematik BMatematik B
Biologi C
Fysik C
Naturgeografi C
Idræt CIdræt CIdræt C
Kunstnerisk fag C
Oldtidskunskab C
Religion C

Valgfag

1. G2. G3. G
ValgC
Frit valg
Biologi B, fysik B eller naturgeografi B

Studieretning 13: Tysk A, Engelsk A, Samfundsfag B

Har du lyst til at arbejde i dybden med sprog? Og er du nysgerrig på, hvordan historie, kultur og sprog er med til at forme dig? Med denne studieretning får du to sprog på højeste niveau, som kombineret med samfundsfag giver dig mulighed for at arbejde med de to sprogområders samfundsforhold og udvikling.

Studieretningsfag

1. G2. G3. G
Tysk ATysk ATysk A
Engelsk AEngelsk AEngelsk A
Samfundsfag BSamfundsfag B

Obligatoriske fag

1. G2. G3. G
Dansk ADansk ADansk A
Historie AHistorie AHistorie A
Matematik BMatematik B
Biologi C
Fysik C
Naturgeografi C
Idræt CIdræt CIdræt C
Kunstnerisk fag C
Oldtidskunskab C
Religion C

Valgfag

1. G2. G3. G
ValgC
Frit valg
Biologi B, fysik B eller naturgeografi B

Nysgerrig på sprog?

bomærke_rgb_300819

Kunst 2022-2025

Studieretning 14: Musik A, Engelsk A

Er du vild med musik? Kan du lide at spille og synge, og vil du samtidigt gerne fordybe dig i engelsk sprog og kultur? Med denne studieretning bliver du klogere på alt fra Mozart og rock til jazz, musikteori og symfoniorkestre, og du kommer til at arbejde sammen med andre elever, der ligesom dig interesserer sig for musik og engelsk. Du har begge fag i 3 år.

Studieretningsfag

1. G2. G3. G
Musik AMusik AMusik A
Engelsk AEngelsk AEngelsk A

Obligatoriske fag

1. G2. G3. G
Dansk ADansk ADansk A
Historie AHistorie AHistorie A
Matematik BMatematik B
Naturgeografi C
Biologi C
Fysik C
2. Fremmedsprog2. Fremmedsprog2. Fremmedsprog*
Idræt CIdræt CIdræt C
Kunstnerisk fag C
Oldtidskunskab C
Religion C
Samfundsfag C

Valgfag

1. G2. G3. G
Valg C eller B
Biologi B, fysik B eller naturvidenskab B
Frit valg**

*Hvis du har tysk B som dit 2.fremmedsprog, kan du afslutte 2.fremmedsprog i 2.g
**Hvis du vælger begyndersprog, udgår Frit valg.

Studieretning 15: Musik A, Matematik A

Er du vild med musik? Kan du lide at spille og synge? Og at arbejde med mønstre, logisk tankegang, abstrakt symbolsprog, matematiske sætninger, og hvordan de bevises? Med denne studieretning bliver du klogere på alt fra Mozart og rock til jazz, musikteori og symfoniorkestre, og du kommer til at arbejde sammen med andre elever, der interesserer sig for musik og matematik. Du har begge fag i 3 år.

Studieretningsfag

1. G2. G3. G
Musik AMusik AMusik A
Matematik AMatematik AMatematik A

Obligatoriske fag

1. G2. G3. G
Dansk ADansk ADansk A
Historie AHistorie AHistorie A
Engelsk BEngelsk B
Naturgeografi C
Biologi C
Fysik C
2. Fremmedsprog2. Fremmedsprog2. Fremmedsprog*
Idræt CIdræt CIdræt C
Kunstnerisk fag C
Oldtidskunskab C
Religion C
Samfundsfag C

Valgfag

1. G2. G3. G
Valg C eller B
Biologi B, fysik B eller naturgeografi B
Frit valg**

*Hvis du har tysk B som dit 2.fremmedsprog, kan du afslutte 2.fremmedsprog i 2.g
*Hvis du vælger begyndersprog, udgår Frit valg.bomærke_rgb_300819

Studieretningsudbud 2023-26

Natur 2023-2026

Studieretning 1.a: Matematik A, Fysik A, Kemi B

Drømmer du om at fordybe dig i matematik og naturvidenskab? Det får du rig mulighed for på studieretningen her, der samtidig giver dig et rigtigt godt grundlag, hvis du gerne vil fortsætte på en naturvidenskabelig uddannelse.

