Skriveguide

Et levende skrivefællesskab

Studiecentret tilbyder et skriveværksted i den periode, hvor du skriver dine tre store skriftlige opgaver: Dansk-historie-opgaven i 1g, Studieretningsopgaven i 2g og Studieretningsprojektet i 3g.

Her kan du opleve et skrivefællesskab med dine kammerater og få hjælp af udvalgte lærere og skolens bibliotekar til fx at disponere en større skriftlig opgave, at skrive sprogligt korrekt, at argumentere og dokumentere, at anvende et korrekt noteapparat, at opstille en materialeliste/litteraturliste korrekt og at søge supplerende litteratur.

Horsens Statsgymnasium Og Hf 2048