Formelle facts

Skolen i kort form

Her kan du læse information og fakta vedrørende elevtal, lærertal, uddannelser, studieretninger, undervisningsformer og meget mere.

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelsen indeholder det samlede datamateriale for elevtrivselsundersøgelsen blandt HF- og STX-elever på Horsens Gymnasium & HF

Undervisningsmiljøvurdering indgår i elevtrivselsundersøgelsen.

Trivselsrapporten indeholder en nøgletalsanalyse af elevernes vurderinger på HF og STX på Horsens Gymnasium & HF.

Data fra dette års undersøgelse kan hentes online, men er vanskeligt at hente ned i oversigtsform. Derfor har vi lavet disse to opsamlinger fra de to matrikler.

Det er endnu ikke muligt at sammenligne data med andre skoler, fordi ministeriet endnu ikke har åbnet for at man kan sammenligne med ”landsgennemsnittet” da de stadig venter på at få data ind fra de sidste skoler.

Generelt om skolen

Antal elever: 1195

Antal klasser: 47

Gennemsnitlig klassekvotient: 26

Antal lærere: 145

Antal ansatte i alt: 162

Vedtægter

Her kan du læse vedtægterne for Horsens Gymnasium & HF

Uddannelser

3-årig almen studentereksamen.

2-årig HF-eksamen.

Studieretninger og fagpakker

14 forskellige studieretninger på STX

(4 naturvidenskabelige, 3 samfundsvidenskabelige, 5 sproglige/humanistiske og 2 kunstneriske).

4 forskellige fagpakker på HF.

Evalueringsformer

Undervisningen evalueres løbende på de enkelte hold, så elever og lærere informeres om udbyttet af undervisning og arbejde.

I gymnasiet får eleverne standpunktskarakter 3 gange årligt.

HF og STX afsluttes med skriftlig og mundtlig eksamen.

Nøgletal for Horsens Gymnasium & HF

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering og professionel kapital undersøgelse indeholder det samlede datamateriale for ansatte på Studentervænget og er således ikke et udtryk for den samlede medarbejdergruppes arbejdspladsvurdering. En fælles evaluering  for alle ansatte på Studentervænget og Højen afholdes i skoleåret 2020-2021.

Alle oplysninger er angivet januar 2020

bomærke_rgb_300819