Studieretningsfag

1. G2. G3. G
Matematik AMatematik AMatematik A
Fysik AFysik AFysik A
Kemi BKemi B

Obligatoriske fag

1. G2. G3. G
Dansk ADansk ADansk A
Historie AHistorie AHistorie A
Engelsk BEngelsk B
2. Fremmedsprog2. Fremmedsprog2. Fremmedsprog*
Biologi C
Naturgeografi C
Idræt CIdræt CIdræt C
Kunstnerisk fag C
Oldtidskunskab C
Religion C
Samfundsfag C

Valgfag

1. G2. G3. G
Frit valg**

*Hvis du har tysk B som dit 2.fremmedsprog, kan du afslutte 2.fremmedsprog i 2.g
**Hvis du har begyndersprog udgår frit valg.

Studieretning 1.b: Matematik A, Fysik B, Kemi B

Drømmer du om at fordybe dig i matematik og naturvidenskab? Det får du rig mulighed for på studieretningen her, der samtidig giver dig et rigtigt godt grundlag, hvis du gerne vil fortsætte på en naturvidenskabelig uddannelse.

Studieretningsfag

1. G2. G3. G
Matematik AMatematik AMatematik A
Fysik BFysik B
Kemi BKemi B

Obligatoriske fag

1. G2. G3. G
Dansk ADansk ADansk A
Historie AHistorie AHistorie A
Engelsk BEngelsk B
2. Fremmedsprog2. Fremmedsprog2. Fremmedsprog*
Biologi C
Naturgeografi C
Idræt CIdræt CIdræt C
Kunstnerisk fag C
Oldtidskunskab C
Religion C
Samfundsfag C

Valgfag

1. G2. G3. G
Frit valg
Valg A**

*Hvis du har tysk B som dit 2.fremmedsprog, kan du afslutte 2.fremmedsprog i 2.g
**Hvis du har begyndersprog, udgår Valg A.

Studieretning 2: Bioteknologi A, Matematik A, Fysik B

Interesserer du dig for biologiske og kemiske spørgsmål inden for det sundhedsvidenskabelige og naturvidenskabelige område? Og forestiller du dig at blive fx læge, sygeplejerske, farmaceut, miljøingeniør, biolog – eller måske at tage en uddannelse inden for fødevareteknologi eller lignende? Så er studieretningen her det oplagte valg for dig.

Sportscollege og visuelt gymnasium: Denne studieretning udbydes med sportscollege og visuelt gymnasium.

Studieretningsfag

1. G2. G3. G
Bioteknologi ABioteknologi ABioteknologi A
Matematik AMatematik AMatematik A
Fysik BFysik B

Obligatoriske fag

1. G2. G3. G
Dansk ADansk ADansk A
Historie AHistorie AHistorie A
Engelsk BEngelsk B
2. Fremmedsprog2. Fremmedsprog2. fremmedsprog*
Idræt CIdræt CIdræt C
Kunstnerisk fag C
Oldtidskundskab C
Religion C
Samfundsfag C

Valgfag

1. G2. G3. G
Valg C
Frit valg*

*Hvis du har tysk B som dit 2.fremmedsprog, kan du afslutte 2.fremmedsprog i 2.g
**Hvis du har begyndersprog udgår Frit valg

Studieretning 3: Geovidenskab A, Matematik A, Kemi B

Brænder du for naturressourcer, klima, energi, bæredygtighed og udnyttelse af jordens ressourcer? Og har du lyst til at anvende fysik, naturgeografi og kemi til forsøg i både felt- og laboratoriearbejde? Det får du rig mulighed for på studieretningen her, der også giver dig et godt grundlag for både naturvidenskabelige og samfundsfaglige uddannelser på universitetet.

