Spring til indhold
Horsens Statsgymnasium Og Hf 1517

Valg af kunstnerisk fag

Billedkunst C

I billedkunst C får du lov til at fordybe dig i kunstens farverige univers. Vi bevæger os gennem århundredernes stilarter, og studerer både maleri, skulptur og arkitektur i mange forskellige sammenhænge. Sideløbende får du mulighed for at udvikle dine kreative evner, når vi udbygger vores forståelse af kunstteorien med praktiske øvelser og projekter. Her bliver du trænet i en række discipliner, som forbedrer din indsigt og dygtighed i mange grundlæggende områder, om det så er tegneøvelser i perspektiv, skyggelægning eller menneskets proportioner, formgivning i forskellige materialer eller detaljerede arkitekturmodeller. 

Udgangspunktet for vores analytiske arbejde er baseret på undervisning i billedkunstværkstedet, hvor vi nærstuderer berømte værker på projektor, på skolens egen imponerende kunstsamling – og ikke mindst på museumsbesøg, hvor vi oplever både ældre kunst og det allermest aktuelle. 

Det faglige område spænder enormt bredt, og dækker den visuelle side af menneskets kulturelle frembringelser, lige fra symboler i ældgamle ægyptiske gravkamre til popkulturelle referencer i street art. Billedkunst giver således et godt indblik i kulturhistorie, og støtter forståelsen i mange andre kulturfag. Arbejdsformerne er varierede, og tilbyder med det visuelle fokus en pause fra det meget teksttunge arbejde i andre fag.  

Undervisningen kulminerer i et ambitiøst individuelt kunstprojekt, hvor der er meget frie rammer for at arbejde med netop det, du er optaget af. Her får du sparring fra underviseren, og mulighed for at trække på al din viden og tekniske kunnen for at skabe et helt unikt og personligt værk. 

Hvis du har en interesse for billeder, kunst og visuel kommunikation, og hvis du kan lide at arbejde kreativt, så er billedkunst C det oplagte valg. 

Musical 2019 20 Den Nye Historie

Drama C

Dramatik er et kunstnerisk skabende fag, hvor du arbejder med at lave teater og at forstå teater. På Horsens Gymnasium og HF prioriterer vi det praktisk skabende arbejde højt, det vil sige at vi har masser af dramaøvelser på gulvet og skaber små og store forestillinger.

Dramatik er et fag, hvor hele mennesket er i spil, forstået på den måde, at i dramatik skal du ikke bare bruge en faglig teoretisk forståelse, du skal også bruge din krop og dine følelser i det skabende arbejdet. Faget er på den måde levende og engageret og personligt udfordrende. 

Det kræver ikke nogen forudsætninger at vælge dramatik i gymnasiet, der er plads til alle, og vi arbejder med at skabe stor tryghed på holdet, så alle har lyst til at deltage aktivt. På den måde er fællesskabet er en stor del af dramatikfaget. 

På C niveauet starter vi med at alle får en grundlæggende forståelse for dramatik og skuespillerens arbejde. I løbet af året tilegner vi os viden og teori om skuespilteknik, teaterhistorie, analyse af dramatiske tekster, vi tager sammen i teateret og vi arbejder med at lave små selvstændige iscenesættelser, og skoleåret afsluttes med at man i grupper selv laver en teaterforestilling.

Mediefag C

Mediefag C er et etårigt kunstnerisk fag, hvor vi beskæftiger os med levende billeder. I løbet af året ser og analyserer vi særligt spillefilm og tv, men det kan også være eksempelvis kortfilm, dokumentarer, virale film, reklamer og nyheder. Sideløbende producerer vi også selv forskellige typer af medieproduktioner.

I den første periode får du kendskab til filmiske virkemidler og grundlæggende dramaturgiske principper og fortællerforhold, og du lærer at anvende optage- og redigeringsudstyr. Vi øver løbende vores kunstneriske evner gennem små praktiske øvelser med kameraet og redigeringsprogrammer. Derudover laver vi to forholdsvis store produktioner i produktionsgrupper i løbet af året; et pilotprojekt og et eksamensprojekt. Desuden har vi typisk to mere teoretiske forløb, hvor vi går i dybden med enten en genre, et tema, en instruktør eller forskellen mellem fiktion og fakta. 

Du forventes ikke at have udstyr, da skolen både har kamera- og lydudstyr, samt redigeringsprogrammet Final Cut Pro X. Det forventes heller ikke at du har prøvet at filme og redigere før, men blot at du har en interesse for filmmediet, er Netflix seer, eller nyder at gå i biografen.

Horsens Statsgymnasium Og Hf 1582

Musik C

Musik C er et etårigt kunstnerisk fag, hvor du får rig mulighed for at spille og synge. I løbet af året spiller og synger vi cirka halvdelen af tiden. Dansk- og engelsksproget musik dominerer repertoiret, som du, dine holdkammerater og din lærer udvælger i fællesskab. Derudover arbejder vi med musikteori, så du kommer til at lære at læse noder, og musikanalyse, så du kommer til at lære at forstå, hvordan forskellige former for musik er opbygget.

I starten af skoleåret får du kendskab til grundlæggende musikteori, og du prøver at spille på et eller flere instrumenter samt at bruge din sangstemme. Sang og sammenspil indgår løbende i undervisningen. Senere begynder vi at arbejde med musikhistorie og musikanalyse. Her lærer du om musikkens byggesten fx form, groove og harmonik. I foråret øver vi et nummer op til forårskoncerten, hvor alle skolens musikhold skal optræde. Dvs. du kommer til at stå på en scene sammen med dit hold, hvor I optræder for et publikum. Det giver kriller i maven, og så bliver det altid en fed oplevelse! Derudover arbejder vi med et særligt studeret område, som også danner grundlag for eksamenen. Det kan fx være en musikgenre, et årti eller en bestemt kunstner. Hvis musikholdet skal til eksamen, så skal I også opføre et sammenspilsnummer.

Du forventes ikke at have instrumenter derhjemme eller at have nodekendskab på forhånd. Skolen stiller instrumenter og mikrofoner til rådighed, og det med noderne lærer du efterhånden. Hvis du er interesseret i musik, er interesseret i at arbejde med musikken både teoretisk og praktisk og er villig til at udfordre dig selv og prøve kræfter med at spille og synge, så er musik på C-niveau et oplagt valg for dig! Hvis du i forvejen spiller og synger en masse, så er det bare et ekstra plus.

Horsens Statsgymnasium Og Hf 1630