Forside

Du skal selv udarbejde en forside.

Husk at angive

  • navn
  • klasse
  • fagkombination
  • opgaveformuleringen

Du kan endvidere indsætte et billede el. lign., men dette er uden betydning for bedømmelsen af opgaven.

Abstract

Et abstract er en kort sammenfatning af hele besvarelsen, skrevet på engelsk. Abstractet kaldes også et resumé.

Formålet er at give læseren et hurtigt overblik over opgavens indhold.