FAQ

Hvorfor skal de to skoler sammenlægges?

Horsens Gymnasium og Horsens Statsskole bliver til én skole for at give dig flere muligheder lige meget hvilken uddannelsesretning, du vælger hos os.

Horsens Gymnasium & HF bliver et nyt, stærkt og mangfoldigt gymnasium i Horsens. Vi får moderne faciliteter til bl.a. idræt og naturvidenskab samt nye, fleksible undervisningslokaler. Vi kan tilbyde flere studieretninger og valgfag og dermed flere muligheder for den enkelte elev i det stærke fællesskab, der kendetegner det almene gymnasium.

Med sammenlægningen kan vi fortsat styrke den alment dannende faglighed og det stærke fællesskab, som er vores kendetegn.

Betyder sammenlægningen noget for kvaliteten af undervisningen?

Med sammenlægningen får vi nye faciliteter til spændende undervisning. Vi får i endnu højere grad mulighed for at udvikle undervisningen og kunne tilbyde dig moderne undervisningsformer.

Hvor mange elever bliver der på det nye gymnasium?

Der bliver ca. 1350 elever på Horsens Gymnasium & HF som forventes fordelt på to hf og 15 stx-spor. Vi glæder os til de muligheder, det giver for at tilbyde dig alle studieretninger, mangfoldighed af fag, spændende arrangementer og sjove aktiviteter. Det bliver et levende gymnasium – som gymnasierne altid har stået for.

Er jeg sikker på i 2019 at blive optaget på den skole, jeg ønsker?

Optaget i 2019 er helt, som det plejer. Du skal søge om optagelse på den skole, du helst vil gå på. Om du får plads afhænger, som det plejer, af søgningen til skolen. Fordelingen af eleverne følger loven på området, som handler om afstanden til skolen. Du kommer til at gå på skolen i to af dine tre år, og derfor skal du søge dér, hvor du som udgangspunkt helst vil gå.

Hvad så med optaget i 2020?

Optaget i 2020 er endnu ikke fastlagt. Vi regner med, at du søger ind på én skole; Horsens Gymnasium &HF, men med ønske om skoleplacering. Herefter fordeler vi vores elever på de to adresser ud fra dit ønske og din afstand til skolen. Alle som optages i 2020 afslutter deres uddannelse på studentervænget 2.

Hvad er det nye og anderledes ved det nye gymnasium?

Horsens Gymnasium & HF bliver fortsat en stærk STX- og HF-skole i byen med fokus på faglighed og almendannelse. Mangfoldigheden bliver en af skolens styrker. Mangfoldighed i faglighed, fag og fællesskaber. I elever og typer. Mangfoldighed i udbuddet af studieretninger og valgfag.

Vi får nye rammer at være skole i – en ny hal og nye moderne undervisningslokaler.

Horsens Gymnasium & HF vil prioritere samarbejde med omverdenen – lokalsamfund, organisationer, virksomheder og andre uddannelsesinstitutioner. Du bliver inspireret af verden omkring dig og får sat alt det, du lærer, i relation til det omgivende samfund.

Hvad får jeg ud af at blive elev på så stor en skole?

Du får mulighed for at tage en STX- og HF-uddannelse sammen med mange andre unge. Være en del af et stærkt og spændende uddannelsesmiljø med to gode almendannende uddannelser. Du får en bred vifte af valgmuligheder i studieretninger og valgfag. Du får mulighed for at være lige den, du er, i et mangfoldigt miljø – og finde andre med samme interesser som dig. Du bliver én blandt mange – og der er mange blandt dig. Vi tror på, at nærhed på alle niveauer er basis for frihed og ansvar i skolens daglige liv.

Nærhed i din klasse, dine valghold, i din studieretning, på tværs af årgange, i musicalen eller gennem nogle af de mange elevudvalg på den nye skole – fx elevråd og festudvalg. Og ikke mindst i relationen mellem lærer og elev.

Hvor mange HF-klasser bliver der?

Der er fortsat to HF-spor, som er en vigtig del af skolens identitet. Som HF-elev på Horsens Gymnasium & HF bliver du en del af et stærkt ungdomsmiljø med mulighed for at deltage i alle skolens aktiviteter, elevudvalg, musical og meget mere, som du er med til skabe.

Hvornår skal skolerne sammenlægges?

