Spring til indhold

Sprogprojekt på Horsens Gymnasium & HF

Vores gymnasium har fået del i Region Midt's pulje til styrkelse af sprog.

Gennem projektet skal vi arbejde med at dygtiggøre eleverne og øge deres motivation for at lære sprog. I det arbejde inddrager vi vores erfaringer fra foråret med den virtuelle sprogundervisning. Projektet indskriver sig tillige i Horsens Gymnasiums & HF´s vision om at skabe et stærkt sprogligt studie- og læringsmiljø med samarbejder også ud af huset. 

Vi glæder os til at komme i gang - og til at styrke sprog på vores gymnasium.

Planater Test 200819 Høj