Den almene studentereksamen

På STX er du med dit valg af studieretning og valgfag selv med til at designe din uddannelse, så du kan få mest muligt ud af dine tre år på Horsens Gymnasium & HF – og så du kan opnå adgang til den videregående uddannelse, du drømmer om. Du vil blive fagligt udfordret og personligt modnet i et stærkt fællesskab, hvor vi er ambitiøse med både det faglige og sociale miljø.

Horsens Statsgymnasium Og Hf 1665

STX

Læs om vores studieretninger og valgfag

Grundforløb

De første tre måneder følger du et grundforløb, hvor du introduceres til en række forskellige fag. Gennem fagene og forskellige aktiviteter hjælper vi dig med at blive afklaret om dit endelige studieretningsforløb, som er sammensat af din studieretning, dine valgfag og obligatoriske fag.

Ud over fag som dansk, engelsk, samfundsfag og matematik har du også almen sprogforståelse (AP) og naturvidenskabeligt grundforløb (NV) – begge afsluttes med en intern prøve.

De første 3 måneder:

DanskAPIdrætEngelskSamfundsfagNVMatematik2. FremmedsprogKunstnerisk fag 
Render Stx

Læs mere i vores nye brochure her:

Studieretninger

På Horsens Gymnasium & HF tilbyder vi en bred vifte af studieretninger og valgfag inden for naturvidenskab, sprog, samfundsvidenskab, humanistiske og kunstneriske fag. Den enkelte studieretning har fokus på to eller tre fag, som målretter din uddannelse mod de områder, du har størst interesse for. Studieretningerne består af obligatoriske fag og valgfag.

Find den studieretning, som passer dig bedst – og er skræddersyet til dine fremtidsdrømme:

Natur

Studieretning 1: Matematik A, Fysik B, Kemi B

Drømmer du om at fordybe dig i matematik og naturvidenskab? Det får du rig mulighed for på studieretningen her, der samtidig giver dig et rigtigt godt grundlag, hvis du gerne vil fortsætte på en naturvidenskabelig uddannelse.

Studieretningsfag

1. G2. G3. G
Matematik AMatematik AMatematik A
Fysik BFysik B
Kemi BKemi B

Obligatoriske fag

1. G2. G3. G
Dansk ADansk ADansk A
Historie AHistorie AHistorie A
Engelsk BEngelsk B
2. Fremmedsprog2. Fremmedsprog2. Fremmedsprog / valgfag 2*
Biologi C**
Naturgeografi C**
Idræt CIdræt CIdræt C
Kunstnerisk fag C
Oldtidskunskab C
Religion C
Samfundsfag C

Valgfag

1. G2. G3. G
I denne studieretning skal du vælge to valgfag. *Hvis du har begyndersprog udgår valgfag 2.


** Dette fag placeres muligvis i et andet skoleår

Studieretning 2: Bioteknologi A, Matematik A, Fysik B

Interesserer du dig for biologiske og kemiske spørgsmål inden for det sundhedsvidenskabelige og naturvidenskabelige område? Og forestiller du dig at blive fx læge, sygeplejerske, farmaceut, miljøingeniør, biolog – eller måske at tage en uddannelse inden for fødevareteknologi eller lignende? Så er studieretningen her det oplagte valg for dig.

Studieretningsfag

1. G2. G3. G
Bioteknologi ABioteknologi ABioteknologi A
Matematik AMatematik AMatematik A
Fysik BFysik B

Obligatoriske fag

1. G2. G3. G
Dansk ADansk ADansk A
Historie AHistorie AHistorie A
Engelsk BEngelsk B
2. Fremmedsprog2. Fremmedsprog2. fremmedsprog / valgfag 2*
Idræt CIdræt CIdræt C
Kunstnerisk fag C
Oldtidskundskab C
Religion C
Samfundsfag C

Valgfag

1. G2. G3. G
I denne studieretning skal du vælge to valgfag. *Hvis du har begyndersprog udgår valgfag 2.

Studieretning 3: Geovidenskab A, Matematik A, Kemi B

Brænder du for naturressourcer, klima, energi, bæredygtighed og udnyttelse af jordens ressourcer? Og har du lyst til at anvende fysik, naturgeografi og kemi til forsøg i både felt- og laboratoriearbejde? Det får du rig mulighed for på studieretningen her, der også giver dig et godt grundlag for både naturvidenskabelige og samfundsfaglige uddannelser på universitetet.

