Spring til indhold

Pædagogisk fokus

Skolen tager afsæt i to pædagogiske indsatsområder; Relationer og rammer samt almendannelse og læringskultur. Vi ønsker en skole, hvor vi sammen har fokus på at være nysgerrige og kreative, hvor læring og fællesskab er omdrejningspunkt for vores hverdag.

Desuden har vi udformet en fælles didaktik i HF for at styrke vores HF profil og de ønsker, eleverne på HF har til deres uddannelse.

Du kan herunder også læse om skolens talentarbejde.

Almendannelse og læringskultur 

Gennem et stærkt fællesskab og en nærhed mellem elever og lærere vil vi skabe trygge og tillidsfulde rammer, hvor vi kan samarbejde og skærpe lysten til at lære.

Vi skaber sammen et sted hvor nysgerrigheden er forudsætningen for fagligheden. Læring ser vi som en almendannende proces med det personligt modnende og en kritisk tænkning som omdrejningspunkt.

Vi sætter fokus på fagligheden i kreative og mangfoldige læringsmiljøer, hvor du møder det anderledes, og hvor vi udfordrer hinanden og gør vores verden større. På Horsens Gymnasium & HF er dannelse at blive til nogen, mens du bliver til noget.

Vi har fokus på:

 • Almendannelse - at blive til nogen
 • At vi tør begå fejl for at lære frem for fejlfrie præstationer
 • At skelne mellem, hvornår vi øver os og hvornår vi bedømmer
 • At skabe trygge og tillidsfulde læringsrum gennem åbne og faglige relationer
 • At stille krav og være konsekvente

Vores indsatser er:

 • Mødet med det anderledes, der gør verden større
 • Opstart i 1.g og 1.h årgangen med fokus på den almendannende læringskultur
 • Øve-prøverum
 • Evaluering og feedback

Horsens Statsgymnasium Og Hf 1380

Relationer og rammer

Vores skole er en stor skole, hvor det bliver vigtigt både at etablere fællesskaber, men også at skabe nærhed både i undervisningen og i sociale og faglige aktiviteter.

Skolens pædagogiske virke skal hvile på stærke relationer mellem elever og lærere og eleverne imellem. Sammen fortsætter vi med at være nysgerrige på og diskutere, hvordan man skaber stærke relationer og rammer for vores elever.

Arbejdet med rammer kan både forstås fysisk og strukturelt. Det kan komme til udtryk gennem forskellige former for organisering af klasserum og klassekultur.

I forhold til fysiske rammer kan vi arbejde med at indtænke de fysiske rammer i det pædagogiske arbejde og med at organisere klasserummet, eks. via styrede eller faste pladser.

I forhold til strukturelle rammer kan vi arbejde med den gode klassekultur, klasseregler og gruppedannelse.

I forhold til relationer understøttes disse selvfølgeligt af arbejdet med rammer, men styrkes også ved en pædagogisk tilgang til undervisningen, hvor der er åbenhed, dialog og interesse i relationerne.

Vi har fokus på:

 • At skabe et tydeligt arbejdsmiljø i undervisningen
 • At sikre tydelige relationer og tæt dialog med klassen
 • At have et fælles sprog omkring rammer og relationer gennem klasseledelse
 • At skabe et godt socialt miljø

Vores indsatser er:

 • Faste pladser, grupper, makkerskaber
 • Teamsamarbejde om tydelige og fælles rammer omkring klassen
 • Regler for brug af computere, telefoner, høretelefoner mv i undervisningen
 • Faglokaler og markering af det fysiske rum

Horsens Statsgymnasium Og Hf 1765

Pædagogisk-didaktisk udgangspunkt for HF på Horsens Gymnasium & HF

HF-didaktikken bygger på evalueringer på skolen og er udformet i et tæt samarbejde med eleverne om deres ønsker til undervisningen.

Overskriften for tilgangen kan være tydelighed, venlighed og konsekvens.

Relationsarbejde

Eleverne udtrykker:

 • Læreren er forstående over for os
 • Læreren lytter til os
 • Læreren interesserer sig for os som mennesker
 • Læreren er venlig

På Horsens Gymnasium & HF betyder det:

 • Klassesammenhold
  • Læreren skal arbejde med faste grupper og pladser
  • Klassens samarbejde med læreren om aktiviteter, der fremmer sammenholdet
  • Læreren støtter op om elevernes deltagelse i skolens aktiviteter
 • Struktur og retning
  • Lærerne skal slå ned på uro
  • Lærerne skal styre elevernes brug af mobiler og computere. Det gælder både i klasserummet og i gruppearbejde. HF-lærerne beslutter en fælles politik
  • Læreren skal sikre, at lokalet er undervisningsparat

 • Tilrettelæggelse af undervisningen
  • HF-lærerne skal drøfte hvordan undervisningen kan tilrettelægges med mindre fokus på at sige meget i klasserummet
  • HF-lærerne skal sætte rammerne for den forpligtende deltagelse
 • Lektier
  • HF-lærerne skal arbejde med en lektie-let tilgang
  • HF-lærerne skal sætte rammerne for måder at gøre lektien forpligtende på – i form af skriveøvelser, elev-præsentation af lektiens indhold, lektie-quiz, fremlæggelser eller lignende
bomærke_rgb_300819

Talentfulde fællesskaber

Vores talentarbejde

Vi prioriterer en aktiv talentudvikling og talentpleje.

Den bærende del af skolens talentudvikling og talentpleje er den daglige undervisning i gymnasiets fag. I dagligdagens undervisning skabes faglige, forpligtende fællesskaber, hvor der er plads til alle elever, også til talenter og til forskellige typer af talenter. Alle elever skal udfordres til at lære mere; alle elever skal motiveres til at udfolde deres evner og støttes i deres træning.
Fokus er derfor på at skabe nære faglige fællesskaber, hvor eleverne kan og skal fordybe sig, og hvor de inspireres til faglig grundighed, der skaber viden, færdigheder og kunnen og nysgerrighed.

Skolen har "Science Talenters Certifikat i Science og Talent".

Vores elever kan også deltage i særlig tilrettelagt undervisning for talentfulde elever og i forskellige talentaktiviteter, både hjemme på skolen og ude i verden. Se mere her.

Horsens Statsgymnasium Og Hf 1812

Skolens Talentstrategi

Mere om talentstrategi

Læs skolens talentstrategi

bomærke_rgb_300819

Kvalitetssikringssystem

Vi arbejder med at skabe de bedste betingelser for elevernes læring.
Det er det daglige fokus i lærernes planlægning og udførsel af undervisning og i skolens tiltag og prioriteringer.

Skolen har forskellige evalueringsindsatser for at følge vores kvalitet. De kan læses i vores kvalitetsikringssystem.

Som en nyligt sammenlagt skole har vi endnu ikke opfølgninger fra de seneste tre år. Opfølgningen fra skoleåret 2021-22 er under udarbejdelse.

bomærke_rgb_300819
>