Spring til indhold

Jeg er glad for at kunne meddele, at jeg efter anbefaling fra et enstemmigt ansættelsesudvalg har tilbudt stillingen som uddannelseschef til Majurran Veethividangan. Majurran har heldigvis sagt ja tak og starter hos os 1. november. Majurran kommer fra en lignende stilling på Grenå Gymnasium. Det var et meget kvalificeret felt, og vi har valgt Majurran på grund af hans store erfaring med pædagogisk udvikling og skoledrift, ligesom han i kraft af sine stærke kommunikative evner og sit tillidsvækkende væsen vil falde rigtig godt til på skolen. Vi glæder os til samarbejdet.

/Flemming