Studieretningsfag

1. G2. G3. G
Geovidenskab AGeovidenskab AGeovidenskab A
Matematik AMatematik AMatematik A
Kemi BKemi B

Obligatoriske fag

1. G2. G3. G
Dansk ADansk ADansk A
Historie AHistorie AHistorie A
Engelsk BEngelsk B
2. Fremmedsprog2. Fremmedsprog2. fremmedsprog / valgfag 2*
Idræt CIdræt CIdræt C
Kunstnerisk fag C
Oldtidskundskab C
Religion C
Samfundsfag C

Valgfag

1. G2. G3. G
I denne studieretning skal du vælge to valgfag. *Hvis du har begyndersprog udgår valgfag 2.

Studieretning 4: Biologi A, Kemi B

Er du nysgerrig på kroppens funktioner og sundhed – og på naturen og samspillet med omgivelserne? Og drømmer du om at arbejde med mennesker, sundhed og miljø? Det kommer du til på studieretningen her, som giver dig et indblik i, hvordan kendskab til naturen kan anvendes inden for biologi og kemi i samspil med matematik.

Studieretningsfag

1. G2. G3. G
Biologi ABiologi ABiologi A
Kemi B**Kemi B**

Obligatoriske fag

1. G2. G3. G
Dansk ADansk ADansk A
Historie AHistorie AHistorie A
Engelsk BEngelsk B
Matematik BMatematik B
Fysik C
2. Fremmedsprog2. Fremmedsprog2. fremmedsprog / valgfag 3*
Idræt CIdræt CIdræt C
Kunstnerisk fag C
Oldtidskundskab C
Religion C
Samfundsfag C

Valgfag

1. G2. G3. G
I denne studieretning skal du vælge tre valgfag. *Hvis du har begyndersprog udgår valgfag 3.


** Dette fag placeres muligvis i 2.g og 3.g

Stadig nysgerrig på naturvidenskab?

Samfund

Studieretning 5: Samfundsfag A, Engelsk A

Drømmer du om at kombinere din interesse for kultur- og samfundsforhold med engelsk sprog og litteratur? Det får du mulighed for på denne studieretning, som giver dig indblik i samfundets indretning og mulighed for fordybelse i engelsk sprog og kultur. Du får indsigt i de forhold, der påvirker menneskers liv og udvikling – individuelt, nationalt og globalt.

Studieretningsfag

1. G2. G3. G
Samfundsfag ASamfundsfag ASamfundsfag A
Engelsk AEngelsk AEngelsk A

Obligatoriske fag

1. G2. G3. G
Dansk ADansk ADansk A
Historie AHistorie AHistorie A
Matematik BMatematik B
Kemi C / Naturgeografi C**
Biologi C**
Fysik C
2. Fremmedsprog2. Fremmedsprog2. Fremmedsprog / valgfag 2*
Idræt CIdræt CIdræt C
Kunstnerisk fag C
Oldtidskunskab C
Religion C**

Valgfag

1. G2. G3. G
I denne studieretning skal du vælge tre valgfag. Valgfag 3 skal være et naturvidenskabeligt fag B (biologi, kemi, naturgeografi eller fysik) *Hvis du har begyndersprog udgår valgfag 2.


** Dette fag placeres muligvis i et andet skoleår

Studieretning 6: Samfundsfag A, Matematik A

Interesserer du dig for både samfundets indretning og matematik – og følger du gerne med i den aktuelle økonomiske og politiske udvikling? Med studieretningen her får du indblik i samfundets indretning og samtidig mulighed for at fortolke de samfundsfaglige data på et højere niveau.

