Spring til indhold

Næste år går studieturen for kommende 2.z til Færøerne med fagene matematik og biotek. Vi har været så heldige, og arbejdet hårdt på, at få tildelt et rejsetilskud fra undervisningsministeriets rejsepulje til fremme af det nordatlantiske samarbejde.

Puljens formål er at give tilskud til, at flere studieture på ungdomsuddannelserne går til Færøerne og Grønland, og skal dermed være med til at øge danske elevers kendskab til klima, historie, kultur, sprog, samfundsforhold og natur i de øvrige dele af Rigsfællesskabet.

Vi skal arbejde med genetik, Hardy-Weinberg ligevægt, se den storslåede natur og møde færøske unge.