Spring til indhold

Personale på Horsens Gymnasium & HF

Lærer & læsevejleder

Anette Nielsen

spansk, engelsk

Lærer & studievejleder

Anne Toftild

tysk, psykologi

Lærer & læsevejleder

Anne-Mette Sillebjerg

spansk

Lærer & læsevejleder

Connie Kjeldbjerg

Dansk, samfundsfag

Lærer & SPS koordinator

Gitte Toftebjerg Vase

psykologi

Lærer & studievejleder

Jannie Brasholt Skov

historie, oldtidskundskab

Lærer & studievejleder

Jannie Nagbøl Jespersen

dansk, engelsk

Lærer & studievejleder

John Pedersen

historie, samfundsfag

Lærer & studievejleder

Lotte Vestegaard Melchiorsen

mediefag, musik

Lærer & matematikvejleder

Louise Pold Kruse

kemi, matematik

Lærer & studievejleder

Marianne Mielke

dansk

Lærer & læsevejleder

Sanne B. Johansen

engelsk, tysk

Lærer & matematikvejleder

Signe Stougaard

dansk, matematik

Lærer & studievejleder

Simon Buchhave

engelsk, idræt, innovation

Ledelsens arbejdsopgaver

Flemming Steen Jensen

Rektor

Økonomisk og pædagogisk ledelse
Overordnet personaleledelse og organisationsstrategi
Arbejdstidsaftale og løn
Ansættelse og afskedigelse
Bestyrelsen og eksternt samarbejde

Henriette Hartoft Andersen

Vicerektor

Sproglige studieretninger
Sekretariatsleder
Arbejdstidsaftale, løn og timefagfordeling
STX-organisering
Internationalisering og udvikling
Udvekslingselever
Pædagogisk udvikling

Hans Henrik Danielsen

Uddannelsesleder

Naturvidenskabelige studieretninger
Mundtlig eksamen
Trivsel og arbejdsmiljø
Lektiecafé

Thomas Lindved

Uddannelsesleder

Kunstneriske studieretninger
Skema, studieretningsudbud og holdoprettelse
Rejser og ekskursioner
Optagelsesprøver
Sportscollege, Team Danmark, Visuelt gymnasium
IT og IT-didaktik

Anna Kathrine Høg Eriksen

Uddannelsesleder

Samfundsfaglige studieretninger
Pædagogik og udvikling
Evaluering og kvalitet
STX-organisering
Kommunikation/hjemmeside
Kompetenceudvikling
Elevråd
Uddannelsesmesse

Casper Rask

Uddannelsesleder

HF-organisering
Skriftlig eksamen
Intro, fester, cafeer
Markedsføring
Studievejledning
Brobygning

Lise Christiansen

Økonomichef

Budget og regnskab
Løn og lønadministration
Ledelse af økonomi, bogdepot og bygningsservice
Bygninger og indretning
Indkøb og udbud
Kontrakter, ansættelse, timefagfordeling og HR
Rengøring, kantine, servicefunktion