Studieretningsfag

1. G2. G3. G
Samfundsfag ASamfundsfag ASamfundsfag A
Matematik AMatematik AMatematik A

Obligatoriske fag

1. G2. G3. G
Dansk ADansk ADansk A
Historie AHistorie AHistorie A
Engelsk BEngelsk B
Kemi C / Biologi C**
Naturgeografi C**
Fysik C
2. Fremmedsprog2. Fremmedsprog2. Fremmedsprog / valgfag 2*
Idræt CIdræt CIdræt C
Kunstnerisk fag C
Oldtidskunskab C
Religion C**

Valgfag

1. G2. G3. G
I denne studieretning skal du vælge tre valgfag. Valgfag 3 skal være et naturvidenskabeligt fag B (biologi, kemi, naturgeografi eller fysik) *Hvis du har begyndersprog udgår valgfag 2.


** Dette fag placeres muligvis i et andet skoleår

Studieretning 7: Samfundsfag A, Tysk A

Har du lyst til at blive dygtigere og fordybe dig i det tyske sprog? Er du nysgerrig på forskellige kulturer, og vil du gerne have en dybere indsigt i samfundsforhold – i både et nutidigt og et historisk perspektiv? Så er denne studieretning det rigtige valg for dig.

Studieretningsfag

1. G2. G3. G
Samfundsfag ASamfundsfag ASamfundsfag A
Tysk ATysk ATysk A

Obligatoriske fag

1. G2. G3. G
Dansk ADansk ADansk A
Historie AHistorie AHistorie A
Engelsk BEngelsk B
Matematik BMatematik B
Kemi C / Naturgeografi C*
Biologi C*
Fysik C
Idræt CIdræt CIdræt C
Kunstnerisk fag C
Oldtidskunskab C
Religion C*

Valgfag

1. G2. G3. G
I denne studieretning skal du vælge tre valgfag. Valgfag 3 skal være et naturvidenskabeligt fag B (biologi, kemi, naturgeografi eller fysik)


* Dette fag placeres muligvis i et andet skoleår

Sprog

Studieretning 8: Engelsk A, Spansk A, Tysk B

Brænder du for sprog, kommunikation, kultur og litteratur? Og drømmer du om at få tid til at fordybe dig i flere sprog og kulturer samtidigt. Så er studieretningen her det oplagte valg for dig, og den giver dig samtidig et rigtigt godt grundlag for at læse videre på en sproglig uddannelse.

Studieretningsfag

1. G2. G3. G
Engelsk AEngelsk AEngelsk A
Spansk ASpansk ASpansk A
Tysk A*Tysk A*

Obligatoriske fag

1. G2. G3. G
Dansk ADansk ADansk A
Historie AHistorie AHistorie A
Fysik C
Biologi C**
Naturgeografi C**
Matematik C
Idræt CIdræt CIdræt C
Kunstnerisk fag C
Oldtidskunskab C
Religion C**
Samfundsfag C

Valgfag

1. G2. G3. G
I denne studieretning skal du vælge to valgfag.


* Tysk B afvikles i 1.g og 2.g. Afsluttes Tysk på B-niveau giver det mulighed for valgfag 3.
** Dette fag placeres muligvis i et andet skoleår. Bemærk at et latin C kan erstatte et naturvidenskabeligt C-fag.

Studieretning 9: Engelsk A, Spansk A, Fransk A

Brænder du for sprog, kommunikation, kultur og litteratur? Og drømmer du om at få tid til at fordybe dig i flere sprog og kulturer samtidigt. Så er studieretningen her det oplagte valg for dig, og den giver dig samtidig et rigtigt godt grundlag for at læse videre på en sproglig uddannelse.

