Praktisk

Få nem og hurtig hjælp

Horsens Statsgymnasium Og Hf 1714

Vejledere

Vi har på Horsens Gymnasium & HF både studievejledere, læsevejledere og matematikvejledere, som alle arbejder tæt sammen.

Du kan altid henvende dig til din studievejleder, hvis du har brug for råd og vejledning. Studievejlederen kan f.eks. hjælpe dig med:

  • Skolemæssige problemer
  • Hvad du skal lave efter studentereksamen
  • Eksamenstræning
  • Personlige, familiemæssige eller sociale problemer
  • Din økonomiske situation
  • Kontakt til psykolog, socialrådgiver eller en studievejleder ved en anden uddannelsesinstitution
  • Henvisning til læse-, tale- og hørepædagog

Du kan altid kontakte din studievejleder i vejlederens træffetid eller per mail, så du kan få et møde sat i stand. Du vil altid kunne få tilladelse til at forlade undervisningen for at tale med din studievejleder.

Vi har en flok dygtige vejledere på begge vores afdelinger:

IT-support

Driller teknikken?

Horsens Gymnasium & HF er en del af IT-fællesskabet IT-Center Fyn. IT-tekniker Else Dalum er support på begge afdelinger for både elever og ansatte.

På afdeling Højen er Peter Leineweber ligeledes IT-vejleder.

Else arbejder primært på Studentervænget, hvor hun kan findes på “IT-support”-kontoret, stueetagen til højre for aulaen.

Hun kan også kontaktes i Lectio (ED).

Træffetid Studentervænget:

Mandag, onsdag og torsdag 8.30-15.45. Fredag 8.30-14.00

Tirsdag og fredag i lige uger er Else på Højen og har kontor i fællesområdet.

Peter Leineweber har kontor ved administrationen på Højen og kan træffes dagligt.

Lektiecafé

I gymnasiets lektiecafé kan du i dansk, sprogfag, samfundsfag og de naturvidenskabelige fag få god hjælp af faglærere til blandt andet dine skriftlige opgaver og projekter, og caféen tilbyder også kurser i fx syntaks- og kommaregler. Du finder mere information om tilbud og tidspunkter på de to afdelinger i Lectio.

Eksamen

Du skal til både en række terminsprøver og eksaminer i løbet af din tid på Horsens Gymnasium & HF. De eksamensansvarlige på begge afdelinger vil informere den enkelte klasse mundtligt om regler og retningslinier ved afholdelse af prøver.

Her på siden vil du kunne finde al den skriftlige information, der kan gøre dig klogere på eksamener og eksamenstiden.

Hvis du ikke fandt, hvad du ledte efter, kan du altid kontakte en studievejleder eller din lærer.

Ferieplan 2019-2020

Første skoledag efter sommerferien

Mandag den 12. august 2019

Efterårsferie
Lørdag den 12. oktober til søndag den 20. oktober 2019

Juleferie
Lørdag den 21. december 2019 til søndag den 5. januar 2020

Vinterferie
Lørdag den 8. februar til søndag den 16. februar 2020

Påskeferie
Lørdag den 4. april til mandag den 13. april 2020

Store Bededagsferie
Fredag den 8. maj til søndag den 10. maj 2020

Kristi Himmelfartsferie
Torsdag den 21. maj til søndag den 24. maj 2020

Pinseferie
Lørdag den 30. juni til mandag den 1. juni 2020

Grundlovsdag
Fredag den 5. juni 2020

Sommerferie
Lørdag den 27. juni 2020

Alle dage er inklusive.
Bemærk: Der gælder særlige forhold for afdeling Højen på 22.maj og grundlovsdag

Ferieplan 2019-2020

Første skoledag efter sommerferien

Mandag den 10. august 2020

Efterårsferie

Lørdag den 10. oktober til søndag den 18. oktober 2020

Juleferie

Onsdag den 23. december 2020 til søndag den 3. januar 2021

Vinterferie

Lørdag den 13. februar til søndag den 21. februar 2021

Påskeferie

Lørdag den 27. marts til mandag den 5. april 2021

Store Bededagsferie

Fredag den 30. april til søndag den 2. maj 2021

Kristi Himmelfartsferie

Torsdag den 13. maj til søndag den 16. maj 2021

Pinseferie

Lørdag den 22. maj til mandag den 24. maj 2021

Sommerferie

Lørdag den 26. juni 2021

Alle dage er inklusive.

Eksamenslinks

Information om de skriftlige prøver findes her.
Information og vejledning til download af examcookie findes her.
Information om eksamen i 2019 findes her.
Husk, at du også kan finde en masse hjælp til dine prøver og eksamener i skriftlighed lige her.
Dokument med links til de steder du må tilgå, kan hentes her, du kan evt. selv tilføje flere links.

Horsens Statsgymnasium Og Hf 1321

Horsens Statsgymnasium Og Hf 1253