Optagelsesprøve til STX og HF

Horsens Gymnasium & HF afholder optagelsesprøve onsdag den 24. juni 2020 kl. 10-14 for ansøgere, der ikke er erklæret uddannelsesparat eller som ikke har bestået folkeskolens afgangsprøve. Vi får først uddannelsesparathedsvurderinger og ansøgernes karakterer lørdag den 20. juni 2020, så hvis en ansøger bliver indkaldt til prøve, fås først indkaldelsen mandag den 22. juni 2020. Det vil sige, der er meget kort tid, fra man modtager indkaldelsen, til man skal til prøve.

Optagelsesprøven er en skriftlig prøve i fagene dansk, engelsk, matematik og kemi/fysik. Der skal medbringes en bærbar PC, som har browseren Google Chrome.

Ansøgeren skal desuden til optagelsessamtale senest onsdag den 1. juli 2020, hvor prøveresultatet gives. Det eksakte tidspunkt for optagelsessamtalen gives i forbindelse med indkaldelsen til den skriftlige prøve.

Ved spørgsmål omkring optagelsesprøven kontaktes uddannelsesleder Thomas Lindved: tl@hs-gym.dk , telefon 27 77 50 41

Optagelse på Horsens Gymnasium & HF

Fokus på faglighed og dannelse

På Horsens Gymnasium & HF kan du tage både tage en STX- og HF-eksamen med fokus på faglighed og dannelse. Du søger ind på vores uddannelser via websitet optagelse.dk, hvor du finder en oversigt over de studieretninger og fagpakker, vi udbyder i skoleåret 2020/21.

Mere om optagelse

Har du brug for generel viden om optagelse, kan du på Undervisningsministeriets hjemmeside finde al relevant information om adgang og optagelse på ungdomsuddannelserne.

Horsens Statsgymnasium Og Hf 1356

Har du brug for et hurtigt overblik
over tilmelding, ansøgningsfrist mv.?

Sådan bliver du optaget på STX

Når du ansøger, skal du foretage to valg:

Valg af kunstnerisk fag

Du kan vælge mellem fire forskellige kunstneriske fag: billedkunst, dramatik, mediefag og musik.

Valg af 2. fremmedsprog

Studieordningen skelner mellem fortsættersprog og begyndersprog.

Fortsættersprog er en fortsættelse af det sprog, du har haft til prøveniveau i grundskolen. Du kan vælge mellem fransk eller tysk og afslutter dit fortsættersprog efter 2.g på B-niveau. Du kan dog via valgfag fortsætte til A-niveau.

Begyndersprog er et sprog, du ikke har haft til prøveniveau i folkeskolen, og hos os vælger du mellem fransk, italiensk, kinesisk og spansk. Begyndersproget lægger beslag på en hel valgblok og afsluttes på A-niveau efter 3.g.

For at blive optaget
skal du opfylde en række adgangskrav

Sådan bliver du optaget på HF

For at have krav på optagelse til den 2-årige uddannelse til en HF-eksamen skal du:

  • have søgt ind til tiden og i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse
  • være vurderet uddannelsesparat med mindst 4,0 i gennemsnit af alle afsluttede standpunktskarakterer
  • have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9- klasse eller prøveforberedende undervisning, som svarer hertil
Horsens Statsgymnasium Og Hf 1781

Fag på HF

Når du søger om optagelse på HF ved Horsens Gymnasium & HF skal du vælge mellem enten et kunstnerisk fag på C-niveau eller idræt

Du kan vælge mellem fire forskellige kunstneriske fag: billedkunst, dramatik, mediefag og musik. Dit valg er bindende, og du afslutter faget med eksamen efter 1. semester.

OBS. Overvejer du at vælge fagpakken Sport, skal du have haft idræt på C-niveau.

Obligatoriske fag

De obligatoriske fag rummer to faggrupper:

Den Naturvidenskabelig faggruppe (NF) består af fagene biologi, geografi og kemi, der alle svarer til C-niveau. I slutningen af 2. semester afsluttes med en opgave og en mundtlig eksamen i et af fagene.