Studieretningsfag

1. G2. G3. G
Engelsk AEngelsk AEngelsk A
Spansk ASpansk ASpansk A
Fransk AFransk AFransk A

Obligatoriske fag

1. G2. G3. G
Dansk ADansk ADansk A
Historie AHistorie AHistorie A
Fysik C
Biologi C*
Naturgeografi C*
Matematik C
Idræt CIdræt CIdræt C
Kunstnerisk fag C
Oldtidskunskab C
Religion C*
Samfundsfag C

Valgfag

1. G2. G3. G
I denne studieretning skal du vælge to valgfag.


* Dette fag placeres muligvis i et andet skoleår. Bemærk at et latin C kan erstatte et naturvidenskabeligt C-fag.

Studieretning 10: Engelsk A, Spansk A, Italiensk A

Brænder du for sprog, kommunikation, kultur og litteratur? Og drømmer du om at få tid til at fordybe dig i flere sprog og kulturer samtidigt. Så er studieretningen her det oplagte valg for dig, og den giver dig samtidig et rigtigt godt grundlag for at læse videre på en sproglig uddannelse.

Studieretningsfag

1. G2. G3. G
Engelsk AEngelsk AEngelsk A
Spansk ASpansk ASpansk A
Italiensk AItaliensk AItaliensk A

Obligatoriske fag

1. G2. G3. G
Dansk ADansk ADansk A
Historie AHistorie AHistorie A
Fysik C
Biologi C*
Naturgeografi C*
Matematik C
Idræt CIdræt CIdræt C
Kunstnerisk fag C
Oldtidskunskab C
Religion C*
Samfundsfag C

Valgfag

1. G2. G3. G
I denne studieretning skal du vælge to valgfag.


* Dette fag placeres muligvis i et andet skoleår. Bemærk at et latin C kan erstatte et naturvidenskabeligt C-fag.

Studieretning 11: Engelsk A, Spansk A, Kinesisk A

Brænder du for sprog, kommunikation, kultur og litteratur? Og drømmer du om at få tid til at fordybe dig i flere sprog og kulturer samtidigt. Så er studieretningen her det oplagte valg for dig, og den giver dig samtidig et rigtigt godt grundlag for at læse videre på en sproglig uddannelse.

Studieretningsfag

1. G2. G3. G
Engelsk AEngelsk AEngelsk A
Spansk ASpansk ASpansk A
Kinesisk AKinesisk AKinesisk A

Obligatoriske fag

1. G2. G3. G
Dansk ADansk ADansk A
Historie AHistorie AHistorie A
Fysik C
Biologi C*
Naturgeografi C*
Matematik C
Idræt CIdræt CIdræt C
Kunstnerisk fag C
Oldtidskunskab C
Religion C*
Samfundsfag C

Valgfag

1. G2. G3. G
I denne studieretning skal du vælge to valgfag.


* Dette fag placeres muligvis i et andet skoleår. Bemærk at et latin C kan erstatte et naturvidenskabeligt C-fag.

Studieretning 12: Engelsk A, Tysk A, Samfundsfag B

Har du lyst til at arbejde i dybden med sprog? Og er du nysgerrig på, hvordan historie, kultur og sprog er med til at forme dig? Med denne studieretning får du to sprog på højeste niveau, som kombineret med samfundsfag giver dig mulighed for at arbejde med de to sprogområders samfundsforhold og udvikling.

Studieretningsfag

1. G2. G3. G
Engelsk AEngelsk AEngelsk A
Tysk ATysk ATysk A
Samfundsfag BSamfundsfag B

Obligatoriske fag

1. G2. G3. G
Dansk ADansk ADansk A
Historie AHistorie AHistorie A
Matematik BMatematik B
Fysik C
Biologi C*
Naturgeografi C*
Idræt CIdræt CIdræt C
Kunstnerisk fag C
Oldtidskunskab C
Religion C*

Valgfag

1. G2. G3. G
I denne studieretning skal du vælge tre valgfag. Valgfag 3 skal være et naturvidenskabeligt fag B (biologi, kemi, naturgeografi eller fysik).


* Dette fag placeres muligvis i et andet skoleår.