Fra august 2021 skal bygningerne på Studentervænget 2 (det nuværende Horsens Statsskole) stå klar, og her flytter skolerne fysisk sammen, så alle klasser samles i august 2021.

Hvor mange elever bliver der på det nye gymnasium?

Der bliver ca. 1350 elever på Horsens Gymnasium & HF som forventes fordelt på to HF-spor og 15 STX-spor. Vi glæder os til de muligheder, det giver for at tilbyde dig alle studieretninger, mangfoldighed af fag, spændende arrangementer og sjove aktiviteter. Det bliver et levende gymnasium – som gymnasierne altid har stået for.

Kommer der flere studieretninger?

På Horsens Gymnasium & HF får vi mulighed for at udbyde alle 18 studieretninger, flere valgfag og flere aktiviteter i og efter skoletid.

Kommer man stadig på studieture også uden for Europa på Horsens Gymnasium & HF?

Du får spændende studieture på Horsens Gymnasium & HF. Hvor de går hen, bliver en del af det, lærere, elever og ledelse sammen skal beslutte for den nye skole.

Vil der komme flere elever i klasserne?

Klassestørrelsen bliver ikke ændret fra det nuværende.

Betyder sammenlægningen noget for kvaliteten af undervisningen?

Nej, med sammenlægningen får vi nye faciliteter til spændende undervisning, hvor arkitekturen understøtter didaktikken. Vi får i endnu højere grad mulighed for at udvikle undervisningen og kunne tilbyde dig moderne og tidssvarende undervisningsformer med fokus på elevaktiviteter. Vi får naturvidenskabelige laboratorier med det nyeste grej, ny hal og spændende faciliteter til de kunstneriske fag. Ud over de mange hyggekroge, arbejdsrum og inspirerende omgivelser til din dagligdag.

Kan man få de samme fag på Horsens Gymnasium & HF, som man kunne på HS og HG?

Ja, man vil faktisk kunne vælge mellem flere forskellige fag end tidligere. Udbuddet af både studieretningsfag, kunstneriske fag, fremmedsprog og valgfag vil blive større. Det er en af de helt store fordele ved det nye Horsens Gymnasium & HF.

Kan man stadig vælge Billedskolen og Sportscollege og gå på Horsens Gymnasium & HF?

De to skoler samarbejder begge med både Billedskolen og Sportscollege, og det vil det nye Horsens Gymnasium & HF også gøre, så du kan kombinere din gymnasieuddannelse med andre interesser.

Kan man stadig deltage i talentprogrammer?

Ja, der vil være rig mulighed for at deltage i talentprogrammer, som fx Akademiet for Talentfulde Unge (ATU), DM i Science, Cambridge-certifikat, Goethe-certifikat og SubUniversity.

Vil der være hjælp til elever med faglige udfordringer?

På Horsens Gymnasium & HF vil der være flere muligheder for at få hjælp til faglige udfordringer. Skolen vil fx have både læsevejleder og matematikvejleder, elevmentorer, udbyde lektiecafe og tilbyde andre former for understøttende undervisning.

Hvordan vil det nye gymnasium skabe et tæt bånd mellem eleverne?

Gymnasierne er kendt for et stærkt fagligt og socialt miljø med mange aktiviteter, fester og gamle traditioner. Det gode gymnasieliv er fortsat vores vigtigste grundlag på det nye gymnasium. Sammen med vores elever skaber vi de bedste rammer for, at det er sjovt, rart og spændende at gå i gymnasiet. Du vil også på Horsens Gymnasium & HF kunne deltage i aktiviteter efter skoletid, komme til festlige fester, gå til hyggelige cafeer og alt det, der tilsammen giver dig de bedste ungdomsår.

Hvilke aktiviteter vil der blive lavet for at ryste os sammen?

Uanset hvilket gymnasium, du begynder på, vil du få mulighed for at møde dem, du senere skal gå på den fælles skole med. Vi arrangerer sportsturneringer, fælles aktiviteter efter skoletid og fælles caféer. Du kommer til at møde alle dem, du skal gå blandt. Men du forbliver med din klasse og med dine lærere, når sammenlægningen sker.

Bliver man som elev ikke væk i mængden på en stor skole?

Det nye Horsens Gymnasium & HF har særlig fokus på at være en skole, hvor der er plads til alle. At se den enkelte elev er en vigtig del af det nye Horsens Gymnasium & HF.

Hvad med festerne?