Kultur- og Samfundsfagsfaggruppen (KS) består af fagene historie, religion og samfundsfag, hvor historie er på B-niveau, mens religion og samfundsfag er på C-niveau. På KS gennemfører du flere tværfaglige forløb, og i slutningen 3. semester afslutter du med en opgave og en mundtlig eksamen i et af gruppens fag.

Fagpakker og valgfag

På Horsens Gymnasium & HF kan du til skoleåret 2020/21 vælge mellem 4 forskellige fagpakker – som er en helt central del af HF-uddannelsen. Til hver fagpakke har du minimum et valgfag på C-niveau, og undervisningen i fagpakker og valgfag ligger i 3. og 4. semester.

Nogle valg på B-niveau forudsætter, at du har haft valgfag på C-niveau i 1. HF – det gælder fx idræt. Vi hjælper dig til at vælge den helt rigtige fagpakke for dig, når vi undervejs i 1. og 2. semester har en række forløb, hvor vi introducerer de forskellige fagpakker.

Ansøgning

Ansøgningsfristen til Horsens Gymnasium & HF er 1. marts 2020.

Du tilmelder dig en gymnasial uddannelse via optagelse.dk. På tilmeldingsskemaet skal du gøre opmærksom på dine uddannelsesønsker, det gælder fx studieretning på gymnasiet.

Du vil inden 1. maj 2020 få besked om, på hvilken skole du har fået reserveret en plads.

Har du spørgsmål, kan du altid kontakte vores to afdelinger

Afdeling
Højen

Telefon 7626 1500

Afdeling
Studentervænget

telefon 7562 9033

Adgangskrav 2020

Se en lille film eller læs om ansøgningsprocessen og de nye adgangskrav for 9.klasse og 10. klasse.

Uddannelsesparathed

Din UU-vejleder vurderer, om du er uddannelsesparat. For at være uddannelsesparat til STX skal du

  • have en godkendt uddannelsesplan og skal ved udgangen af 9. klasse have aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøve
  • kunne formulere dig på dansk i skrift og tale, eventuelt med brug af hjælpemidler
  • kunne og ville lave lektier og aflevere skriftlige opgaver
  • kunne arbejde selvstændigt og koncentreret både i skolen og derhjemme
  • kunne og ville indgå i gruppearbejde sammen med dine klassekammerater
  • kunne indgå i faglige og sociale sammenhænge med respekt for andres faglighed og personlighed

 

Hvis du ønsker at søge ind på en gymnasial uddannelse, men ikke opfylder adgangskravene, skal du til en optagelsesprøve og optagelsessamtale.

Optagelsesprøve

Den gymnasiale institution, du har søgt optagelse på, vil ud fra dine resultater i folkeskolens afgangsprøve vurdere, om du opfylder alle forudsætningerne for optagelse på den søgte uddannelse.

Hvis du ikke opfylder forudsætningerne for at blive optaget, vil du hurtigst muligt blive indkaldt til optagelsesprøve med en efterfølgende samtale. Vi afholder to optagelsesprøver og en sygeprøve hvert år. Den tidlige optagelsesprøve ligger i juni, mens den sene optagelsesprøve og sygeprøven ligger i begyndelsen af august.

Prøven, som bedømmes med bestået eller ikke bestået, er skriftlig og varer fire timer. Der er opgaver inden for fagene dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi.

Optagelsessamtalen afholdes, når resultatet af optagelsesprøven er klar. Samtalen tager udgangspunkt i resultatet af optagelsesprøven, resultatet af den seneste vurdering af din uddannelsesparathed samt din studievalgs-portfolio.

En bestået optagelsesprøve er altså i sig selv ikke nok til at blive optaget på uddannelsen.

Praktik: En af skolens studievejledere vil tage imod dig og være vært for dig i løbet af dagen.

Du er velkommen til at medbringe en madpakke, men du har også mulighed for at købe mad og vand i skolens kantine.

 

bomærke_rgb_300819