Kunst

Studieretning 13: Musik A, Engelsk A

Er du vild med musik? Kan du lide at spille og synge, og vil du samtidigt gerne fordybe dig i engelsk sprog og kultur? Med denne studieretning bliver du klogere på alt fra Mozart og rock til jazz, musikteori og symfoniorkestre, og du kommer til at arbejde sammen med andre elever, der ligesom dig interesserer sig for musik og engelsk. Du har begge fag i 3 år.

Studieretningsfag

1. G2. G3. G
Musik AMusik AMusik A
Engelsk AEngelsk AEngelsk A

Obligatoriske fag

1. G2. G3. G
Dansk ADansk ADansk A
Historie AHistorie AHistorie A
Matematik BMatematik B
Naturgeografi C**
Biologi C**
Fysik C
2. Fremmedsprog2. Fremmedsprog2. Fremmedsprog / valgfag 2*
Idræt CIdræt CIdræt C
Kunstnerisk fag C
Oldtidskunskab C
Religion C**
Samfundsfag C

Valgfag

1. G2. G3. G
I denne studieretning skal du vælge tre valgfag. Valgfag 3 skal være et naturvidenskabeligt fag B (biologi, kemi, naturgeografi eller fysik). *Hvis du vælger begyndersprog, udgår valgfag 2.


** Dette fag placeres muligvis i et andet skoleår.

Studieretning 14: Musik A, Matematik A

Er du vild med musik? Kan du lide at spille og synge? Og at arbejde med mønstre, logisk tankegang, abstrakt symbolsprog, matematiske sætninger, og hvordan de bevises? Med denne studieretning bliver du klogere på alt fra Mozart og rock til jazz, musikteori og symfoniorkestre, og du kommer til at arbejde sammen med andre elever, der interesserer sig for musik og matematik. Du har begge fag i 3 år.

Studieretningsfag

1. G2. G3. G
Musik AMusik AMusik A
Matematik AMatematik AMatematik A

Obligatoriske fag

1. G2. G3. G
Dansk ADansk ADansk A
Historie AHistorie AHistorie A
Engelsk BEngelsk B
Naturgeografi C**
Biologi C**
Fysik C
2. Fremmedsprog2. Fremmedsprog2. Fremmedsprog / valgfag 2*
Idræt CIdræt CIdræt C
Kunstnerisk fag C
Oldtidskunskab C
Religion C**
Samfundsfag C

Valgfag

1. G2. G3. G
I denne studieretning skal du vælge tre valgfag. Valgfag 3 skal være et naturvidenskabeligt fag B (biologi, kemi, naturgeografi eller fysik). *Hvis du vælger begyndersprog, udgår valgfag 2.


** Dette fag placeres muligvis i et andet skoleår.

Valgfag

Vær opmærksom på, at du på flere studieretninger frit kan vælge, om du vil have

  • et valgfag på C-niveau eller
  • en opgradering af et fag fra C- til B-niveau eller
  • en opgradering af et fag fra B- til A-niveau

Matematisk-Naturvidenskabelige fag

C-NIVEAUB-NIVEAUA-NIVEAU
Astronomi C
Biologi BBiologi A
Fysik BFysik A
Informatik C
Kemi CKemi BKemi A
Matematik BMatematik A
Naturgeografi CNaturgeografi B

Humanistiske fag

C-NIVEAUB-NIVEAUA-NIVEAU
Engelsk A
Billedkunst CBilledkunst B
Design og arkitektur C
Drama CDrama B
Filosofi CFilosofi B
Latin CLatin B
Mediefag CMediefag B
Musik CMusik B
Religion B
Retorik C
Tysk fortsætter A

Samfundsvidenskabelige fag

C-NIVEAUB-NIVEAUA-NIVEAU
Erhvervsøkonomi C
Innovation C
Psykologi CPsykologi B
Samfundsfag B

Andre valgfag

C-NIVEAUB-NIVEAUA-NIVEAU
Idræt B

Vil du vide mere om, hvordan du bliver optaget på STX?

Horsens Statsgymnasium Og Hf 1291
bomærke_rgb_300819