Studieretningsfag

1. G2. G3. G
Geovidenskab AGeovidenskab AGeovidenskab A
Matematik AMatematik AMatematik A
Kemi BKemi B

Obligatoriske fag

1. G2. G3. G
Dansk ADansk ADansk A
Historie AHistorie AHistorie A
Engelsk BEngelsk B
2. Fremmedsprog2. Fremmedsprog2. fremmedsprog*
Idræt CIdræt CIdræt C
Kunstnerisk fag C
Oldtidskundskab C
Religion C
Samfundsfag C

Valgfag

1. G2. G3. G
Valg C
Frit valg**

*Hvis du har tysk B som dit 2.fremmedsprog, kan du afslutte 2.fremmedsprog i 2.g
*Hvis du har begyndersprog udgår Frit valg

Studieretning 4: Biologi A, Kemi B

Er du nysgerrig på kroppens funktioner og sundhed – og på naturen og samspillet med omgivelserne? Og drømmer du om at arbejde med mennesker, sundhed og miljø? Det kommer du til på studieretningen her, som giver dig et indblik i, hvordan kendskab til naturen kan anvendes inden for biologi og kemi i samspil med matematik.

Studieretningsfag

1. G2. G3. G
Biologi ABiologi ABiologi A
Kemi BKemi B

Obligatoriske fag

1. G2. G3. G
Dansk ADansk ADansk A
Historie AHistorie AHistorie A
Engelsk BEngelsk B
Matematik BMatematik B
Fysik C
2. Fremmedsprog2. Fremmedsprog2. fremmedsprog*
Idræt CIdræt CIdræt C
Kunstnerisk fag C
Oldtidskundskab C
Religion C
Samfundsfag C

Valgfag

1. G2. G3. G
Valg C eller B
Valg A**
Frit valg*Hvis du har tysk B som dit 2.fremmedsprog, kan du afslutte 2.fremmedsprog i 2.g
**Hvis du har begyndersprog udgår Valg A

Nysgerrig på naturvidenskab?

bomærke_rgb_300819

Samfund 2023-2026

Studieretning 5: Samfundsfag A, Engelsk A

Drømmer du om at kombinere din interesse for kultur- og samfundsforhold med engelsk sprog og litteratur? Det får du mulighed for på denne studieretning, som giver dig indblik i samfundets indretning og mulighed for fordybelse i engelsk sprog og kultur. Du får indsigt i de forhold, der påvirker menneskers liv og udvikling – individuelt, nationalt og globalt.

Sportscollege og visuelt gymnasium: Denne studieretning udbydes med sportscollege og visuelt gymnasium.

Studieretningsfag

1. G2. G3. G
Samfundsfag ASamfundsfag ASamfundsfag A
Engelsk AEngelsk AEngelsk A

Obligatoriske fag

1. G2. G3. G
Dansk ADansk ADansk A
Historie AHistorie AHistorie A
Matematik BMatematik B
Biologi C
Fysik C
Naturgeografi C
2. Fremmedsprog2. Fremmedsprog2. Fremmedsprog*
Idræt CIdræt CIdræt C
Kunstnerisk fag C
Oldtidskunskab C
Religion C

Valgfag

1. G2. G3. G
Valg C eller B
Biologi B, fysik B eller naturgeografi B
Frit valg***Hvis du har tysk B som dit 2.fremmedsprog, kan du afslutte 2.fremmedsprog i 2.g
**Hvis du har begyndersprog udgår Frit valg.

