Spring til indhold
Horsens Statsgymnasium Og Hf 1356

Sprog på
Horsens Gymnasium & HF

Sprog og verden

Sprog er en unik kompetence i en globaliseret verden, hvor vi møder hinanden på kryds og tværs – på udvekslingsophold og studieophold, på interrailrejser, skiture og storbyferier, i virksomheder til konferencer og forretningsmøder og inden for alle typer af internationale organisationer.

Drømmer du om at arbejde inden for internationale organisationer som fx FN, EU, NATO, Læger uden Grænser eller Greenpeace, eller drømmer du om at arbejde i internationale virksomheder som fx Maersk, Novo Nordisk, Lego, Facebook eller Apple er det en unik kompetence at være dygtig til sprog og at beherske flere sprog end engelsk.

Det er du sikret, hvis du vælger en af vores sproglige studieretninger, hvor du kan kombinere engelsk og spansk med enten tysk, fransk, italiensk eller kinesisk, eller du kan vælge en retning, hvor du kombinerer engelsk og tysk med samfundsfag.

Sprog og interesse for andre mennesker, folkeslag, kulturer og samfundsforhold hører sammen, og derfor er de sproglige studieretninger en sikker vej ind i alle typer af uddannelser og jobs inden for kommunikation, økonomi, handel, diplomati, internationalt arbejde i organisationer og græsrodsbevægelser eller internationale virksomheder. Kun fantasien sætter grænser.

8. Engelsk A, Spansk A, Tysk B

Brænder du for sprog, kommunikation, kultur og litteratur? Og drømmer du om at få tid til at fordybe dig i flere sprog og kulturer samtidigt. Så er studieretningen her det oplagte valg for dig, og den giver dig samtidig et rigtigt godt grundlag for at læse videre på en sproglig uddannelse.

10.  Engelsk A, Spansk A, Italiensk A

Brænder du for sprog, kommunikation, kultur og litteratur? Og drømmer du om at få tid til at fordybe dig i flere sprog og kulturer samtidigt. Så er studieretningen her det oplagte valg for dig, og den giver dig samtidig et rigtigt godt grundlag for at læse videre på en sproglig uddannelse.

9. Engelsk A, Spansk A, Fransk A

Brænder du for sprog, kommunikation, kultur og litteratur? Og drømmer du om at få tid til at fordybe dig i flere sprog og kulturer samtidigt. Så er studieretningen her det oplagte valg for dig, og den giver dig samtidig et rigtigt godt grundlag for at læse videre på en sproglig uddannelse.

11. Engelsk A, Spansk A, 
Kinesisk A

Brænder du for sprog, kommunikation, kultur og litteratur? Og drømmer du om at få tid til at fordybe dig i flere sprog og kulturer samtidigt. Så er studieretningen her det oplagte valg for dig, og den giver dig samtidig et rigtigt godt grundlag for at læse videre på en sproglig uddannelse.

12. Engelsk A, Tysk A, Samfundsfag B

Har du lyst til at arbejde i dybden med sprog? Og er du nysgerrig på, hvordan historie, kultur og sprog er med til at forme dig? Med denne studieretning får du to sprog på højeste niveau, som kombineret med samfundsfag giver dig mulighed for at arbejde med de to sprogområders samfundsforhold og udvikling.

Internationalt udsyn - vi gør din verden større

Sprog og internationalt arbejde bygger bro mellem mennesker og kulturer, indsigt og udsyn. Derfor står sprog og internationalt udsyn stærkt på Horsens Gymnasium & HF, hvilket bl.a. betyder, at vi: 

 • Gennemfører en sprog- og karrieredag i grundforløbet, hvor vi får besøg af tidligere elever, der arbejder med sprog på mange planer.
 • Udbyder 5 stærke sproglige studieretninger.
 • Tilbyder et udvidet rejseprogram i de sproglige studieretninger.
 • Hvert år byder udvekslingselever fra hele verden velkommen på skolen.
 • Tilbyder kurser/sprogcertifikater til interesserede elever i engelsk (Cambridge) og tysk (Goethe). 
 • Tilbyder deltagelse i sprogkonkurrencer – fx Dyrk Sproget eller ILcompetition, som er den største sprogkonkurrence i Skandinavien indenfor sprogene tysk, fransk, spansk og engelsk.
 • Er krediteret til og deltager i EU´s Erasmus+-projekter med samarbejder med en række gymnasier i Europa, fx Belgien, Frankrig, Irland, Norge, Polen, Spanien og Tyskland.
 • På udvalgte engelskhold tilbyder samarbejde med elever og lærere på Howard Community College i Washington, USA.
 • Deltager i udviklingsprojekter støttet af Region Midtjylland, bl.a. om virtuel undervisning i moderne fremmedsprog og virtuel undervisning på tværs af forskellige europæiske lande i 2. fremmedsprog.

Viden om og beherskelse af flere sprog udvikler din faglighed og dannelse og gør dig nysgerrig andre mennesker og kulturer, ja, gør din verden større.

Sprogprojekt på Horsens Gymnasium & HF

Vi er i gang med et stort sprog-projekt, hvis formål er: 

 • At finde en fælles vej i forhold til at udvikle en strategi og didaktik for primært synkron virtuel undervisning i fremmedsprogene – med det mål at motivere eleverne til at lære sprog, så flere elever vælger sproglige studieretninger, bliver dygtigere og videreuddanner sig inden for sprog.

Det er ambitiøst! Og det vil vi gerne være!

På et stort gymnasium som vores, skal sprog være en vigtig del af vores uddannelses- og dannelsesprojekt. Det giver mangfoldighed. Det gør din verden større.

Vi kalder projektet: Evaluering og udvikling af en virtuel fremmedsprogsdidaktik på Horsens Gymnasium & HF i et lærings-, motivations- og fusionsperspektiv.

Projektet er støttet af Region Midt.

Arbejde med at udforme sprogprojektet i det virtuelle rum

Hvad indeholder vores projekt:

 • Evaluering af den virtuelle undervisning på sprogholdene i forbindelse med nedlukningen
 • Opsamling på og formidling af evalueringerne.
 • Udarbejdelse af virtuelle forløb i faggrupperne/projektdeltagere – også med samarbejder ud af huset.
 • Implementering og evaluering af virtuelle forløb.
 • Udarbejdelse af katalog over forløb og gode ideer, inkl. indledningsafsnit om virtuel didaktik
bomærke_rgb_300819

VI GØR DIN VERDEN STØRRE

På Horsens Gymnasium & HF bliver du udfordret fagligt og modnet personligt til at gå ud i verden og ind i samfundet. Hos os får du en solid faglig ballast, som ruster dig til at tage stilling til dine omgivelser og deltage aktivt i din omverden. Vi arbejder sammen om at skabe refleksion og eftertanke hos hinanden.

Læs mere i vores studieretningsbrochure.

Render Stx
04 Kina 2019
bomærke_rgb_300819