Spring til indhold

HF

En 2-årig studieforberedende ungdomsuddannelse

HF retter sig mod korte og mellemlange videregående uddannelser. Mange HF’ere vælger at læse videre til fx lærer, pædagog, politibetjent, fysioterapeut, sygeplejerske, bygningskonstruktør eller markedsføringsøkonom – og op til to år efter afsluttet HF-eksamen kan du også udvide din eksamen med et halvt års overbygning og herefter søge på ind på en universitetsuddannelse.

Her på siden kan du læse mere om uddannelsens opbygning, om fagpakker og valgfag. Og om hvordan det er at gå på HF på Horsens Gymnasium & Hf.

HF

HF på Horsens Gymnasium og HF

Se filmen om vores HF uddannelse

bomærke_rgb_300819

HF uddannelsen

HF består af en række obligatoriske fag, fagpakker og valgfag.

De obligatoriske fag er:
Dansk
Engelsk
Kulturfag - historie, samfundsfag og religion
Matematik
Naturfag - biologi, kemi, naturgeografi
Samt et valg mellem idræt, billedkunst, mediefag, musik eller drama

Særligt på Horsens Gymnasium & HF

Der er meget, der er særligt ved at gå på HF på Horsens Gymnasium & HF - blandt andet at du bliver en del af et mangfoldigt skolemiljø.

Så har vi som noget helt særligt niveaudeling i fagene matematik og engelsk - for at hjælpe dig bedst muligt videre. Se vores film om niveaudeling.

HF niveaudeling

Niveaudeling

HF fagpakker 2022-23

HF tager to år og består af fire semestre. Efter hvert semester afslutter du minimum et fag med en eksamen. Det giver et fokuseret og intensivt forløb i de enkelte fag. På HF møder du en række forskellige fag, og det er alle dine obligatoriske fag og projekt- og praktikperioder, der sammen med din fagpakke tegner din uddannelse.

Find den fagpakke, som passer dig bedst – og er skræddersyet til dine fremtidsdrømme:

Fagpakke 1: Pædagogik

Brænder du for at undersøge i hvilken retning, vores velfærdssamfund udvikler sig i disse år? Vil du gerne blive klogere på, hvor og hvorfor politikerne fx vil spare i den offentlige sektor – og hvilke udfordringer det giver for den enkelte? Og er du nysgerrig på socialpsykologi? Fagpakken Pædagog er det oplagte valg for dig, der overvejer at blive fx lærer, pædagog, eller socialrådgiver.

B-NIVEAUC-NIVEAUVALGFAG
Samfundsfag BPsykologi CValgfag B*


* Et fag på B-niveau kræver, at du har haft faget på C-niveau.
Du kan således kun vælge fagpakken Sport, hvis du har valgt idræt i 1. HF.

Fagpakke 2: Innovation

Brænder du for at udvikle dine evner til at håndtere udfordringer og skabe idéer og forandringer – både lokalt og globalt? Vil du gerne dykke ned i viden om, hvordan du starter egen virksomhed og arbejder kreativt med løsning af fremtidens udfordringer inden for fx kommunikation, miljø, produkt- og byudvikling? I samarbejde med fx lokale virksomheder vil du blive trænet i at arbejde både praktisk og teoretisk med større projekter og virkelighedsnære problemstillinger. En oplagt fagpakke for dig, som ønsker at uddanne dig inden for fx iværksætteri, salg eller markedsføring.

B-NIVEAUC-NIVEAUVALGFAG
Samfundsfag BInnovation CValgfag B*


* Et fag på B-niveau kræver, at du har haft faget på C-niveau.
Du kan således kun vælge fagpakken Sport, hvis du har valgt idræt i 1. HF.

Fagpakke 3: Sundhed

Interesserer du dig for menneskets fysiologi og vores samspil med naturen? Og vil du gerne blive klogere på sundhedspsykologi, og hvordan man fremmer både den fysiske og psykiske sundhed? Så er fagpakken Sundhed et godt valg for dig. Undervisningen samt særligt tilrettelagte samarbejder med uddannelsesinstitutioner, som udbyder sundhedsfaglige uddannelser, vil forberede dig på, hvordan det er at læse til fx sygeplejerske, laborant, jordemoder, fysioterapeut eller lignende.

B-NIVEAUC-NIVEAUVALGFAG
Biologi BPsykologi CValgfag B*


* Et fag på B-niveau kræver, at du har haft faget på C-niveau.
Du kan således kun vælge fagpakken Sport, hvis du har valgt idræt i 1. HF.

Fagpakke 4: Sport

Drømmer du om en uddannelse, hvor du kan og skal bruge din krop og være fysisk aktiv? Vil du gerne lære mere om anatomi? Interesserer du dig for samspillet mellem krop og psyke – og vil gerne blive klogere på, hvorfor mennesker tænker og handler som de gør? Så er fagpakken Sport det helt rigtige valg for dig. Den er desuden et godt grundlag, hvis du overvejer at blive uddannet inden for fx forsvaret, politiet, som idrætslærer eller fysioterapeut.

B-NIVEAUC-NIVEAUVALGFAG
Idræt BPsykologi CValgfag B*


* Et fag på B-niveau kræver, at du har haft faget på C-niveau.
Du kan således kun vælge fagpakken Sport, hvis du har valgt idræt i 1. HF.

HF Valgfag

I hver fagpakke skal du vælge et fag på B-niveau.
På Horsens Gymnasium & HF udbyder vi følgende fag:

B-NIVEAU
BilledkunstKemiNaturgeografi
BiologiMatematikPsykologi
DramaMediefagReligion
IdrætMusikSamfundsfag

Vil du vide mere om, hvordan du bliver optaget på HF?

Horsens Statsgymnasium Og Hf 1291