Spring til indhold

Nøgletal

Her kan du læse information og fakta vedrørende elevtal, lærertal, uddannelser, studieretninger, undervisningsformer og meget mere.

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelsen indeholder det samlede datamateriale for elevtrivselsundersøgelsen blandt HF- og STX-elever på Horsens Gymnasium & HF

Undervisningsmiljøvurdering indgår i elevtrivselsundersøgelsen.

Trivselsrapporten indeholder en nøgletalsanalyse af elevernes vurderinger på HF og STX på Horsens Gymnasium & HF.

Generelt om skolen

Antal elever: 1250

Antal klasser: 48

Gennemsnitlig klassekvotient: 26

Antal lærere: 118

Antal ansatte i alt: 134

Vedtægter

Her kan du læse vedtægterne for Horsens Gymnasium & HF

Vedtægterne er godkendt af ministeret den 14. januar 2020 og offentliggjort på skolens hjemmesiden den 20. december 2021 i forbindelse med den nye bestyrelses underskrift.

Uddannelser

3-årig almen studentereksamen.

2-årig HF-eksamen.

Studieretninger og fagpakker

14 forskellige studieretninger på STX

(4 naturvidenskabelige, 3 samfundsvidenskabelige, 5 sproglige/humanistiske og 2 kunstneriske).

4 forskellige fagpakker på HF.

Evalueringsformer

Undervisningen evalueres løbende på de enkelte hold, så elever og lærere informeres om udbyttet af undervisning og arbejde.

I gymnasiet får eleverne standpunktskarakter 3 gange årligt.

HF og STX afsluttes med skriftlig og mundtlig eksamen.

Nøgletal for Horsens Gymnasium & HF

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurderingen på Horsens Gymnasium & HF bliver foretaget gennem en professionel kapital undersøgelse. Som ny sammenlagt skole, kan undersøgelsen ikke sammenlignes med tidligere år. 
Den foreliggende APV blev fortaget i foråret 2022.

Alle oplysninger er angivet august 2022

bomærke_rgb_300819