Spring til indhold

Metode og videnskabsteori

Metodebegrebet

I denne video bliver du introduceret til forskellen mellem metodeovervejelser og videnskabsteoretiske overvejelser. Derudover viser videoen eksempler på, hvordan du kan strukturere dine metodeovervejelser til dit mundtlige forsvar af din SRO/SRP.

Sandhedsbegreber

Denne video er primært relevant for dine videnskabsteoretiske overvejelser i forbindelse med din SRO/SRP. Du præsenteres for tre forskellige sandhedsbegreber, og du får eksempler på, hvordan du kan bruge sandhedsbegreberne til at overveje, hvor stærke konklusioner du kan drage på baggrund af dit arbejde. Du bør lave metodeovervejelser i dit mundtlige forsvar, før du bruger begreberne i denne video.

Empiri og sandhed i arbejdet med fiktion

Denne lille video forklarer, i hvilken forstand arbejdet med fiktionsværker har et virkelighedsmateriale (empiri) og relaterer sig til kriterier for sandhed.

SRP

Hvad er videnskab og hvordan får jeg det med i min SRP

Denne film er et forsøg på at forklare, hvorfor der skal metoder og videnskabsteori med i en SRP-eksamen, og samtidig hvad der skal til for at det er gjort fornuftigt.

Videnskabsetik

Denne film handler om de mål, al videnskab har, og hvilke fristelser, der kan være til at snyde på vægten. Kapitel 9

Humanvidenskaber

Hermeneutik

I denne video bliver du gennem et konkret eksempel introduceret til nogle grundbegreber i hermeneutikken, som er en overordnet klarlæggelse af forståelsens forudsætninger samt hvad der sker, og hvad vi gør, når vi arbejder i humanistiske fag.

Historie

Denne film handler om historiefaget, herunder om historie er et særligt humanistisk fag og hvorfor.

Dansk og fremmedsprog

Denne video tager udgangspunkt i det hermeneutiske samspil mellem analyse og fortolkning og introducerer på et generelt niveau til danskfaglig metode indenfor litteratur, sprog og medier. Du kan bruge de samme metoder i fremmedsprogene, men her gør sig nogle særlige forhold gældende, som også bliver belyst.

Oldtidskundskab

Denne film handler stort set ikke om oldtidskundskab, men mere om den vinkel på hermeneutik, der nemt kan forklares ud fra oldtidskundskab - horisonter og deres sammensmeltning i et kulturmøde.

Matematik

Matematik

I denne video præsenteres du for en central skelnen mellem "ren" matematik, hvor man bruger den aksiomatisk deduktive metode, og "anvendt" matematik, hvor man anvender matematiske resultater til at beskrive fænomener i verden.

Naturvidenskaber

Naturvidenskabelig metode: Deduktion, induktion, abduktion (MHA)

I denne video præsenteres begrundelsesformerne deduktion, induktion og abduktion. Med andre ord, hvordan kan ny viden begrundes? Kapitel 3

Hypotetisk-deduktiv metode (MHA)

I denne video præsenteres Hypotetisk-deduktiv metode, der giver et bud på en måde hvor viden både begrundes rationelt og empirisk. Kapitel 3. Det vil være en god idé at have set del 1 først.

Forklaringstyper (MHA)

Der findes mange måder at forklare sammenhænge på og de er ikke alle lige gode. I denne video præsenteres hhv. årsags- og funktionalistisk forklaring, som ofte bruges indenfor naturvidenskab. Kapitel 4

Naturvidenskab - metoder

Når vi opnår ny videnskabelig viden, er det vigtigt at der er brugt metoder der er anerkendte. I denne video gennemgås en rækker metoder, som du måske bruger i forbindelse med din SRP. Kapitel 6

Samfundsvidenskab

Samfundsfaglig metode

Denne film handler om samfundsvidenskabens placering mellem naturvidenskab og humaniora. Hvordan har denne placering formet de samfundsfaglige metoder, som du helt sikkert allerede kender?

Horsens Statsgymnasium Og Hf 1272
Horsens Statsgymnasium Og Hf 1347

Vi gør din verden større

Vi gør din verden større

Vi gør din verden større

Aktiviteter

caption

Musik til Åbent hus

caption

Rundvisning Åbent hus

caption

HF niveaudeling

caption

Vi gør din verden større

tekst

Film om metodebegrebet

tekst

Film om metodebegrebet

caption

Film om metodebegrebet
Film om metodebegrebet
Film om metodebegrebet
Film om metodebegrebet
Film om metodebegrebet