Studieretning 6: Samfundsfag A, Matematik A

Interesserer du dig for både samfundets indretning og matematik – og følger du gerne med i den aktuelle økonomiske og politiske udvikling? Med studieretningen her får du indblik i samfundets indretning og samtidig mulighed for at fortolke de samfundsfaglige data på et højere niveau.

Studieretningsfag

1. G2. G3. G
Samfundsfag ASamfundsfag ASamfundsfag A
Matematik AMatematik AMatematik A

Obligatoriske fag

1. G2. G3. G
Dansk ADansk ADansk A
Historie AHistorie AHistorie A
Engelsk BEngelsk B
Biologi C
Fysik C
Naturgeografi C
2. Fremmedsprog2. Fremmedsprog2. Fremmedsprog*
Idræt CIdræt CIdræt C
Kunstnerisk fag C
Oldtidskunskab C
Religion C

Valgfag

1. G2. G3. G
Valg C eller B
Biologi B, fysik B eller naturgeografi B
Frit valg***Hvis du har tysk B som dit 2.fremmedsprog, kan du afslutte 2.fremmedsprog i 2.g
**Hvis du har begyndersprog udgår Frit valg

Nysgerrig på samfundsfag?

bomærke_rgb_300819

Sprog 2023-2026

Studieretning 7: Spansk A, Engelsk A, Tysk B

Brænder du for sprog, kommunikation, kultur og litteratur? Og drømmer du om at få tid til at fordybe dig i flere sprog og kulturer samtidigt. Så er studieretningen her det oplagte valg for dig, og den giver dig samtidig et rigtigt godt grundlag for at læse videre på en sproglig uddannelse.

Studieretningsfag

1. G2. G3. G
Spansk ASpansk ASpansk A
Engelsk AEngelsk AEngelsk A
Tysk BTysk B

Obligatoriske fag

1. G2. G3. G
Dansk ADansk ADansk A
Historie AHistorie AHistorie A
Biologi C
Fysik C
Naturgeografi C
Matematik C
Idræt CIdræt CIdræt C
Kunstnerisk fag C
Oldtidskunskab C
Religion C
Samfundsfag C

Valgfag

1. G2. G3. G
Valg C eller B
Opgradering til B eller A
Opgradering til B eller A/ valg C'

*Vælges et C-niveau i 2.g, skal valgfaget i 3.g være B eller A.
Bemærk at latin C kan erstatte naturgeografi C, hvis det skemamæssigt er muligt.

Studieretning 8: Spansk A, Engelsk A, Fransk A

Brænder du for sprog, kommunikation, kultur og litteratur? Og drømmer du om at få tid til at fordybe dig i flere sprog og kulturer samtidigt. Så er studieretningen her det oplagte valg for dig, og den giver dig samtidig et rigtigt godt grundlag for at læse videre på en sproglig uddannelse.

Studieretningsfag

1. G2. G3. G
Spansk ASpansk ASpansk A
Engelsk AEngelsk AEngelsk A
Fransk AFransk AFransk A

Obligatoriske fag

1. G2. G3. G
Dansk ADansk ADansk A
Historie AHistorie AHistorie A
Biologi C
Fysik C
Naturgeografi C
Matematik C
Idræt CIdræt CIdræt C
Kunstnerisk fag C
Oldtidskunskab C
Religion C
Samfundsfag C

Valgfag

1. G2. G3. G
Valg C/B
Opgradering til B eller A/ valg C*

Bemærk at latin C kan erstatte naturgeografi C, hvis det skemamæssigt er muligt.
* Vælger du et C-fag i 2.g skal du vælge B eller A i 3.g

Studieretning 9: Spansk A, Engelsk A, Italiensk A

Brænder du for sprog, kommunikation, kultur og litteratur? Og drømmer du om at få tid til at fordybe dig i flere sprog og kulturer samtidigt. Så er studieretningen her det oplagte valg for dig, og den giver dig samtidig et rigtigt godt grundlag for at læse videre på en sproglig uddannelse.