Gode fester afhænger af vores elever. Du skal være med til at skabe det gode sociale miljø, der gør det sjovt at være elev på skolen. Og skolen gør alt, hvad vi kan, for at give dig gode rammer. Der vil både være store fester for alle elever og små fester for mindre grupper af elever. En større skole betyder større muligheder – større muligheder for, at der er noget, der passer til dig.

Bliver der holdt musical hvert år?

Traditionen med musical fortsætter. Det er et meget vigtigt element i skolernes liv, hvor eleverne mødes på kryds og tværs og skaber noget sammen, som vi alle har stor glæde af. Om det bliver hvert år eller hvert andet er en del af udviklingen af den nye skole, som lærere, elever og ledelse skal samarbejde om.

Får vi et samlingspunkt for alle elever?

Ja, det er en meget vigtig prioritering i byggeudvalget.

Hvad med skolens traditioner – skolefest, les lanciers, sidste skoledag osv.?

Sammen med vores elever vil vi arbejde på at holde fast i de bedste traditioner og at skabe nyt, hvor der er nye ideer og nye behov.

Kan man som elev være med i festudvalget på den nye skole?

Ja, elevdeltagelse og elevudvalg er vigtigt for en god skole, fagligt, pædagogisk og socialt. Derfor kan du selvfølgelig være med i udvalg, der skal arrangere byens bedste fester.

Hvornår og hvordan bliver eleverne overflyttet fra den ene skole til den anden?

I 2021 står bygningerne færdige på Studentervænget 2 (nuværende Horsens Statsskole). Når vi starter i august i 2021, vil vi flytte sammen på den nye skole. Alle elever vil fortsætte med deres klasse og beholde deres lærere blot i nye omgivelser.

Skal jeg skifte lærere og klassekammerater, når sammenlægningen sker?

Nej, du bliver med din klasse og beholder dine lærere. Social trivsel og lærer-elev relationen er yderst vigtig for at lære mest muligt, og derfor prioriterer vi det højt.

Er jeg sikker på i 2019 at blive optaget på den skole, jeg ønsker?

Optaget i 2019 er helt, som det plejer. Du skal søge om optagelse på den skole, du helst vil gå på. Om du får plads afhænger, som det plejer, af søgningen på skolen. Fordelingen af eleverne følger loven på området, som handler om afstanden til skolen. Du kommer til at gå på skolen i to af dine tre år, og derfor skal du søge dér, hvor du som udgangspunkt helst vil gå.

Hvad så med optaget i 2020?

Optaget i 2020 er endnu ikke fastlagt. Vi regner med, at du søger ind på én skole; Horsens Gymnasium &HF, men med ønske om skoleplacering. Herefter fordeler vi vores elever på de to adresser ud fra dit ønske og din afstand til skolen.

I 2021 kommer alle til at gå på den fælles skole – og du fortsætter med den klasse og de lærere, du er startet med.

Hvordan kommer det til at fungere med fællesområder og kantine?

Vi har et byggeudvalg med elever, lærere og ledelse fra de to skoler, der arbejder sammen med et arkitektfirma om at skabe de bedste rammer. Det er moderne undervisningslokaler. Det er fælles lokaler. Ny kantine. Områder, hvor vi kan være mange sammen. Områder med hyggelige rammer for få. Et sted, hvor vi alle kan være på én gang.

Bliver det to år med byggerod, hvis man går på HS?

Nej, det bliver begrænset. Den gamle, hyggelige bygning bliver stående og skal ikke ændres ret meget. Nybyggeriet sker primært i områder af skolens grund, der ligger lidt på afstand af de eksisterende bygninger.

Hvad med trafikken omkring skolen?

Vi er i tæt samarbejde med kommunen om de trafikale forhold omkring skolen, og der bliver lavet løsninger, så vi alle kan komme nemt til og fra skolen.

Bliver det besværligt at komme til Horsens Gymnasium & HF?

Busserne er de samme som nu. Bor du fx på Juelsminde-halvøen skal du af sted på samme tidspunkt med samme bus til Horsens Gymnasium & HF, som du skal til Horsens Gymnasium. Den nye skole er i dialog med kommunen om busruter i forbindelse med sammenlægningen.

Hvad med ’gammel elevfest’?

Om du har gået på Horsens Gymnasium eller Horsens Statsskole er du velkommen på Horsens Gymnasium & HF! Vi glæder os til at skabe nye rammer for gammel elevfest og byde dig velkommen tilbage.