Studieretningsfag

1. G2. G3. G
Spansk ASpansk ASpansk A
Engelsk AEngelsk AEngelsk A
Italiensk AItaliensk AItaliensk A

Obligatoriske fag

1. G2. G3. G
Dansk ADansk ADansk A
Historie AHistorie AHistorie A
Biologi C
Fysik C
Naturgeografi C
Matematik C
Idræt CIdræt CIdræt C
Kunstnerisk fag C
Oldtidskunskab C
Religion C
Samfundsfag C

Valgfag

1. G2. G3. G
Valg C eller B
Opgradering til valg B eller A/ valg C*.

* Vælger du et C-fag i 2.g skal du vælge B eller A i 3.g
Bemærk at latin C kan erstatte naturgeografi C, hvis det skemamæssigt er muligt.

Studieretning 10: Spansk A, Engelsk A, Kinesisk A

Brænder du for sprog, kommunikation, kultur og litteratur? Og drømmer du om at få tid til at fordybe dig i flere sprog og kulturer samtidigt. Så er studieretningen her det oplagte valg for dig, og den giver dig samtidig et rigtigt godt grundlag for at læse videre på en sproglig uddannelse.

Studieretningsfag

1. G2. G3. G
Spansk ASpansk ASpansk A
Engelsk AEngelsk AEngelsk A
Kinesisk AKinesisk AKinesisk A

Obligatoriske fag

1. G2. G3. G
Dansk ADansk ADansk A
Historie AHistorie AHistorie A
Biologi C
Fysik C
Naturgeografi C
Matematik C
Idræt CIdræt CIdræt C
Kunstnerisk fag C
Oldtidskunskab C
Religion C
Samfundsfag C

Valgfag

1. G2. G3. G
Valg C eller B
Opgradering til valg B eller A/ valg C*

* Vælger du et C-fag i 2.g skal du vælge B eller A i 3.g
Bemærk at latin C kan erstatte naturgeografi C, hvis det skemamæssigt er muligt.

Studieretning 11: Spansk A, Engelsk A, Latin C

Brænder du for sprog, kommunikation, kultur og litteratur? Og drømmer du om at få tid til at fordybe dig i flere sprog og kulturer samtidigt. Så er studieretningen her det oplagte valg for dig, og den giver dig samtidig et rigtigt godt grundlag for at læse videre på en sproglig uddannelse.

Studieretningsfag

1. G2. G3. G
Spansk ASpansk ASpansk A
Engelsk AEngelsk AEngelsk A
Latin C

Obligatoriske fag

1. G2. G3. G
Dansk ADansk ADansk A
Historie AHistorie AHistorie A
Matematik BMatematik B
Biologi C
Fysik C
Naturgeografi C
Idræt CIdræt CIdræt C
Kunstnerisk fag C
Oldtidskunskab C
Religion C
Samfundsfag C

Valgfag

1. G2. G3. G
Valg C eller B
Opgradering til valg B eller A
Valg C eller B*

* Vælges et C-niveau i 2.g, skal valgfaget i 3.g være B eller A.

Studieretning 12: Fransk A, Engelsk A, Samfundsfag B

Har du lyst til at arbejde i dybden med sprog? Og er du nysgerrig på, hvordan historie, kultur og sprog er med til at forme dig? Med denne studieretning får du to sprog på højeste niveau, som kombineret med samfundsfag giver dig mulighed for at arbejde med de to sprogområders samfundsforhold og udvikling.

Studieretningsfag

1. G2. G3. G
Fransk AFransk AFransk A
Engelsk AEngelsk AEngelsk A
Samfundsfag BSamfundsfag B

Obligatoriske fag

1. G2. G3. G
Dansk ADansk ADansk A
Historie AHistorie AHistorie A
Matematik BMatematik B
Biologi C
Fysik C
Naturgeografi C
Idræt CIdræt CIdræt C
Kunstnerisk fag C
Oldtidskunskab C
Religion C

Valgfag

1. G2. G3. G
ValgC
Frit valg
Biologi B, fysik B eller naturgeografi B

Studieretning 13: Tysk A, Engelsk A, Samfundsfag B

Har du lyst til at arbejde i dybden med sprog? Og er du nysgerrig på, hvordan historie, kultur og sprog er med til at forme dig? Med denne studieretning får du to sprog på højeste niveau, som kombineret med samfundsfag giver dig mulighed for at arbejde med de to sprogområders samfundsforhold og udvikling.

Studieretningsfag

1. G2. G3. G
Tysk ATysk ATysk A
Engelsk AEngelsk AEngelsk A
Samfundsfag BSamfundsfag B

Obligatoriske fag

1. G2. G3. G
Dansk ADansk ADansk A
Historie AHistorie AHistorie A
Matematik BMatematik B
Biologi C
Fysik C
Naturgeografi C
Idræt CIdræt CIdræt C
Kunstnerisk fag C
Oldtidskunskab C
Religion C

Valgfag

1. G2. G3. G
ValgC
Frit valg
Biologi B, fysik B eller naturgeografi B

Nysgerrig på sprog?

bomærke_rgb_300819

Kunst 2023-2026

Studieretning 14: Musik A, Engelsk A

Er du vild med musik? Kan du lide at spille og synge, og vil du samtidigt gerne fordybe dig i engelsk sprog og kultur? Med denne studieretning bliver du klogere på alt fra Mozart og rock til jazz, musikteori og symfoniorkestre, og du kommer til at arbejde sammen med andre elever, der ligesom dig interesserer sig for musik og engelsk. Du har begge fag i 3 år.

Studieretningsfag

1. G2. G3. G
Musik AMusik AMusik A
Engelsk AEngelsk AEngelsk A

Obligatoriske fag

1. G2. G3. G
Dansk ADansk ADansk A
Historie AHistorie AHistorie A
Matematik BMatematik B
Naturgeografi C
Biologi C
Fysik C
2. Fremmedsprog2. Fremmedsprog2. Fremmedsprog*
Idræt CIdræt CIdræt C
Kunstnerisk fag C
Oldtidskunskab C
Religion C
Samfundsfag C

Valgfag

1. G2. G3. G
Valg C eller B
Biologi B, fysik B eller naturvidenskab B
Frit valg**

*Hvis du har tysk B som dit 2.fremmedsprog, kan du afslutte 2.fremmedsprog i 2.g
**Hvis du vælger begyndersprog, udgår Frit valg.

Studieretning 15: Musik A, Matematik A

Er du vild med musik? Kan du lide at spille og synge? Og at arbejde med mønstre, logisk tankegang, abstrakt symbolsprog, matematiske sætninger, og hvordan de bevises? Med denne studieretning bliver du klogere på alt fra Mozart og rock til jazz, musikteori og symfoniorkestre, og du kommer til at arbejde sammen med andre elever, der interesserer sig for musik og matematik. Du har begge fag i 3 år.

Studieretningsfag

1. G2. G3. G
Musik AMusik AMusik A
Matematik AMatematik AMatematik A

Obligatoriske fag

1. G2. G3. G
Dansk ADansk ADansk A
Historie AHistorie AHistorie A
Engelsk BEngelsk B
Naturgeografi C
Biologi C
Fysik C
2. Fremmedsprog2. Fremmedsprog2. Fremmedsprog*
Idræt CIdræt CIdræt C
Kunstnerisk fag C
Oldtidskunskab C
Religion C
Samfundsfag C

Valgfag

1. G2. G3. G
Valg C eller B
Biologi B, fysik B eller naturgeografi B
Frit valg**

*Hvis du har tysk B som dit 2.fremmedsprog, kan du afslutte 2.fremmedsprog i 2.g
*Hvis du vælger begyndersprog, udgår Frit valg.bomærke_rgb_300819